Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Закон України ВР № 141-IX від 02.10.2019
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв
Лист ДФСУ № 30708/7/99-99-18-02-02-17 від 06.11.2019
[Щодо питаннь здiйснення митного контролю та оформлення, контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, визначення країни походження товарiв тощо]
Лист ДФСУ № 30708/7/99-99-18-02-02-17 від 06.11.2019
[Щодо питаннь здiйснення митного контролю та оформлення, контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, визначення країни походження товарiв тощо]
Постанова КМУ № 917 від 06.11.2019
Про внесення змiни до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 травня 2019 р. N 535
Лист № 16-08-08/19206 від 06.11.2019
Про прийняття висновкiв про повернення митних платежiв з бюджету вiд митних органiв у паперовiй формi
Міждержавна угода від 30.07.2019
Угода у формi обмiну листами мiж Україною та Європейським Союзом про внесення змiн до торговельних преференцiй щодо м'яса птицi та переробленого м'яса птицi, передбачених Угодою про асоцiацiю
Міждержавна угода від 30.07.2019
Угода у формi обмiну листами мiж Україною та Європейським Союзом про внесення змiн до торговельних преференцiй щодо м'яса птицi та переробленого м'яса птицi, передбачених Угодою про асоцiацiю
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.11.2019
Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування
Наказ Мінфіну № 454 від 25.10.2019
Про внесення змiн до Порядку перерахування до державного бюджету митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, та Порядку повернення авансових платежiв (передоплати)
Постанова КМУ № 979 від 27.11.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 450 i N 461
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 06.12.2019
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пруткiв з вуглецевої та iнших легованих сталей походженням з Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 06.12.2019
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пiдшипникiв кочення роликових радiальних з короткими цилiндричними роликами походженням з Республiки Казахстан
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 07.12.2019
Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування
Постанова КМУ № 983 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146
Постанова КМУ № 983 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146
Постанова КМУ № 983 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146
Наказ Мінекономіки № 541 від 04.12.2019
Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв з питань регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Лист Держмитслужби № 1/15-02/7/465 від 09.12.2019
[Щодо оформленням транспортних засобiв, бувших у використаннi]
Лист Держмитслужби № 16/16-01/7/477 від 10.12.2019
[Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019 N 983]
Лист Держмитслужби № 16/16-01/7/477 від 10.12.2019
[Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019 N 983]
Лист Держмитслужби № 16/16-01/7/477 від 10.12.2019
[Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019 N 983]
Лист ДФСУ № 2317/99-99-19-04-01-18 від 06.12.2019
[Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв]
Лист ДФСУ № 31438/7/99-99-18-03-01-17 від 25.11.2019
[Щодо порядку справляння єдиного збору з порожнiх транспортних засобiв та з транспортних засобiв особистого користування]
Лист ДФСУ № 32010/7/99-99-19-04-01-17 від 06.12.2019
[Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв]
Міждержавна угода від 16.08.2019
Протокол про внесення змiн до Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Сiнгапур про уникнення подвiйного оподаткування та запобiгання податковим ухиленням стосовно податкiв на доходи
Лист Держмитслужби № 8011730/16-01-01-19 від 20.12.2019
Про графiки зниження ввiзних та вивiзних (експортних) мит
Лист Держмитслужби № 8011730/16-01-01-19 від 20.12.2019
Про графiки зниження ввiзних та вивiзних (експортних) мит
Закон України ВР № 345-IX від 05.12.2019
Про ратифiкацiю Угоди мiж Україною та Європейським Союзом про внесення змiн до торговельних преференцiй щодо м'яса птицi та переробленого м'яса птицi, передбачених Угодою про асоцiацiю
Закон України ВР № 345-IX від 05.12.2019
Про ратифiкацiю Угоди мiж Україною та Європейським Союзом про внесення змiн до торговельних преференцiй щодо м'яса птицi та переробленого м'яса птицi, передбачених Угодою про асоцiацiю
Міждержавна угода від 21.05.2019
Протокол мiж Урядом України та Урядом Грузiї про внесення змiн до Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 9 сiчня 1995 року
Закон України ВР № 391-IX від 18.12.2019
Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування акцизного податку
Закон України ВР № 402-IX від 19.12.2019
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та iнших корисних копалин
Наказ Мінфіну № 488 від 20.11.2019
Про внесення змiн до форм та Порядку заповнення i подання податкової звiтностi з ПДВ та визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 29.03.2011 N 167
Постанова КМУ № 1144 від 11.12.2019
Про внесення змiни до Положення про виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв
Лист Держмитслужби № 1/16-01-02 від 02.01.2020
Про графiк зниження ввiзних та вивiзних (експортних) мит
Лист Держмитслужби № 1/16-01-02 від 02.01.2020
Про графiк зниження ввiзних та вивiзних (експортних) мит
Лист Держмитслужби № 1/16-01-02 від 02.01.2020
Про графiк зниження ввiзних та вивiзних (експортних) мит
Лист Держмитслужби № 15/15-01/7/1533 від 27.12.2019
[Щодо рахунку Державної митної служби України, для зарахування авансових платежiв (передоплати), що вносяться пiдприємствами до/або пiд час митного оформлення]
Повідомлення Мінекономіки від 23.01.2020
Про закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республiки
Наказ Мiнiнфраструктури № 896 від 23.12.2019
Про внесення змiн до Порядку справляння та розмiрiв ставок портових зборiв
Лист Держмитслужби № 3/16-01/7/509 від 14.01.2020
[Щодо порядку документального пiдтвердження країни походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю]
Лист Держмитслужби № 3/16-01/7/509 від 14.01.2020
[Щодо порядку документального пiдтвердження країни походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю]
Лист ДПСУ № 704/7/99-00-17-03-01-07 від 16.01.2020
[Щодо визначення бази оподаткування акцизним податком тих видiв тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, одиницею вимiру якої є вага нетто таких виробiв]
Лист Держмитслужби № 08-16/16-01/7/1643 від 31.01.2020
[Щодо виходу Великобританiї зi складу ЄС]
Лист Держмитслужби № 08-16/16-01/7/1643 від 31.01.2020
[Щодо виходу Великобританiї зi складу ЄС]
Постанова КМУ № 74 від 12.02.2020
Деякi питання маркування алкогольних напоїв
Постанова КМУ № 97 від 12.02.2020
Про внесення змiн до Положення про виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв
Лист ДПСУ № 1356/6/99-00-07-03-02-15/IПК від 15.11.2019
[Щодо можливостi застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, у разi здiйснення операцiї з постачання (продажу) резидентом нерезиденту товару, що помiщений у митний режим митного складу]
Лист ДПСУ № 1356/6/99-00-07-03-02-15/IПК від 15.11.2019
[Щодо можливостi застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, у разi здiйснення операцiї з постачання (продажу) резидентом нерезиденту товару, що помiщений у митний режим митного складу]
Наказ Мінфіну № 30 від 29.01.2020
Про затвердження Змiн до Положення про реєстрацiю платникiв податку на додану вартiсть

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.