Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 10.06.2020
Про внесення змiн до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.05.2020 N СП-445/2020/4411-03
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 24.06.2020
Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту
Лист ДПСУ № 2297/6/99-00-07-03-02-06/IПК від 03.06.2020
[Щодо порядку застосування положень пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України]
Лист ДПСУ № 2297/6/99-00-07-03-02-06/IПК від 03.06.2020
[Щодо порядку застосування положень пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України]
Лист ДФСУ № 2297/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 22.05.2019
[Щодо порядку оподаткування ПДВ операцiй з вiдшкодування комiтентом у межах договору комiсiї додаткових транспортних витрат комiсiонера при здiйсненнi мiжнародних перевезень]
Закон України ВР № 674-IX від 04.06.2020
Про Митний тариф України
Лист ДПСУ № 2505/6/99-00-05-06-02-06/IПК від 22.06.2020
[Щодо порядку застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, до операцiй з постачання на митнiй територiї України товарiв, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню COVID-19]
Лист ДПСУ № 2505/6/99-00-05-06-02-06/IПК від 22.06.2020
[Щодо порядку застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, до операцiй з постачання на митнiй територiї України товарiв, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню COVID-19]
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01-02/7/7302 від 02.07.2020
Про Митний тариф України
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01-02/7/7302 від 02.07.2020
Про Митний тариф України
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01-02/7/7302 від 02.07.2020
Про Митний тариф України
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01/7/7259 від 01.07.2020
Про термiн дiї пiльги
Лист ДПСУ № 2521/6/99-00-05-06-02-06/IПК від 23.06.2020
[Щодо граничних термiнiв застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України]
Лист Держмитслужби № 16-01-02/570 від 01.07.2020
Про термiн дiї пiльги
Лист Держмитслужби № 08-1/16-01/7/7375 від 03.07.2020
Про Митний тариф України
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01/7/7591 від 08.07.2020
Про актуалiзовану iнформацiю стосовно особливих видiв мита
Лист Держмитслужби № 08-1/18-02/7/7919 від 14.07.2020
Про сплату митних платежiв
Лист ДПСУ № 2715/6/99-00-05-06-02-06/IПК від 06.07.2020
[Щодо визначення бази оподаткування ПДВ для операцiй iз ввезення на митну територiю України транспортних засобiв]
Постанова КМУ № 620 від 22.07.2020
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224
Наказ Мінекономіки № 1329 від 14.07.2020
Про затвердження форм мiжнародних сертифiкатiв
Постанова КМУ № 646 від 15.07.2020
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1147

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.