Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Постанова КМУ № 965 від 27.06.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 420
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-1409-ЕП від 01.07.1998
Указ ПУ № 737/98 від 04.07.1998
Про стимулювання виробництва телевiзорiв кольорового зображення
Указ ПУ № 737/98 від 04.07.1998
Про стимулювання виробництва телевiзорiв кольорового зображення
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-1501-ЕП від 09.07.1998
Щодо призупинення дiї деяких нормативних актiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-431 від 10.07.1998
Про затвердження максимальної митної вартостi на олiю рослинну,при iмпортi на Україну в 1998 роцi.
Наказ МЗЕЗторгу № 249/257 від 28.04.1998
Про вдосконалення процедури застосування спецiальних санкцiй
Указ ПУ № 799/98 від 20.07.1998
Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон України
Постанова КМУ № 1076 від 13.07.1998
Про внесення змiн i доповнень до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму ПДВ при ввезеннi
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1643-ЕП від 24.07.1998
До листа ДМСУ вiд 03.07.98 N 15/1-1435-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1667-ЕП від 28.07.1998
Щодо митного оформлення нафтопродуктiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1671-ЕП від 28.07.1998
Наказ МЗЕЗторгу № 455/437 від 27.07.1998
Про митне оформлення товарiв за кодом 0207
Постанова КМУ № 1215 від 03.08.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види сiльськогосподарської технiки та обладнання до неї
Указ ПУ № 817/98 від 23.07.1998
Про деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi (витяг)
Постанова КМУ № 1213 від 03.08.1998
Про порядок внесення змiн до ставок ввiзного мита
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1842 від 13.08.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 485 від 10.08.1998
Про Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 485 від 10.08.1998
Про Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-507 від 17.08.1998
Щодо затвердження максимальної митної вартостi на олiю рослинну
Постанова КМУ № 1290 від 17.08.1998
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997р. N 63
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1984-ЕП від 28.08.1998
Про нарахування митного збору за перебування товарiв пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2118-ЕП від 09.09.1998
В додаток до листа ДМСУ вiд 20.07.98 N 15/1-1599-ЕП
Постанова КМУ № 1450 від 15.09.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2188-ЕП від 17.09.1998
На додаток до листа ДМСУ вiд 13.08.98 N 15/1-1845-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2188-ЕП від 17.09.1998
На додаток до листа ДМСУ вiд 13.08.98 N 15/1-1845-ЕП
Постанова КМУ № 1460 від 18.09.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2221-ЕП від 22.09.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-591 від 22.09.1998
Про індикативні ціни на деякі товари чорної металургії, що експортуються з України у вересні 1998 р.
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-597 від 23.09.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2236-ЕП від 24.09.1998
Щодо впровадження Довiдки-розрахунку митної вартостi на виконання Наказу ДМСУ вiд 10.08.98р. N 485
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-598 від 23.09.1998
Про затвердження індикативної ціни на карбамід, що експортується з України
Постанова КМУ № 1479 від 21.09.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Постанова КМУ № 1262 від 14.11.1997
Про заходи щодо впорядкування пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з брухтом та вiдходами чорних i кольорових металiв
Постанова ВР № 181/96-ВР від 07.05.1996
Про введення в дію Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину"
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2256-ЕП від 28.09.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2278-ЕП від 29.09.1998
Про скасування індикативної ціни на насіння соняшнику
Постанова КМУ № 1552 від 29.09.1998
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1200
Постанова КМУ № 1477 від 21.09.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10404 від 02.10.1998
У доповнення до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 615 від 01.10.1998
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40
Указ ПУ № 1050/98 від 22.09.1998
Про внесення змiн до Указiв Президента України вiд 18 червня 1998 року N 650 i N 657
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-8147 від 03.08.1998
Постанова КМУ № 1569 від 01.10.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Постанова КМУ № 1569 від 01.10.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Наказ МЗЕЗторгу № 391 від 01.06.1999
Про iндикативнi цiни
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2357-ЕП від 07.10.1998
Постанова КМУ № 1554 від 30.09.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Постанова КМУ № 1554 від 30.09.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Наказ МЗЕЗторгу № 547а від 31.08.1998
Про внесення змiн i доповнень до "Положення про методику формування та використання iндикативних цiн"

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.