Льготы и преференции

ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Наказ Мінфіну № 78 від 01.02.2018
Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України
Постанова КМУ № 167 від 14.03.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 лютого 2011 р. N 79
Лист ДФСУ № 11112/7/99-99-19-04-17 від 13.04.2018
Про застосування механiзму заборони повернення та звiльнення вiд сплати ввiзного мита
Закон України ВР № 2373-VIII від 22.03.2018
Про внесення змiни до роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (УЄФА)
Закон України ВР № 2374-VIII від 22.03.2018
Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України у зв'язку з пiдготовкою та проведенням в Українi фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА
Закон України ВР № 2375-VIII від 22.03.2018
Про внесення змiни до роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України у зв'язку з органiзацiєю та проведенням фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА
Лист ДФСУ № 765/99-99-19-01-01-18 від 18.04.2018
Про надання iнформацiї
Постанова КМУ № 349 від 10.05.2018
Про внесення змiн до перелiку суб'єктiв лiтакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасовi заходи державної пiдтримки
Лист ДФСУ № 11713/7/99-99-19-01-01-17 від 18.04.2018
Про надання iнформацiї
Закон України ВР № 2321-VIII від 13.03.2018
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вiтчизняної суднобудiвної промисловостi
Лист ДФСУ № 747/99-99-19-04-01-18 від 17.04.2018
Про запровадження коду способу розрахунку
Наказ Мінфіну № 541 від 01.06.2018
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011
Лист ДФСУ № 16685/7/99-99-19-01-01-17 від 04.06.2018
Про надання iнформацiї
Розпорядження КМУ № 417-р від 13.06.2018
Про затвердження перелiку пiдприємств, якi мають право на поставку пально-мастильних матерiалiв, операцiї з поставки яких на митнiй територiї України звiльняються вiд обкладення ПДВ
Закон України ВР № 2463-VIII від 19.06.2018
Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо вiдносин, пов'язаних iз здiйсненням заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони
Закон України ВР № 2464-VIII від 19.06.2018
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо уточнення деяких положень
Лист ДФСУ № 20515/7/99-99-19-01-01-17 від 06.07.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 21366/7/99-99-19-04-17 від 13.07.2018
[Щодо внесення змiн до листа ДФС вiд 13.04.2018 N 11112/7/99-99-19-04-17]
Міждержавна угода від 05.03.2018
Угода мiж Урядом України та Урядом Фiнляндської Республiки про реалiзацiю проекту "Фiнська пiдтримка реформи української школи"
Лист ДФСУ № 1599/99-99-19-01-01-18 від 16.08.2018
Про надання iнформацiї
Постанова КМУ № 678 від 29.08.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1240
Закон України ВР № 2440-VIII від 22.05.2018
Про внесення змiни до пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування ПДВ операцiй з вивезення за межi митної територiї України олiйних культур
Постанова КМУ № 742 від 22.08.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 102
Наказ Мінфіну № 782 від 21.09.2018
Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України
Лист ДФСУ № 37135/7/99-99-19-01-01-17 від 28.11.2018
Про надання iнформацiї
Наказ Мiнекономрозвитку № 1563 від 30.10.2018
Про затвердження форми журналу реєстрацiї документiв, для визначення перелiку та обсягiв ввезення на митну територiю України устаткування, обладнання, якi звiльняються вiд оподаткування митом
Закон України ВР № 2628-VIII від 23.11.2018
Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв
Постанова КМУ № 1088 від 18.12.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146
Лист ДФСУ № 2553/99-99-19-01-01-18 від 17.12.2018
Про надання iнформацiї
Наказ Мінфіну № 1075 від 21.12.2018
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011
Постанова КМУ № 1177 від 27.12.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 сiчня 2011 р. N 15
Лист ДФСУ № 39134/7/99-99-19-01-01-17 від 17.12.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 40114/7/99-99-19-04-01-17 від 26.12.2018
[Щодо направлення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.12.2018 N 1088]
Лист ДФСУ № 40850/7/99-99-18-02-02-17 від 29.12.2018
Про внесення змiн до деяких вiдомчих класифiкаторiв
Лист ДФСУ № 40851/7/99-99-19-01-01-17 від 29.12.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 5484/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 29.12.2018
[Щодо порядку застосування пунктiв 44 та 45 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України]
Лист ДФСУ № 416/7/99-99-15-03-02-17 від 08.01.2019
[Щодо порядку застосування тимчасового режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ для операцiй з постачання, у тому числi операцiй з iмпорту, вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв]
Лист ДФСУ № 1618/7/99-99-19-01-01-17 від 17.01.2019
Про надання iнформацiї
Наказ Мінфіну № 6 від 11.01.2019
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011
Лист ДФСУ № 144/99-99-19-01-01-18 від 17.01.2019
Про надання iнформацiї
Постанова КМУ № 90 від 13.02.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 102
Розпорядження КМУ № 98-р від 27.02.2019
Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 544
Наказ Мінфіну № 81 від 22.02.2019
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011
Лист ДФСУ № 579/99-99-19-01-01-18 від 11.03.2019
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 7803/7/99-99-19-01-01-17 від 11.03.2019
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 1343/IПК/06-30-12-01-19 від 29.03.2019
[Щодо застосування режиму звiльнення вiд оподаткування операцiй iз ввезення на митну територiю України товарiв, зазначених у пунктi 197.16 статтi 197 Податкового кодексу України]
Постанова КМУ № 349 від 24.04.2019
Про внесення змiн до перелiку суб'єктiв лiтакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасовi заходи державної пiдтримки
Наказ Мінфіну № 162 від 19.04.2019
Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора документiв та Класифiкатора характерiв угод
Постанова КМУ № 403 від 06.03.2019
Деякi питання реалiзацiї пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України
Лист ДФСУ № 1116/99-99-19-01-01-18 від 21.05.2019
Про надання iнформацiї

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.