Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Постанова КМУ № 1598 від 05.10.1998
Про затвердження Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2435-ЕП від 14.10.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2453-ЕП від 16.10.1998
Про затвердження iндикативної цiни на карбамiд, що експортується з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-2339-ЕП від 15.10.1998
Про визнання недiйсним листа Держмитслужби вiд 24.07.98 N 15/1-1643-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2462-ЕП від 16.10.1998
Щодо застосування положень наказу ДМСУ вiд 01.10.98 N 615
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2482-ЕП від 20.10.1998
Про затвердження iндикативної цiни на феросилiцiй-65, що експортується з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2609-ЕП від 02.11.1998
До листа Держмитслужби вiд 26.06.98 N 11/2-6349
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2650-ЕП від 05.11.1998
Щодо скасування дiї листа Держмитслужби вiд 07.04.98р. N 14/1-674-ЕП
Постанова КМУ № 1755 від 07.11.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Постанова КМУ № 1755 від 07.11.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Постанова КМУ № 1731 від 02.11.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Постанова КМУ № 1731 від 02.11.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-704 від 11.11.1998
Про затвердження iндикативної цiни на цукор, що експортується з України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 665 від 28.10.1998
Про затвердження Порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12116 від 14.11.1998
Щодо порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться в Україну за спонсорськими контрактами фiзкультурно-спортивними органiзацiями
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12116 від 14.11.1998
Щодо порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться в Україну за спонсорськими контрактами фiзкультурно-спортивними органiзацiями
Лист МЗЕЗторгу № 16-42/618 від 10.06.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2869-ЕП від 26.11.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2869-ЕП від 26.11.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1584 від 17.02.1998
До листiв Держмитслужби вiд 15.01.98 р. N 11/1-439 та вiд 26.01.98 р. N 11/3-841
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1584 від 17.02.1998
До листiв Держмитслужби вiд 15.01.98 р. N 11/1-439 та вiд 26.01.98 р. N 11/3-841
Постанова КМУ № 1881 від 27.11.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Постанова КМУ № 1881 від 27.11.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2904-ЕП від 01.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-2905-ЕП від 01.12.1998
Постанова КМУ № 1328/98 від 02.12.1998
Про пiдтримку сiльськогосподарських товаровиробникiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 713 від 11.11.1998
Об утверждении Порядка проведения проверки сертификатов формы СТ-1 о происхождении товаров из Украины
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3016 від 09.12.1998
Щодо оподаткування продукцiї морського промислу
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3016 від 09.12.1998
Щодо оподаткування продукцiї морського промислу
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3016 від 09.12.1998
Щодо оподаткування продукцiї морського промислу
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-782 від 09.12.1998
Про затвердження iндикативних цiн на карбамiд та амiак, що експортуються з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-3025-ЕП від 10.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-3025-ЕП від 10.12.1998
Закон України ВР № 171-XIV від 14.10.1998
Про порядок встановлення ставок податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), iнших елементiв податкових баз
Постанова КМУ № 1935 від 09.12.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 1974 від 14.12.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Постанова КМУ № 1974 від 14.12.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Закон України ВР № 276-XIV від 20.11.1998
Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)"
Закон України ВР № 276-XIV від 20.11.1998
Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)"
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-3076-ЕП від 21.12.1998
Щодо змiни ставок ввiзного мита
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-820 від 22.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3190-ЕП від 28.12.1998
Постанова КМУ № 2037 від 21.12.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Постанова КМУ № 2037 від 21.12.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3202-ЕП від 29.12.1998
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 07.10.98 N 15/1-2357-ЕП
Постанова КМУ № 2090 від 29.12.1998
Про ставки ввізного мита на окремі види товарів
Постанова КМУ № 2093 від 29.12.1998
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Постанова КМУ № 2093 від 29.12.1998
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Постанова КМУ № 2094 від 29.12.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-3215-ЕП від 31.12.1998

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.