Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 26.04.2018
Про внесення змiни до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 28.12.2017 N АД-382/2017/4411-05
Лист ДФСУ № 1737/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 20.04.2018
Про оподаткування ПДВ
Лист ДФСУ № 12604/7/99-99-19-01-17 від 26.04.2018
Щодо застосування остаточних антидемпiнгових заходiв
Лист ДФСУ № 1731/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 20.04.2018
Про оподаткування ПДВ
Лист ДФСУ № 1794/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 20.04.2018
Про порядок оподаткування ПДВ
Наказ Мiнекономрозвитку № 608 від 02.05.2018
Деякi питання дiяльностi Державного пiдприємства "Держзовнiшiнформ"
Лист ДФСУ № 832/99-99-19-04-01-18 від 26.04.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 833/99-99-19-04-01-18 від 26.04.2018
Про надання iнформацiї
Постанова КМУ № 349 від 10.05.2018
Про внесення змiн до перелiку суб'єктiв лiтакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасовi заходи державної пiдтримки
Лист ДФСУ № 13813/7/99-99-19-01-01-17 від 10.05.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 11713/7/99-99-19-01-01-17 від 18.04.2018
Про надання iнформацiї
Закон України ВР № 2321-VIII від 13.03.2018
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вiтчизняної суднобудiвної промисловостi
Лист ДФСУ № 2193/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 16.05.2018
Про оподаткування ПДВ
Лист ДФСУ № 747/99-99-19-04-01-18 від 17.04.2018
Про запровадження коду способу розрахунку
Лист ДФСУ № 998/99-99-19-04-01-18 від 21.05.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 2244/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 21.05.2018
Про оподаткування ПДВ
Лист ДФСУ № 2389/IПК/26-15-14-09-15 від 31.05.2018
[Щодо операцiй з постачання (реалiзацiї) товарiв у салонах повiтряних суден резидентiв, що виконують мiжнароднi рейси]
Наказ Мінфіну № 493 від 07.05.2018
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01 листопада 2017 року N 898
Лист ДФСУ № 2394/С/99-99-13-01-02-14/IПК від 31.05.2018
[Щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартiсть при здiйсненнi операцiй з ввезення на митну територiю України транспортних засобiв (сiдельних тягачiв)]
Наказ Мінфіну № 541 від 01.06.2018
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011
Лист ДФСУ № 2360/6/99-99-12-01-03-15/IПК від 29.05.2018
[Щодо змiни зразка марок акцизного податку]
Лист ДФСУ № 16685/7/99-99-19-01-01-17 від 04.06.2018
Про надання iнформацiї
Розпорядження КМУ № 417-р від 13.06.2018
Про затвердження перелiку пiдприємств, якi мають право на поставку пально-мастильних матерiалiв, операцiї з поставки яких на митнiй територiї України звiльняються вiд обкладення ПДВ
Розпорядження КМУ № 417-р від 13.06.2018
Про затвердження перелiку пiдприємств, якi мають право на поставку пально-мастильних матерiалiв, операцiї з поставки яких на митнiй територiї України звiльняються вiд обкладення ПДВ
Закон України ВР № 2434-VIII від 17.05.2018
Про внесення змiн до роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо зменшення дефiциту брухту чорних металiв на внутрiшньому ринку"
Постанова КМУ № 490 від 23.05.2018
Про внесення змiни до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї
Лист ДФСУ № 2647/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 15.06.2018
Про порядок оподаткування ПДВ
Міждержавна угода № 1/2018 від 14.05.2018
Рiшення Комiтету Асоцiацiї Україна - ЄС у торговельному складi
Міждержавна угода № 2/2018 від 14.05.2018
Рiшення Комiтету Асоцiацiї Україна - ЄС у торговельному складi
Міждержавна угода від 09.10.2017
Протокол про внесення змiн до Конвенцiї мiж Урядом України i Урядом Сполученого Королiвства Великобританiї i Пiвнiчної Iрландiї про усунення подвiйного оподаткування та запобiгання податковим ухиленням
Закон України ВР № 2463-VIII від 19.06.2018
Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо вiдносин, пов'язаних iз здiйсненням заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони
Закон України ВР № 2463-VIII від 19.06.2018
Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо вiдносин, пов'язаних iз здiйсненням заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони
Закон України ВР № 2464-VIII від 19.06.2018
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо уточнення деяких положень
Закон України ВР № 2464-VIII від 19.06.2018
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо уточнення деяких положень
Лист ДФСУ № 2821/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 25.06.2018
Про оподаткування ПДВ
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 04.07.2018
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деякої карбамiдо-формальдегiдної продукцiї походженням з Росiйської Федерацiї
Лист ДФСУ № 2900/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 27.06.2018
Про оподаткування ПДВ
Лист ДФСУ № 1188/99-99-19-04-03-18 від 20.06.2018
Про ставки вивiзного (експортного) мита
Лист ДФСУ № 18576/7/99-99-19-04-03-17 від 20.06.2018
Про ставки вивiзного (експортного) мита
Лист ДФСУ № 19879/7/99-99-19-01-01-17 від 27.06.2018
[Щодо направлення наказу Мiнфiну вiд 07.05.2018 N 493]
Лист ДФСУ № 20515/7/99-99-19-01-01-17 від 06.07.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 20515/7/99-99-19-01-01-17 від 06.07.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 20515/7/99-99-19-01-01-17 від 06.07.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 21366/7/99-99-19-04-17 від 13.07.2018
[Щодо внесення змiн до листа ДФС вiд 13.04.2018 N 11112/7/99-99-19-04-17]
Наказ Мінфіну № 673 від 03.08.2018
Про затвердження узагальнюючих податкових консультацiй з деяких питань оподаткування податком на додану вартiсть
Лист ДФСУ № 1117/IПК/16-31-12-01-34 від 20.03.2018
Щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ при здiйсненнi експортних операцiй за цiною, нижчою цiни їх придбання
Лист ДФСУ № 1427/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 05.04.2018
Про податок на додану вартiсть
Лист ДФСУ № 3568/IПК/26-15-14-08-28 від 17.08.2018
Міждержавна угода від 05.03.2018
Угода мiж Урядом України та Урядом Фiнляндської Республiки про реалiзацiю проекту "Фiнська пiдтримка реформи української школи"
Лист ДФСУ № 1599/99-99-19-01-01-18 від 16.08.2018
Про надання iнформацiї

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.