Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Лист МОЗ № 25-04/8381/2-20 від 26.03.2020
Щодо застосування постанови КМУ вiд 20.03.2020 N 224 та N 226
Закон України ВР № 540-IX від 30.03.2020
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)
Лист Держмитслужби № 08-3/16-02/7/3201 від 27.03.2020
[Про надiслання Закону України вiд 16.01.2020 N 465-IX]
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/690 від 23.03.2020
Про надання iнформацiї
Постанова КМУ № 261 від 18.03.2020
Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624
Лист Держмитслужби № 08-3/16-01/7/3654 від 10.04.2020
Про справляння спецiального мита
Постанова КМУ № 271 від 08.04.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист Держмитслужби № 08-3/16-01/7/3628 від 09.04.2020
Про електроннi (сканованi) копiї сертифiкатiв з перевезення EUR.1
Лист Держмитслужби № 16-3/16-01/337 від 10.04.2020
[Щодо справляння спецiального мита]
Постанова КМУ № 301 від 15.04.2020
Про внесення змiн до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624
Лист Держмитслужби № 16-3/16-01-02/7/1075 від 28.04.2020
Про критерiї звiльнення вiд спецiального мита
Наказ Мінекономіки № 3814-05/26749-03 від 27.04.2020
Щодо критерiїв звiльнення вiд сплати спецiального мита
Лист ДПСУ № 1674/6/99-00-07-03-02-06/IПК від 27.04.2020
[Щодо застосування положень пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України]
Лист ДПСУ № 1674/6/99-00-07-03-02-06/IПК від 27.04.2020
[Щодо застосування положень пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України]
Закон України ВР № 466-IX від 16.01.2020
Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi
Закон України ВР № 466-IX від 16.01.2020
Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi
Постанова КМУ № 350 від 06.05.2020
Деякi питання закупiвлi лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються у 2020 роцi
Лист ДПСУ № 1989/6/99-00-07-03-02-06/IПК від 13.05.2020
[щодо оподаткування ПДВ операцiй з постачання дезiнфекцiййих засобiв на митнiй територiї України]
Наказ Мінфіну № 153 від 13.04.2020
Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/1162 від 22.05.2020
Про надання iнформацiї
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/1162 від 22.05.2020
Про надання iнформацiї
Лист Держмитслужби № 15/15-01-01/7/1193 від 22.05.2020
Щодо внесення змiн до Податкового Кодексу України
Наказ Мінфіну № 234 від 22.05.2020
Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.05.2020
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.05.2020
Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.05.2020
Про застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих крiплень походженням з Китайської Народної Республiки
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.05.2020
Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв без електричної iзоляцiї походженням з Китайської Народної Республiки
Постанова КМУ № 415 від 27.05.2020
Про внесення змiни до перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання забезпечення сплати митних платежiв
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 29.05.2020
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/1220 від 28.05.2020
Про надання iнформацiї
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/1220 від 28.05.2020
Про надання iнформацiї
Лист Держмитслужби № 16-3/16-01/7/5322 від 28.05.2020
Про застосування заходiв захисту нацiонального товаровиробника
Лист Держмитслужби № 16-3/16-01/7/1298 від 02.06.2020
Щодо сервiсу перевiрки сертифiкатiв з перевезення (походження) форми EUR.1
Лист Держмитслужби № 16-4/16-02-02/7/1302 від 03.06.2020
Про оподаткування акцизним податком iмпорту нафтопродуктiв
Лист Держмитслужби № 16-3/16-01/7/1303 від 04.06.2020
Про застосування заходiв захисту нацiонального товаровиробника
Лист ДПСУ № 2203/6/99-00-07-03-02-06/IПК від 26.05.2020
[Щодо застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України]
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 10.06.2020
Про внесення змiн до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.05.2020 N СП-445/2020/4411-03
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 24.06.2020
Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту
Лист ДПСУ № 2297/6/99-00-07-03-02-06/IПК від 03.06.2020
[Щодо порядку застосування положень пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України]
Лист ДПСУ № 2297/6/99-00-07-03-02-06/IПК від 03.06.2020
[Щодо порядку застосування положень пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України]
Лист ДФСУ № 2297/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 22.05.2019
[Щодо порядку оподаткування ПДВ операцiй з вiдшкодування комiтентом у межах договору комiсiї додаткових транспортних витрат комiсiонера при здiйсненнi мiжнародних перевезень]
Закон України ВР № 674-IX від 04.06.2020
Про Митний тариф України
Лист ДПСУ № 2505/6/99-00-05-06-02-06/IПК від 22.06.2020
[Щодо порядку застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, до операцiй з постачання на митнiй територiї України товарiв, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню COVID-19]
Лист ДПСУ № 2505/6/99-00-05-06-02-06/IПК від 22.06.2020
[Щодо порядку застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, до операцiй з постачання на митнiй територiї України товарiв, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню COVID-19]
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01-02/7/7302 від 02.07.2020
Про Митний тариф України
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01-02/7/7302 від 02.07.2020
Про Митний тариф України
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01-02/7/7302 від 02.07.2020
Про Митний тариф України
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01/7/7259 від 01.07.2020
Про термiн дiї пiльги
Лист ДПСУ № 2521/6/99-00-05-06-02-06/IПК від 23.06.2020
[Щодо граничних термiнiв застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України]
Лист Держмитслужби № 16-01-02/570 від 01.07.2020
Про термiн дiї пiльги

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.