Переработка давальческого сырья

ПЕРЕРОБКА ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

     З 01.06.2012, дати набрання чинностi Митного кодексу України в редакцiї 2012 року, товари, що перемiщуються через митний кордон України з метою переробки в якостi давальницької сировини, помiщуються в митнi режими переробки на митнiй територiї та переробки за межами митної територiї.

     Додатково див. "Оформлення в митнi режими" - "Переробки" в роздiлi програми "Каталог".

     Закон України вiд 15.09.95 № 327/95 "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" втратив чиннiсть з 01.06.2012 вiдповiдно до пiдпункту 28 пункту 2 Роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-6224 від 23.06.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/9406-ЕП від 07.09.2010
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДПАУ № 24500/7/16-1517-02 від 11.11.2010
Про надання вiдповiдi
Лист ДПАУ № 14015/6/16-1515-06 від 03.08.2011
Про обкладення ПДВ послуг з обробки давальницької сировини
Лист ДПСУ (до 2012) № 22345/7/22-3317 від 19.08.2011
Про здiйснення операцiй iз давальницькою сировиною у сферi ЗЕД
Розпорядження КМУ № 1192-р від 27.07.2011
Про внесення змiн у додаток до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2006 р. N 26
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-15.1/16239-ЕП від 02.12.2011
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
Закон України ВР № 4099-VI від 09.12.2011
Про внесення змiн до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
Закон України ВР № 4100-VI від 09.12.2011
Про внесення змiн до статтi 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
Лист Мінюсту № 711-0-2-11/8.2 від 24.11.2011
Постанова КМУ № 429 від 21.05.2012
Про затвердження Порядку проведення контрольного аналiзу сировини, матерiалiв i продуктiв переробки, контрольного запуску у виробництво сировини та матерiалiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/2-12/05497-ЕП від 06.06.2012
Щодо iнформування
Лист ДПСУ (до 2012) № 15682/7/22-3317 від 06.06.2012
Щодо строку розрахункiв у ЗЕД за послуги з переробки давальницької сировини
Наказ Мінфіну № 951 від 28.08.2012
Про втрату чинностi деяких наказiв Державної податкової адмiнiстрацiї України
Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013
Про деякi питання перебування товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, обмеження i заборони щодо помiщення окремих товарiв у зазначений митний режим
Лист Мiндоходiв № 99-24/1-01-07/550 від 24.04.2013
[Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2013 N 295]
Лист Мiндоходiв № 5135/6/99-99-19-03-02-15-13 від 18.06.2013
[Щодо гарантiйного ремонту (обслуговування) та гарантiйної замiни товарiв українськими компанiями, що є iмпортерами та продавцями технiчно складних побутових та iнших товарiв]
Наказ Мiнекономрозвитку № 767 від 08.07.2013
Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв щодо операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 879 від 04.12.2013
Деякi питання переробки товарiв за межами митної територiї України та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 461
Лист Мiндоходiв № 368/7/99-99-24-01-06-17 від 11.01.2014
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2013 N 879
Наказ Мінфіну № 1224 від 23.12.2014
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 березня 2007 року N 402
Постанова КМУ № 198 від 15.04.2015
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України
Закон України ВР № 281-VIII від 07.04.2015
Про встановлення строкiв переробки деяких товарiв за межами митної територiї України
Закон України ВР № 2321-VIII від 13.03.2018
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вiтчизняної суднобудiвної промисловостi
Лист ДФСУ № 16685/7/99-99-19-01-01-17 від 04.06.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 4603/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 26.10.2018
Про особливостi оподаткування ПДВ операцiй з давальницькою сировиною
Постанова КМУ № 144 від 27.02.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 р. N 1765
Лист ДФСУ № 8547/7/99-99-19-04-02-17 від 15.03.2019
[Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019 N 144]
Лист ДФСУ № 1379/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 02.04.2019
[Щодо особливостей оподаткування ПДВ операцiй з давальницькою сировиною]
Постанова КМУ № 47 від 29.01.2020
Про внесення змiн до перелiку товарiв, помiщення яких у митний режим переробки на митнiй територiї України забороняється

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.