Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Закон України ВР № 170/97-ВР від 03.04.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв з питань обкладення ввiзним митом товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України
Закон України ВР № 170/97-ВР від 03.04.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв з питань обкладення ввiзним митом товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9321 від 13.12.1996
Щодо митного оформлення риби
Лист НБУ № 115 від 18.04.1997
Про затвердження цiн на дорогоцiннi метали та дорогоцiннi каменi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-391 від 17.01.1997
Щодо визначення мiнiмальної митної вартостi транспортних засобiв
Постанова КМУ № 408 від 05.05.1997
Про перенесення термiну запровадження нових ставок ввiзного мита на кришки металевi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-11712 від 09.12.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-11712 від 09.12.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-11712 від 09.12.1997
Постанова КМУ № 415 від 05.05.1997
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602
Постанова КМУ № 415 від 05.05.1997
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-4900 від 28.05.1997
Стосовно класифiкацiї сiдельних автотягачiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 187 від 25.04.1997
Iнструкцiя про порядок проведення перевiрки сертифiкатiв форми А про походження товарiв з України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 189 від 25.04.1997
Про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв,що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5189 від 06.06.1997
Стосовно митного оформлення товарiв, що надходять по iмпорту до магазинiв безмитної торгiвлі
Постанова КМУ № 519 від 30.05.1997
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602
Постанова КМУ № 519 від 30.05.1997
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602
Постанова КМУ № 582 від 12.06.1997
Про внесення змiни до перелiку товарiв,щодо яких не застосовуються пiльги
Постанова КМУ № 582 від 12.06.1997
Про внесення змiни до перелiку товарiв,щодо яких не застосовуються пiльги
Закон України ВР № 644/97-ВР від 19.11.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування
Закон України ВР № 644/97-ВР від 19.11.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-5465 від 11.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-5465 від 11.06.1997
Постанова КМУ № 577 від 12.06.1997
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 мая 1996г. N 602
Постанова КМУ № 577 від 12.06.1997
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 мая 1996г. N 602
Закон України ВР № 337/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змiни до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року "Про Єдиний митний тариф України"
Закон України ВР № 340/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввiзного мита на деякі транспортні засоби та шини"
Закон України ВР № 340/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввiзного мита на деякі транспортні засоби та шини"
Закон України ВР № 340/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввiзного мита на деякі транспортні засоби та шини"
Закон України ВР № 339/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змiн до Закову України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої"
Закон України ВР № 339/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змiн до Закову України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої"
Міждержавна угода від 07.10.1994
Угода між урядом України та Урядом Республіки Вірменія про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 17.12.1992
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про вiльну торгiвлю
Міждержавна угода від 09.01.1995
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 21.11.1995
Угода між Україною та Латвійською Республікою про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 29.08.1995
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 24.06.1993
Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю (Протоколи до угоди)
Міждержавна угода від 29.12.1994
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 28.07.1995
Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 24.05.1995
Угода між Україною та Естонською Республікою про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 26.05.1995
Угода між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 04.08.1993
Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 05.11.1994
Угоду між Урядом України та Урядом Туркменистану про вільну торгівлю
Постанова КМУ № 721 від 09.07.1997
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-7387 від 04.08.1997
Щодо митного оформлення товарiв з Японiї
Постанова КМУ № 787 від 15.07.1997
Про внесення змiн цо ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Постанова КМУ № 916 від 22.08.1997
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 957 від 01.09.1997
Про ставки ввiзного мита на товари за кодом згiдно з ГС 54.07 10000
Постанова КМУ № 915 від 21.08.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.96р. N 602
Постанова КМУ № 915 від 21.08.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.96р. N 602

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.