Переработка давальческого сырья

ПЕРЕРОБКА ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

     З 01.06.2012, дати набрання чинностi Митного кодексу України в редакцiї 2012 року, товари, що перемiщуються через митний кордон України з метою переробки в якостi давальницької сировини, помiщуються в митнi режими переробки на митнiй територiї та переробки за межами митної територiї.

     Додатково див. "Оформлення в митнi режими" - "Переробки" в роздiлi програми "Каталог".

     Закон України вiд 15.09.95 № 327/95 "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" втратив чиннiсть з 01.06.2012 вiдповiдно до пiдпункту 28 пункту 2 Роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 252-9-18/6431-ЕП від 20.05.2004
Про ввезення в Україну банкiвських металiв, отриманих в результатi переробки за межами митної територiї України брухту та вiдходiв дорогоцiнних металiв
Указ ПУ № 671/2004 від 23.06.2004
Про невiдкладнi заходи щодо пiдвищення ефективностi справляння податку на додану вартiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/7928-ЕП від 22.06.2004
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.04 N 7679/79/1-04
Лист Мінекономіки (до 2011) № 57-40/2367-10 від 07.06.2004
На доручення КМУ вiд 30.04.04 N 7679/60/1-04
Лист ДМСУ (до 2012) № 34/34-2692-ЕП від 01.07.2004
Розпорядження КМУ № 427-р від 05.07.2004
Про визнання таким, що втратило чиннiсть, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 447
Закон України ВР № 1959-IV від 01.07.2004
Про внесення змiни до статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-3186-ЕП від 29.07.2004
Про прийняття розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.04 N 427-р
Лист Мінюсту № 20-36-74 від 07.05.2004
Про продовження термiнiв переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 34/34-3582-ЕП від 19.08.2004
Постанова КМУ № 1099 від 25.08.2004
Про заборону ввезення на митну територiю України спирту етилового неденатурованого українського походження та реалiзацiї готової продукцiї за операцiями з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/10913-ЕП від 06.09.2004
Щодо виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.04 N 1099
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-3938-ЕП від 08.09.2004
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.04 N 1099
Постанова КМУ № 1341 від 11.10.2004
Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 2004 р. N 474
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/12440-ЕП від 14.10.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/12606-ЕП від 19.10.2004
Лист ДПАУ № 5843/6/15-2415-6 від 16.07.2004
Наказ ДПАУ № 683 від 30.11.2004
Щодо затвердження Податкового роз'яснення щодо оподаткування акцизним збором та ПДВ здiйснення операцiй з давальницькою сировиною (спиртом), закупленою на митнiй територiї України нерезидентами
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/15213-ЕП від 25.12.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/1212-ЕП від 08.02.2005
До листа Держмитслужби вiд 25.12.04 N 25/2-9-17/15213-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/35-1127-ЕП від 01.03.2005
Про посилення контролю за ввезенням товарiв українського походження
Наказ ДМСУ (до 2012) № 157 від 10.03.2005
Про визнання наказу Держмитслужби України таким, що втратив чиннiсть
Лист ДПАУ № 2674/7/23-5318 від 11.02.2005
Міждержавна угода від 01.06.2001
Консультацiї по зниженню ставок ввiзного мита в рамках генералiзованої системи преференцiй ЄС (Проект TACIS UK02)
Лист Мінфіну № 31-17000-01-18/5976 від 07.04.2005
Наказ ДМСУ (до 2012) № 347 від 28.04.2005
Про скасування деяких наказiв Держмитслужби України
Лист Мінфіну № 131-17000-01-8/5976 від 07.04.2005
Закон України ВР № 2642-IV від 03.06.2005
Про внесення змiн до деяких законiв України
Закон України ВР № 2657-IV від 16.06.2005
Про внесення змiни до статтi 18 Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" щодо створення умов для збiльшення рiвня зайнятостi сiльського населення
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1362-ЕП від 13.07.2005
Щодо виконання Закону України вiд 03.06.05 N 2642-IV
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10/8802-ЕП від 22.07.2005
Про скасування листiв Держмитслужби
Закон України ВР № 2771-ІV від 07.07.2005
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законів України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15/9654-ЕП від 09.08.2005
Щодо виконання Закону України вiд 07.07.05 N 2771-IV
Наказ ДПАУ № 340 від 16.08.2005
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу ДПА України вiд 28.08.2001 N 337
Наказ ДПАУ № 365/426 від 25.08.2005
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/14193-ЕП від 10.11.2005
Щодо розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2005 N 420-р
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/15116-ЕП від 28.11.2005
Щодо посилення контролю за переробкою товарiв
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 413 від 11.11.2005
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 26.11.2003 N 340
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/15304-ЕП від 01.12.2005
Про вiдкликання листiв Держмитслужби України
Постанова КМУ № 1242 від 21.12.2005
Про встановлення строку виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення феронiкелю
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/577-ЕП від 28.12.2005
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/12-ЕП від 11.01.2006
Про надiслання наказу Мiнiстерства економiки України
Розпорядження КМУ № 26-р від 21.01.2006
Про застосування простого векселя за окремими товарними позицiями у разi здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист Мінюсту № 20-36-39 від 21.02.2006
Щодо надання роз'яснення
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/-399-ЕП від 03.03.2006
Про набрання чинностi розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ ДПАУ № 88 від 23.02.2006
Про затвердження Змiн до Порядку видачi, облiку, вiдстрочення та оплати векселя, що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/678-ЕП від 03.10.2006
Лист ДПАУ № 11363/5/22-5016 від 11.10.2006
Щодо природних втрат нiкелевої руди при транспортуваннi та переробцi давальницької сировини iноземного замовника
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/810-ЕП від 20.11.2006
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 1765 від 20.12.2006
Про порядок встановлення та застосування правила адвалорної частки та виконання виробничих i технологiчних операцiй

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.