Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Наказ Мінфіну № 950 від 20.11.2017
Про затвердження Порядку заповнення та видачi митницею сертифiката з перевезення (походження) товару EUR.1
Наказ Мінфіну № 950 від 20.11.2017
Про затвердження Порядку заповнення та видачi митницею сертифiката з перевезення (походження) товару EUR.1
Постанова КМУ № 21 від 17.01.2018
Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв
Лист ДФСУ № 30187/7/99-99-19-04-02-17 від 07.11.2017
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 30187/7/99-99-19-04-02-17 від 07.11.2017
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 980/7/99-99-19-04-02-17 від 12.01.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 1669/7/99-99-19-04-17 від 19.01.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 1669/7/99-99-19-04-17 від 19.01.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 36753/7/99-99-19-04-17 від 29.12.2017
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 1854/7/99-99-15-03-02-17 від 22.01.2018
Про особливостi оподаткування ПДВ
Закон України ВР № 2239-VIII від 07.12.2017
Про внесення змiни до роздiлу II Закону України "Про внесення змiн до Митного кодексу України та Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi" щодо пiдтримки лiтакобудiвної галузi"
Лист ДФСУ № 938/7/99-99-19-01-02-17 від 11.01.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 1004/7/99-99-19-01-01-17 від 12.01.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 234/IПК/28-10-01-03-11 від 19.01.2018
[Щодо окремих норм податкового законодавства платника акцизного податку]
Лист ДФСУ № 212/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 18.01.2018
Про порядок оподаткування ПДВ операцiй з експорту товарiв без фактичного їх вивезення через митний кордон України
Лист ДФСУ № 2497/7/99-99-15-03-03-17 від 26.01.2018
Про набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 2018 року N 21
Розпорядження КМУ № 48-р від 25.01.2018
Про внесення змiн у додаток до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 544
Розпорядження КМУ № 48-р від 25.01.2018
Про внесення змiн у додаток до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 544
Лист ДФСУ № 2035/7/99-99-19-04-02-17 від 23.01.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 2049/7/99-99-19-04-02-17 від 23.01.2018
Про набрання чинностi наказу Мiнфiну вiд 20.11.2017 N 950
Лист ДФСУ № 2501/7/99-99-19-01-01-17 від 26.01.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 466/7/99-99-12-03-04-17 від 05.01.2018
Про адмiнiстрування у 2018 роцi екологiчного податку
Лист ДФСУ № 3375/7/99-99-15-03-02-17 від 05.02.2018
Про особливостi оподаткування ПДВ
Наказ Мінфіну № 78 від 01.02.2018
Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України
Лист ДФСУ № 78/7/99-99-01-02-02-17 від 02.01.2018
Щодо мiжнародних договорiв про уникнення подвiйного оподаткування
Лист ДФСУ № 3110/7/99-99-19-01-01-17 від 01.02.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 569/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 12.02.2018
Про оподаткування ПДВ [щодо практичного застосування норм чинного законодавства при здiйсненнi операцiї з iмпорту пiдакцизних товарiв (нафтопродуктiв) на умовах договорiв комiсiї]
Постанова КМУ № 85 від 07.02.2018
Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартiсть та застосування забезпечення виконання зобов'язань пiд час ввезення обладнання для власного виробництва на територiї України
Лист ДФСУ № 5465/7/99-99-19-01-01-17 від 22.02.2018
Про надання iнформацiї
Наказ Мінфіну № 7 від 16.01.2018
Про затвердження Змiн до Положення про реєстрацiю платникiв податку на додану вартiсть
Лист ДФСУ № 6219/7/99-99-19-01-01-17 від 01.03.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 902/6/99-95-42-03-15/IПК від 06.03.2018
Щодо надання розстрочення сплати податку на додану вартiсть при ввезеннi на митну територiю України обладнання
Постанова КМУ № 167 від 14.03.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 лютого 2011 р. N 79
Лист ДФСУ № 1014/6/99-99-12-02-02-15/IПК від 15.03.2018
Про надання iндивiдуальної податкової консультацiї
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 27.03.2018
Про змiну антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї
Лист ДФСУ № 1045/IПК/28-10-01-03-11 від 16.03.2018
[Щодо застосування з 01 сiчня 2018 року ставки ПДВ у розмiрi 7 % до операцiй з постачання ампул скляних на митнiй територiї України]
Лист ДФСУ № 1125/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 20.03.2018
Про розгляд листа
Лист ДФСУ № 1145/6/99-99-15-03-03-15/IПК від 21.03.2018
[Щодо акцизного податку i можливостi використання положень пiдпункту 217.6 статтi 217 Кодексу]
Повідомлення Мiнекономрозвитку від 03.04.2018
Про фактичне закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну лимонної кислоти (моногiдрат) походженням з Китайської Народної Республiки
Повідомлення Мiнекономрозвитку від 03.04.2018
Про фактичне закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну листiв азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням iз Росiйської Федерацiї
Лист ДФСУ № 589/99-99-19-04-01-18 від 27.03.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 9013/7/99-99-19-04-01-17 від 27.03.2018
Про змiну антидемпiнгових заходiв
Постанова КМУ № 257 від 04.04.2018
Деякi питання маркування тютюнових виробiв
Лист ДФСУ № 1392/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 05.04.2018
Про порядок оподаткування ПДВ
Лист ДФСУ № 11112/7/99-99-19-04-17 від 13.04.2018
Про застосування механiзму заборони повернення та звiльнення вiд сплати ввiзного мита
Закон України ВР № 2373-VIII від 22.03.2018
Про внесення змiни до роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (УЄФА)
Закон України ВР № 2374-VIII від 22.03.2018
Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України у зв'язку з пiдготовкою та проведенням в Українi фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА
Закон України ВР № 2375-VIII від 22.03.2018
Про внесення змiни до роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України у зв'язку з органiзацiєю та проведенням фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА
Лист ДФСУ № 765/99-99-19-01-01-18 від 18.04.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 1539/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 12.04.2018
Про оподаткування ПДВ

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.