Параметры поиска документов

Результат поиска
Наказ ДФСУ № 431 від 20.06.2017
Про затвердження Змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв
Лист ДФСУ № 15789/7/99-99-15-03-03-17 від 19.06.2017
Про набрання чинностi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.04.2017 N 451
Наказ ДФСУ № 423 від 16.06.2017
Про затвердження Змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв
Постанова НБУ № 55 від 15.06.2017
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Постанова НБУ № 54 від 15.06.2017
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Лист МЗС № 72/14-612/1-1378 від 14.06.2017
Щодо дати набрання чинностi Угодою
Лист ДФСУ № 628/IПК/28-10-01-03-11 від 14.06.2017
Щодо оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з повернення постачальнику - нерезиденту iмпортованого товару у зв'язку з виявленням браку
Постанова КМУ № 416 від 14.06.2017
Про внесення змiн до Положення про прикордонний режим
Постанова КМУ № 418 від 14.06.2017
Про внесення змiн у додаток 2 до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання
Постанова КМУ № 417 від 14.06.2017
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2010 р. N 405
Лист МЗС № 72/14-612/1-1375 від 13.06.2017
Щодо дати набрання чинностi Угоди з КНР
Лист ДФСУ № 14868/7/99-99-01-02-02-17 від 09.06.2017
Про перелiк країн, на якi поширюється дiя Конвенцiї про взаємну адмiнiстративну допомогу в податкових справах
Постанова НБУ № 51 від 08.06.2017
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Лист НБУ № 40-0005/40465 від 08.06.2017
Про обчислення строку розрахункiв за експортними, iмпортними операцiями та iнформування податкових органiв про виявленi у звiтному мiсяцi факти порушень строку розрахункiв
Лист ДФСУ № 14589/7/99-99-18-03-01-17 від 07.06.2017
Про направлення постанови
Наказ ДФСУ № 404 від 07.06.2017
Про змiну назви митного поста "Iвано-Франкiвськ - центральний"
Лист ДФСУ № 14381/7/99-99-18-02-02-18 від 02.06.2017
Про код документа
Лист МЗС № 72/14-612/1-1263 від 01.06.2017
Щодо набрання чинностi мiжнародним договором
Постанова КМУ № 381 від 31.05.2017
Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування пилососiв
Наказ Мiнекономрозвитку № 792 від 31.05.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 791 від 31.05.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 790 від 31.05.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 789 від 31.05.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 788 від 31.05.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 778 від 31.05.2017
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв
Постанова КМУ № 380 від 31.05.2017
Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин
Постанова КМУ № 384 від 31.05.2017
Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв
Постанова КМУ № 379 від 31.05.2017
Про внесення змiн до пункту 5 Положення про Мiнiстерство юстицiї України
Постанова КМУ № 377 від 31.05.2017
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1215
Лист ДФСУ № 13956/7/99-99-18-02-02-17 від 31.05.2017
Про наказ Мiнфiну вiд 18.05.2017 N 511
Лист ДФСУ № 13823/7/99-99-18-03-01-17 від 30.05.2017
Про заборон у щодо ввезення в Україну окремих об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду
Лист ДФСУ № 1324/7/99-99-18-03-01-18 від 30.05.2017
Про заборон у щодо ввезення в Україну окремих об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду
Лист ДФСУ № 1163/99-99-19-04-01-18 від 30.05.2017
Про внесення змiн в АСМО Iнспектор
Постанова НБУ № 45 від 30.05.2017
Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi та встановлення розмiру обов'язкового продажу таких надходжень
Постанова НБУ № 44 від 30.05.2017
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Указ ПУ № 146/2017 від 26.05.2017
Про заходи, пов'язанi iз запровадженням Європейським Союзом безвiзового режиму для громадян України
Постанова НБУ № 43 від 25.05.2017
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Постанова НБУ № 41 від 25.05.2017
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

Copyright © 2017 НТФ «Интес»
Все права сохранены.