Параметры поиска документов

Результат поиска
Постанова НБУ № 103 від 13.10.2017
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та проведення деяких валютних операцiй
Наказ Мiнекономрозвитку № 1487 від 11.10.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1486 від 11.10.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1485 від 11.10.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1484 від 11.10.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1483 від 11.10.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Постанова НБУ № 102 від 10.10.2017
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Указ ПУ № 316/2017 від 10.10.2017
Про затвердження Всесвiтньої поштової конвенцiї, Загального регламенту Всесвiтнього поштового союзу, Заключного протоколу Всесвiтньої поштової конвенцiї та Угоди про поштовi платiжнi послуги
Постанова НБУ № 101 від 10.10.2017
Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13 грудня 2016 року N 410
Наказ Мiнекономрозвитку № 1469 від 06.10.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1468 від 06.10.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1465 від 05.10.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1464 від 05.10.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1463 від 05.10.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1462 від 05.10.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1455 від 05.10.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Постанова КМУ № 744 від 04.10.2017
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Розпорядження КМУ № 714-р від 04.10.2017
Про пiдписання Протоколу про внесення змiн до Угоди мiж Урядом України i Урядом Турецької Республiки про уникнення подвiйного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податкiв на доход i майно
Наказ Мiнекономрозвитку № 1450 від 04.10.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1449 від 04.10.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1448 від 04.10.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1447 від 04.10.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1446 від 04.10.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Постанова КМУ № 756 від 04.10.2017
Про реалiзацiю пiлотного проекту iз впровадження електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин
Постанова КМУ № 755 від 04.10.2017
Про внесення змiн до Положення про Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України
Розпорядження КМУ № 695-р від 04.10.2017
Про пiдписання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Молдова про спiльний контроль осiб, транспортних засобiв, товарiв та предметiв у спiльних пунктах пропуску через кордон
Постанова КМУ № 775 від 04.10.2017
Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартiсть пiд час ввезення на митну територiю України устатковання та обладнання за перелiком, визначеним Податковим кодексом України
Закон України ВР № 2148-VIII від 03.10.2017
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй
Постанова НБУ № 98 від 03.10.2017
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Наказ № 353 від 02.10.2017
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 352 від 02.10.2017
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 351 від 02.10.2017
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Указ ПУ № 302/2017 від 02.10.2017
Про затвердження Протоколу про затвердження Порядку створення та дiяльностi Робочого Органу, що координує дiї Договiрних Сторiн Угоди про створення зони вiльної торгiвлi мiж державами - учасницями ГУУАМ
Лист ДФСУ № 2080/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 29.09.2017
Про визначення дати виникнення податкового зобов'язання з ПДВ у разi експорту товарiв
Наказ № 348 від 28.09.2017
Про надання вiдмови у видачi дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 347 від 28.09.2017
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 346 від 28.09.2017
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1421 від 28.09.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Лист ДФСУ № 2271/99-99-18-02-02-18 від 28.09.2017
Про форматно-логiчний контроль прийняття МД
Наказ Мiнекономрозвитку № 1423 від 28.09.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1422 від 28.09.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Лист ДФСУ № 26124/7/99-99-01-01-17 від 28.09.2017
Про надання iнформацiї
Розпорядження КМУ № 671-р від 27.09.2017
Протоколу про внесення змiн до Конвенцiї мiж Урядом України i Урядом Сполученого Королiвства Великобританiї i Пiвнiчної Iрландiї про усунення подвiйного оподаткування
Наказ Мiнекономрозвитку № 1420 від 27.09.2017
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1419 від 27.09.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1418 від 27.09.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Лист ДФСУ № 25703/7/99-99-18-01-01-17 від 26.09.2017
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 25785/7/99-99-19-01-01-17 від 26.09.2017
Про надання iнформацiї
Наказ ДФСУ № 631 від 26.09.2017
Про внесення змiни до наказу ДФС вiд 01.08.2017 N 506
Наказ Мiнекономрозвитку № 1404 від 25.09.2017
Про переведення iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Страницы

Copyright © 2017 НТФ «Интес»
Все права сохранены.