Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Постанова КМУ № 670 від 29.08.2018
Про внесення змiни до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї
Постанова КМУ № 678 від 29.08.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1240
Постанова КМУ № 678 від 29.08.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1240
Закон України ВР № 2440-VIII від 22.05.2018
Про внесення змiни до пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування ПДВ операцiй з вивезення за межi митної територiї України олiйних культур
Закон України ВР № 2440-VIII від 22.05.2018
Про внесення змiни до пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування ПДВ операцiй з вивезення за межi митної територiї України олiйних культур
Міждержавна угода від 09.10.2017
Протокол про внесення змiн до Угоди мiж Урядом України i Урядом Турецької Республiки про уникнення подвiйного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податкiв на доход i майно
Лист ДФСУ № 3625/IПК/20-40-40-01-16 від 21.08.2018
[Щодо декларування максимальних роздрiбних цiн стосовно товарiв, якi класифiкуються за кодом 2403 11 00 00 УКТ ЗЕД ("тютюн для кальяна")]
Постанова КМУ № 742 від 22.08.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 102
Постанова КМУ № 751 від 19.09.2018
Про внесення змiни до пункту 5 Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартiсть та застосування забезпечення виконання зобов'язань пiд час ввезення на митну територiю України
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 03.10.2018
Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республiки
Наказ Мінфіну № 782 від 21.09.2018
Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України
Лист ДФСУ № 1931/99-99-19-04-01-18 від 03.10.2018
Про надання iнформацiї
Міждержавна угода від 20.03.2018
Угода мiж Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвiйного оподаткування та запобiгання податковим ухиленням стосовно податкiв на доходи
Постанова КМУ № 826 від 10.10.2018
Про внесення змiни до Порядку випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв
Лист ДФСУ № 4404/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 12.10.2018
Щодо оподаткування ПДВ
Лист ДФСУ № 4405/IПК/26-15-12-01-18 від 12.10.2018
Про податок на додану вартiсть
Постанова КМУ № 844 від 17.10.2018
Про внесення змiн до Положення про виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв
Лист ДФСУ № 4499/6/99-99-15-03-03-15/IПК від 22.10.2018
[Щодо оподаткування акцизним податком продукцiї у випадку повернення якiсної пiдакцизної продукцiї]
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 02.11.2018
Про результати проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну листiв азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республiки Бiлорусь
Лист ДФСУ № 4603/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 26.10.2018
Про особливостi оподаткування ПДВ операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДФСУ № 2130/99-99-19-04-01-18 від 02.11.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 4786/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 12.11.2018
Про порядок оподаткування ПДВ
Закон України ВР № 2612-VIII від 08.11.2018
Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Закон України ВР № 2611-VIII від 08.11.2018
Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв
Лист ДФСУ № 36983/7/99-99-18-02-02-17 від 27.11.2018
[Щодо справляння акцизного податку з транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кiлькома), за специфiчною ставкою]
Лист ДФСУ № 37135/7/99-99-19-01-01-17 від 28.11.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 37135/7/99-99-19-01-01-17 від 28.11.2018
Про надання iнформацiї
Розпорядження КМУ № 893-р від 21.11.2018
Про пiдписання Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль
Лист ДФСУ № 36884/7/99-99-19-01-01-17 від 26.11.2018
Про надання iнформацiї
Наказ Мiнекономрозвитку № 1563 від 30.10.2018
Про затвердження форми журналу реєстрацiї документiв, для визначення перелiку та обсягiв ввезення на митну територiю України устаткування, обладнання, якi звiльняються вiд оподаткування митом
Наказ Мiнекономрозвитку № 1563 від 30.10.2018
Про затвердження форми журналу реєстрацiї документiв, для визначення перелiку та обсягiв ввезення на митну територiю України устаткування, обладнання, якi звiльняються вiд оподаткування митом
Лист ДФСУ № 36690/7/99-99-19-01-01-17 від 24.11.2018
[Щодо митного оформлення транспортного засобу]
Лист ДФСУ № 36690/7/99-99-19-01-01-17 від 24.11.2018
[Щодо митного оформлення транспортного засобу]
Закон України ВР № 2628-VIII від 23.11.2018
Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв
Закон України ВР № 2628-VIII від 23.11.2018
Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв
Закон України ВР № 2628-VIII від 23.11.2018
Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв
Закон України ВР № 2628-VIII від 23.11.2018
Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв
Закон України ВР № 2648-VIII від 06.12.2018
Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рiк"
Лист Держпродспоживслужби № 1311/8278-18 від 02.11.2018
Щодо розмiру платної послуги з питань карантину рослин
Лист ДФСУ № 37786/7/99-99-19-01-17 від 05.12.2018
[Про перевiрку походження вживаних транспортних засобiв з країн Європейського Союзу]
Лист ДФСУ № 37985/7/99-99-19-01-01-17 від 06.12.2018
Про надання iнформацiї
Міждержавна угода № 1/2018 від 21.11.2018
Рiшення Пiдкомiтету Україна - ЄС з питань митного спiвробiтництва про замiну Протоколу I до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, з iншої сторони
Постанова КМУ № 1088 від 18.12.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146
Постанова КМУ № 1088 від 18.12.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146
Постанова КМУ № 1088 від 18.12.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146
Постанова КМУ № 1089 від 18.12.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1147
Повідомлення Мiнекономрозвитку від 20.12.2018
Про закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї походженням з Китайської Народної Республiки
Повідомлення Мiнекономрозвитку від 20.12.2018
Про закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих походженням з Республiки Бiлорусь
Повідомлення Мiнекономрозвитку від 20.12.2018
Про закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї
Лист ДФСУ № 2553/99-99-19-01-01-18 від 17.12.2018
Про надання iнформацiї

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.