Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Постанова КМУ № 1998 від 18.12.1998
Про удосконалення порядку формування цiн
Постанова КМУ № 2000 від 18.12.1998
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Закон України ВР № 311-XIV від 11.12.1998
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо ставок акцизного збору i ввiзного мита та порядку сплати акцизного збору
Закон України ВР № 311-XIV від 11.12.1998
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо ставок акцизного збору i ввiзного мита та порядку сплати акцизного збору
Постанова КМУ № 5 від 04.01.1999
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1215
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-022-ЕП від 05.01.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-135 від 10.01.1999
Постанова КМУ № 1935 від 19.12.1998
Закон України ВР № 362-XIV від 24.12.1998
Про внесення змiни до статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть"
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-80 від 19.01.1999
Про затвердження iндикативних цiн на амiак, що експортується з України
Постанова КМУ № 938 від 12.08.1996
Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний податок
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1875 від 27.02.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-176 від 10.01.1999
Щодо застосування норм законодавства з питань оподаткування ПДВ для окремих операцiй з ввезення товарiв на митну територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-176 від 10.01.1999
Щодо застосування норм законодавства з питань оподаткування ПДВ для окремих операцiй з ввезення товарiв на митну територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-104-ЕП від 12.01.1999
Указ ПУ № 1222/98 від 06.11.1998
Про гербовий збiр
Постанова КМУ № 1976 від 14.12.1998
Про затвердження Порядку виробництва, зберiгання, облiку та реалiзацiї марок гербового збору
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-290-ЕП від 02.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-290-ЕП від 02.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-299-ЕП від 02.02.1999
Про iндикативнi цiни на цукор
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-300-ЕП від 03.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-331-ЕП від 08.02.1999
Щодо оподаткування податком на додану вартiсть
Закон України ВР № 333-XIV від 22.01.1999
"Про внесення змiн до Закону України "Про систему оподаткування"
Закон України ВР № 334-XIV від 22.01.1999
Про внесення змiн до Закону України "Про Єдиний митний тариф"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-416-ЕП від 16.02.1999
Наказ МЗЕЗторгу № 56 від 03.02.1999
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу України вiд 02.04.96 р. N 184
Закон України ВР № 403-XIV від 15.01.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Яворiв"
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-424-ЕП від 17.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-144 від 02.02.1999
Про iндикативнi цiни на цукор
Закон України ВР № 330-XIV від 22.12.1998
Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту
Закон України ВР № 432/95-ВР від 16.11.1995
Про деякi питання оподаткування пiдакцизних товарiв
Закон України ВР № 432/95-ВР від 16.11.1995
Про деякi питання оподаткування пiдакцизних товарiв
Закон України ВР № 432/95-ВР від 16.11.1995
Про деякi питання оподаткування пiдакцизних товарiв
Закон України ВР № 432/95-ВР від 16.11.1995
Про деякi питання оподаткування пiдакцизних товарiв
Закон України ВР № 608/96-ВР від 17.12.1996
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв з питань оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України
Закон України ВР № 608/96-ВР від 17.12.1996
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв з питань оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України
Закон України ВР № 608/96-ВР від 17.12.1996
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв з питань оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України
Закон України ВР № 608/96-ВР від 17.12.1996
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв з питань оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України
Закон України ВР № 608/96-ВР від 17.12.1996
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв з питань оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України
Закон України ВР № 168/97-ВР від 03.04.1997
Про податок на додану вартість
Декрет КМУ № 4-93 від 11.01.1993
Про Єдиний митний тариф України
Декрет КМУ № 4-93 від 11.01.1993
Про Єдиний митний тариф України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-452-ЕП від 22.02.1999
Щодо обкладення ввiзним митом товарiв дитячого асортименту
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-452-ЕП від 22.02.1999
Щодо обкладення ввiзним митом товарiв дитячого асортименту
Лист ДМКУ № 05/1440 від 18.10.1993
Лист ДМКУ № 05/1643 від 17.11.1993
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1900-ЕП від 19.08.1998
Закон України ВР № 329/95-ВР від 15.09.1995
Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби
Закон України ВР № 29/96-ВР від 06.02.1996
Про внесення змiн i доповнень до Декрету КМУ вiд 11 сiчня 1993 року "Про Єдиний митний тариф України"
Закон України ВР № 581/96-ВР від 11.12.1996
Про зупинення дiї пункту 18 частини першої статтi 20 та частини другої с.23 ЗУ"Про статус i соцiальний захист громадян,якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.