Переработка давальческого сырья

ПЕРЕРОБКА ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

     З 01.06.2012, дати набрання чинностi Митного кодексу України в редакцiї 2012 року, товари, що перемiщуються через митний кордон України з метою переробки в якостi давальницької сировини, помiщуються в митнi режими переробки на митнiй територiї та переробки за межами митної територiї.

     Додатково див. "Оформлення в митнi режими" - "Переробки" в роздiлi програми "Каталог".

     Закон України вiд 15.09.95 № 327/95 "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" втратив чиннiсть з 01.06.2012 вiдповiдно до пiдпункту 28 пункту 2 Роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України.

Лист ДПАУ № 8949/7/15-1217 від 05.06.2002
Наказ ДМСУ (до 2012) № 479 від 03.09.2002
Про затвердження Порядку взаємодiї митниць при здiйсненнi контролю за вивезенням за межi митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї
Постанова КМУ № 1493 від 11.10.2002
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-9583-ЕП від 16.10.2002
Про надiслання наказу Держмитслужби вiд 03.09.2002 N 479
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-14-10409-ЕП від 01.11.2002
Наказ КРМ № 801 від 25.10.2002
Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї структурних пiдроздiлiв митницi пiд час здiйснення контролю за вивезенням давальницької сировини та готової продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-10258 від 30.10.2002
Про ввезення в Україну цукру в якостi давальницької сировини
Лист Мінагрополітики № 01-14/431 від 16.09.2002
Наказ ПРМ № 491 від 28.11.2002
Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї структурних пiдроздiлiв ПРМ пiд час здiйснення контролю за вивезенням давальницької сировини та готової продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10660 від 11.11.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10773 від 14.11.1997
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.97 р. N 1216
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12183 від 22.12.1997
Лист ДМКУ № 11/6-9034 від 05.12.1996
Стосовно обмеження вивезення давальницької сировини
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1766-ЕП від 05.08.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-3685 від 15.04.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-3686 від 15.04.1998
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.98 N 427
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-648-ЕП від 03.04.1998
Щодо постанови КМ України від 23.03.98 р. N 353
Лист ДМКУ № 11/3-5981 від 28.12.1995
Лист ДМКУ № 11/3-5984 від 28.12.1995
Наказ ДнРМ № 293 від 04.09.2003
Про втрату чинностi наказу Кiровоградської митницi вiд 14.11.2002 N 373 "Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення давальницької сировини та продукцiї, з неї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-20-3460-ЕП від 07.03.2003
Про посилення контролю за операцiями з давальницькою сировиною цукром-сирцем
Доручення КРМ № 50 від 28.03.2003
Про посилення контролю за операцiями з давальницькою сировиною, зокрема, цукром-сирцем
Наказ ДМКУ № 382 від 14.08.1996
Про затвердження Порядку митного оформлення вивезення продукцiї, одержаної iноземним суб'єктом господарської дiяльностi в результатi господарських операцiй з продукцiєю українського походження
Наказ ДМСУ (до 2012) № 426 від 12.09.1997
Щодо митного оформлення деяких видiв товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-6980 від 24.07.1997
Щодо використання в роботi постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882 та 2 липня 1997 р. N 667
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-8255 від 02.09.1997
Щодо митного контролю за здiйсненням операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМКУ № 11/6-4500 від 01.07.1996
В доповнення до листа ДМК України N 11/18-4477 вiд 19.10.95 р.
Постанова КМУ № 573 від 23.04.2003
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 лютого 1999 р. N 271 i вiд 12 травня 1999 р. N 805
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-6856-ЕП від 06.05.2003
Про надання роз'яснень щодо митного оформлення давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини
Постанова КМУ № 642 від 28.06.1997
Про впорядкування вивезення на давальницьких умовах вiдходiв та шламiв металiв платинової групи
Лист ДПАУ № 4557/7/24-1117 від 21.03.2003
Лист ВР № 06-10/160 від 04.03.2003
Лист ДПАУ № 643/6/16-1314 від 09.02.2000
Наказ Мінагрополітики № 239 від 14.07.2003
Про доповнення до Перелiку видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10-10742 від 16.07.2003
Про митне оформлення вiдходiв
Лист ДПАУ № 10502/7/21-2117 від 04.07.2003
Щодо виробництва з давальницької сировини крiплених виноматерiалiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 520/381 від 04.08.2003
Про надання пiдтверджень про фактичне вивезення готової продукцiї за межi митної територiї України
Лист ДПАУ № 14243/10/22-2117 від 02.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-12752-ЕП від 29.08.2003
Щодо митного оформлення давальницької сировини iноземного замовника
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-13442-ЕП від 15.09.2003
Наказ КРМ № 974 від 05.09.2003
Про скасування наказу КРМ вiд 25.10.2002 р. N 801
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 340 від 26.11.2003
Про затвердження Положення про порядок надання висновкiв щодо визначення операцiй як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Наказ ДМСУ (до 2012) № 847 від 09.12.2003
Про затвердження Порядку установлення та застосування критерiю достатньої переробки товару, якщо цей критерiй щодо конкретного товару або конкретної країни не обумовлено мiжнародним договором
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-60-ЕП від 10.01.2004
Про надiслання наказу Мiнекономiки вiд 26.11.03 N 340
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-1279-ЕП від 05.02.2004
Щодо посилення контролю за давальницькими операцiями у сферi ЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-1410-ЕП від 10.02.2004
Щодо декларування давальницької сировини та готової продукції
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-1203-ЕП від 26.03.2004
Про перелiк цукрових заводiв
Лист Мінагрополітики № 01-14/96 від 09.03.2004
Постанова КМУ № 474 від 14.04.2004
Про заборону ввезення на митну територiю України цукру та цукрових сиропiв за операцiями з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-1663-ЕП від 27.04.2004
В доповнення до листiв Держмитслужби вiд 23.04.2004 NN 25/4-14-35/5108-ЕП; 25/4-14-35/5109-ЕП

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.