Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Постанова КМУ № 1432 від 20.12.1997
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Закон України ВР № 767/97 від 23.12.1997
Про внесення змiн i доповнень до Закону України"Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари(продукцiю)"
Закон України ВР № 767/97 від 23.12.1997
Про внесення змiн i доповнень до Закону України"Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари(продукцiю)"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 40 від 30.01.1998
Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг та звiльнень
Наказ ДМСУ (до 2012) № 40 від 30.01.1998
Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг та звiльнень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-841 від 26.01.1998
Щодо бази оподаткування податком на додану вартiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-938 від 28.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-938 від 28.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-938 від 28.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-938 від 28.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-827 від 26.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-827 від 26.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12260 від 23.12.1997
Закон України ВР № 32/98-ВР від 16.01.1998
Про внесення змiн до Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1581 від 17.02.1998
В доповнення до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 р. N 40
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1581 від 17.02.1998
В доповнення до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 р. N 40
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1581 від 17.02.1998
В доповнення до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 р. N 40
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1162 від 04.02.1998
Постанова КМУ № 146 від 16.02.1998
Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 150 від 16.02.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов КМУ
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1765 від 21.02.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1765 від 21.02.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1765 від 21.02.1998
Постанова КМУ № 1200 від 03.08.1998
Про ставки акцизного збору на деякi товари (продукцiю)
Закон України ВР № 121/98-ВР від 12.02.1998
Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої"
Закон України ВР № 121/98-ВР від 12.02.1998
Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої"
Постанова КМУ № 208 від 24.02.1998
Про затвердження обсягiв iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв на 1998 i 1999 роки та про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 257 від 02.03.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 285 від 07.03.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65
Міждержавна угода від 24.09.1993
Рiшення про Правила визначення країни походження товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2480 від 13.03.1998
Щодо умовного нарахування митних платежiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2480 від 13.03.1998
Щодо умовного нарахування митних платежiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2480 від 13.03.1998
Щодо умовного нарахування митних платежiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2481 від 13.03.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2481 від 13.03.1998
Постанова КМУ № 1164 від 27.07.1998
Про встановлення мінімальної митної вартості окремих видів імпортних товарів
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2782 від 20.03.1998
Щодо застосування положень угод про вiльну торгiвлю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2782 від 20.03.1998
Щодо застосування положень угод про вiльну торгiвлю
Закон України ВР № 198/98-ВР від 05.03.1998
Про внесення змiн до статтi 7 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"
Постанова КМУ № 203 від 18.02.1998
Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю
Постанова КМУ № 203 від 18.02.1998
Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю
Постанова КМУ № 307 від 17.03.1998
Про внесення змiн до постанови КМУ вiд 7 жовтня 1997 р. N 1106 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати податку до додану вартiсть"
Постанова КМУ № 307 від 17.03.1998
Про внесення змiн до постанови КМУ вiд 7 жовтня 1997 р. N 1106 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати податку до додану вартiсть"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-537-ЕП від 23.03.1998
Щодо оформлення бензинiв моторних
Постанова КМУ № 352 від 20.03.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 417 від 02.04.1998
Про затвердження Порядку внесення податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-428 від 10.03.1998
Щодо застосування сертифiкатiв походження на товари з ЄС
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3397 від 07.04.1998
Щодо митного оформлення засобiв ветеринарної медицини та засобiв захисту тварин
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-674 від 07.04.1998
Про можливi вiдхилення вiд цiн, зазначених в бюлетенi "Огляд цiн українського та свiтового товарних ринкiв"
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-674 від 07.04.1998
Про можливi вiдхилення вiд цiн, зазначених в бюлетенi "Огляд цiн українського та свiтового товарних ринкiв"

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.