Параметры поиска документов

Результат поиска
Лист ДФСУ № 21337/7/99-99-19-04-01-17 від 10.08.2017
Про застосування статтi 24 Протоколу 1
Лист ДФСУ № 21336/7/99-99-19-04-17 від 10.08.2017
Про здiйснення громадянами преференцiйної торгiвлi товарами, походженням з Канади
Наказ ДФСУ № 533 від 10.08.2017
Про змiну адреси митного поста "Сновськ"
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 10.08.2017
Про порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну кислоти сiрчаної та олеуму незалежно вiд країни походження та експорту
Постанова КМУ № 598 від 09.08.2017
Про припинення дiї Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про порядок взаємодiї при здiйсненнi експорту товарiв (продукцiї) вiйськового призначення до третiх країн
Постанова КМУ № 596 від 09.08.2017
Про внесення змiн у додаток до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення
Постанова КМУ № 577 від 09.08.2017
Про внесення змiни до пункту 3 Положення про виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв
Постанова НБУ № 77 від 08.08.2017
Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон
Постанова НБУ № 74 від 03.08.2017
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1130 від 01.08.2017
Про затвердження Перелiку нацiональних стандартiв, що iдентичнi гармонiзованим європейським стандартам та вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi обладнання та захисних систем
Наказ ДФСУ № 506 від 01.08.2017
Про затвердження Розподiлу мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль
Постанова НБУ № 73 від 01.08.2017
Про затвердження Перелiку операцiй з розрахунково-касового обслуговування, якi не є об'єктом оподаткування
Постанова НБУ № 72 від 01.08.2017
Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi
Лист ДФСУ № 19973/7/99-99-19-04-01-17 від 28.07.2017
Про застосування декларацiї iнвойс
Лист ДФСУ № 1421/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 28.07.2017
Про податок на додану вартiсть
Лист ДФСУ № 1389/IПК/19-00-12-01/12/ від 28.07.2017
Про введення в дiю Технiчного регламенту щодо медичних виробiв, затвердженого КМУ вiд 02.10.2013 N 753
Наказ Мiнекономрозвитку № 1107 від 27.07.2017
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Постанова НБУ № 71 від 27.07.2017
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Постанова НБУ № 70 від 27.07.2017
Про внесення змiн до Положення про застосування Нацiональним банком України стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi банкiвської системи
Постанова НБУ № 69 від 26.07.2017
Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок виконання операцiй з купiвлi iнвестицiйних монет України в населення
Лист ДФСУ № 19504/7/99-99-19-04-17 від 24.07.2017
Про реалiзацiю Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою
Постанова НБУ № 66 від 24.07.2017
Про затвердження Змiн до Положення про порядок органiзацiї та проведення перевiрок з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом
Наказ Мiнекономрозвитку № 1073 від 21.07.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1072 від 21.07.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1071 від 21.07.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1070 від 21.07.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1069 від 21.07.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1068 від 21.07.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1067 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1066 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1065 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1064 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1063 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1062 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1061 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1060 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1059 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1058 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1057 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1056 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1055 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1054 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1053 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1052 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1051 від 21.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1050 від 21.07.2017
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1047 від 21.07.2017
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1045 від 21.07.2017
Про переведення суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Лист МЗС № 72/14-612/1-1713 від 20.07.2017
Щодо набрання чинностi Угодою
Наказ Мiнекономрозвитку № 1043 від 20.07.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

Страницы

Copyright © 2017 НТФ «Интес»
Все права сохранены.