Переработка давальческого сырья

ПЕРЕРОБКА ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

     З 01.06.2012, дати набрання чинностi Митного кодексу України в редакцiї 2012 року, товари, що перемiщуються через митний кордон України з метою переробки в якостi давальницької сировини, помiщуються в митнi режими переробки на митнiй територiї та переробки за межами митної територiї.

     Додатково див. "Оформлення в митнi режими" - "Переробки" в роздiлi програми "Каталог".

     Закон України вiд 15.09.95 № 327/95 "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" втратив чиннiсть з 01.06.2012 вiдповiдно до пiдпункту 28 пункту 2 Роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України.

Постанова КМУ № 1429 від 30.11.1996
Про тимчасове обмеження вивезення давальницької сировини для вироблення окремих видiв готової продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3369-ЕП від 22.10.1999
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.10.99 N 1889
Постанова КМУ № 2345 від 22.12.1999
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення частин ливарних машин
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-1025-ЕП від 27.03.2000
Щодо порядку застосування Закону України вiд 15.09.95 N 327/95-ВР
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-162 від 27.03.2000
Постанова КМУ № 628 від 12.04.2000
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. N 353
Постанова КМУ № 629 від 12.04.2000
Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення верстатiв токарних металорiзальних
Постанова КМУ № 721 від 28.04.2000
Про встановлення термінів виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі виготовлення труб
Лист ДПАУ № 5502/7/22-2117 від 19.04.2000
Інше від 19.07.2000
Розпорядження КМУ № 902-р від 13.12.1994
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2926-ЕП від 11.08.2000
Про виконання п. 3 окремого доручення Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 N 13859/96
Указ ПУ № 1120/95 від 02.12.1995
Про змiни до Указу Президента України вiд 7 липня 1995 року N 561
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-11589 від 05.12.1997
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.97 р. N 1262
Постанова КМУ № 1181 від 28.10.1997
Про встановлення термiнiв виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення труб
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1618 від 21.02.1997
Лист ДМКУ № 11/3-202 від 16.01.1996
Лист ДМКУ № 11/1-3032 від 07.07.1994
Про операцiї з давальницькою сировиною
Лист ДМКУ № 11/2-5315 від 18.07.1996
Указ ПУ № 561/95 від 07.07.1995
Про забезпечення збирання та переробки вiдходiв i лому дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-567 від 20.01.1998
Стосовно митного оформлення давальницької сировини
Наказ ДМСУ (до 2012) № 588/540 від 20.10.2000
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Державної митної служби та Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 2 липня 1999 р. N 404/348
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2-4192-ЕП від 03.11.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/514 від 13.11.2000
Щодо митного оформлення товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-4472-ЕП від 22.11.2000
Щодо операцiй з брухтом кольорових металiв
Лист ДПАУ № 16054/7/16-1220-26 від 01.12.2000
Про податок на додану вартiсть за операцiями з давальницької сировини
Лист ДПАУ № 92/6/16-1217-14 від 12.01.2001
Про операцiї з давальницькою сировиною у ЗЕД
Лист ДПАУ № 556/7/16-1217-14 від 18.01.2001
Постанова КМУ № 430 від 06.05.2001
Про тимчасове обмеження вивезення шкiряної сировини, яка використовується в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-2466-ЕП від 17.05.2001
Про тимчасове припинення вивезення шкiряної сировини
Наказ ДПАУ № 337 від 28.08.2001
Про затвердження податкового роз'яснення
Наказ Мінагрополітики № 262 від 05.09.2001
Про доповнення до Перелiку видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-4604-ЕП від 28.09.2001
Про доведення наказу Мiнагрополiтики вiд 05.09.2001 N 262
Закон України ВР № 2761-III від 04.10.2001
Про внесення змiн до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-14-8807 від 08.11.2001
Щодо застосування нової редакцiї Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 2-222/5971 від 03.10.2001
Про розгляд листа
Лист ДПАУ № 2466/7/16-1217-26 від 28.02.2001
Лист ДПАУ № 823/6/1-1313 від 17.02.2000
Наказ Мінфіну № 5 від 04.01.2002
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13 лютого 1996 N 26
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1570 від 20.02.2002
Щодо вивезення українським замовником як давальницької сировини зливкiв кольорових металiв
Лист ДПАУ № 1797/6/16-0018 від 30.03.1999
Лист ДПАУ № 16-1170-26/11-10085 від 05.12.1997
Лист ДПАУ № 7423/6/116-1314 від 27.12.1999
Наказ ДПАУ № 83 від 25.02.2002
Про затвердження Порядку видачi, облiку, вiдстрочення та оплати векселя, що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-2412 від 18.03.2002
Щодо вивезення шкiр ВРХ мокросолених в якостi готової продукцiї
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 2-221/827 від 13.02.2002
Щодо операцiй з вiдходами давальницької сировини
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 1-221/1952 від 05.04.2002
Щодо сплати ПДВ пiд час ввезення давальницької сировини
Лист ДПАУ № 7800/7/19-1317 від 15.05.2002
Наказ ДМСУ (до 2012) № 256 від 17.05.2002
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Держмиткому України вiд 11.09.96 N 420
Лист ДПАУ № 7120/6/16-1220-14 від 26.12.2000

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.