Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3398 від 07.04.1998
Щодо нарахування митних зборiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-673-ЕП від 07.04.1998
Постанова КМУ № 440 від 06.04.1998
Про перенесення термiну запровадження нових ставок ввiзного мита на кришки металевi
Постанова КМУ № 420 від 02.04.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 218 від 15.04.1998
Порядок проведення митними органами перевiрки сертифiкатiв форми СТ-1 про походження товарiв, якi ввозяться на Україну
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3689 від 15.04.1998
Щодо оподаткування операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3689 від 15.04.1998
Щодо оподаткування операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3689 від 15.04.1998
Щодо оподаткування операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3689 від 15.04.1998
Щодо оподаткування операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-769-ЕП від 16.04.1998
Постанова КМУ № 509 від 20.04.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602
Постанова КМУ № 509 від 20.04.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-914 від 04.05.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-915 від 04.05.1998
До листа Держмитслужби вiд 18.03.98 N 15/1-516-ЕП
Постанова КМУ № 556 від 24.04.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту,ввезення яких в Україну здiйснюється без сплати ПДВ
Постанова КМУ № 556 від 24.04.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту,ввезення яких в Україну здiйснюється без сплати ПДВ
Наказ ДМСУ (до 2012) № 274 від 07.05.1998
Про внесення доповнень до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40
Постанова КМУ № 628 від 07.05.1998
Про внесення змiн до постанови КМУ вiд 26 травня 1997р. N 502
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-961-ЕП від 11.05.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-965-ЕП від 12.05.1998
Постанова КМУ № 670 від 13.05.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1030-ЕП від 20.05.1998
Про порядок митного оформлення продукцiї морського промислу
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1030-ЕП від 20.05.1998
Про порядок митного оформлення продукцiї морського промислу
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1030-ЕП від 20.05.1998
Про порядок митного оформлення продукцiї морського промислу
Указ ПУ № 444/98 від 08.05.1998
Про порядок ввезення в Україну окремих видів олії рослинної у 1998 році
Указ ПУ № 444/98 від 08.05.1998
Про порядок ввезення в Україну окремих видів олії рослинної у 1998 році
Указ ПУ № 444/98 від 08.05.1998
Про порядок ввезення в Україну окремих видів олії рослинної у 1998 році
Указ ПУ № 444/98 від 08.05.1998
Про порядок ввезення в Україну окремих видів олії рослинної у 1998 році
Указ ПУ № 453/98 від 11.05.1998
Про платників та порядок сплати акцизного збору
Постанова КМУ № 693 від 18.05.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-324 від 27.05.1998
Про затвердження індикативної ціни на карбамід, що експортується з України
Постанова КМУ № 615 від 07.05.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до постанови КМУ вiд 3 листопада 1997 року N 1213
Міждержавна угода від 18.04.1997
Протокол про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом Україна та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29 грудня 1994 року
Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998
Про перелiк товарiв критичного iмпорту
Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998
Про перелiк товарiв критичного iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1166-ЕП від 03.06.1998
Постанова КМУ № 754 від 28.05.1998
Про встановлення термiнiв дiї сезонних ввiзних (iмпортних) мит на сiльськогосподарську продукцiю в 1998 роцi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1255-ЕП від 12.06.1998
Щодо опрацювання iнформацiї
Постанова КМУ № 772 від 02.06.1998
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення пдв операцiй з продажу та ввезення на митну територiю України товарiв, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ
Постанова КМУ № 772 від 02.06.1998
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення пдв операцiй з продажу та ввезення на митну територiю України товарiв, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ
Постанова КМУ № 845 від 09.06.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв i до постанови КМУ вiд 8 листопада 1996 р. N 1379
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-385 від 09.06.1998
Про затвердження індикативних цін на карбамід та аміак, що експортуються з України
Указ ПУ № 653/98 від 18.06.1998
Про деякi питання, пов'язанi iз встановленням ставок акцизного збору i ввiзного мита
Указ ПУ № 653/98 від 18.06.1998
Про деякi питання, пов'язанi iз встановленням ставок акцизного збору i ввiзного мита
Указ ПУ № 334/98 від 21.04.1998
Про порядок ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного в 1998 роцi
Указ ПУ № 680/98 від 24.06.1998
Про ставки акцизного збору на нафтопродукти
Постанова КМУ № 935 від 22.06.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602
Постанова КМУ № 935 від 22.06.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1390-ЕП від 30.06.1998
Щодо митного оформлення ввезення давальницької сировини або готової продукцiї,виготовленої з неї
Постанова КМУ № 892 від 16.06.1998
Про запровадження режиму лiцензування iмпорту цукру- сирцю тростинного На N11904/4-2 вiд 18.06.98

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.