Льготы и преференции

ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Лист ДФСУ № 16071/7/99-99-01-01-17 від 21.05.2019
[Щодо застосування коду пiльги з податку на додану вартiсть "181"]
Постанова КМУ № 481 від 05.06.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 червня 2017 р. N 476 i вiд 9 серпня 2017 р. N 635
Лист ДФСУ № 16694/7/99-99-19-01-01-17 від 27.05.2019
[Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.03.2019 N 403]
Лист ДФСУ № 18939/7/99-99-19-01-01-17 від 14.06.2019
[Щодо направлення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 червня 2019 року N 481]
Міждержавна угода від 30.07.2019
Угода у формi обмiну листами мiж Україною та Європейським Союзом про внесення змiн до торговельних преференцiй щодо м'яса птицi та переробленого м'яса птицi, передбачених Угодою про асоцiацiю
Постанова КМУ № 983 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146
Лист Держмитслужби № 16/16-01/7/477 від 10.12.2019
[Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019 N 983]
Закон України ВР № 345-IX від 05.12.2019
Про ратифiкацiю Угоди мiж Україною та Європейським Союзом про внесення змiн до торговельних преференцiй щодо м'яса птицi та переробленого м'яса птицi, передбачених Угодою про асоцiацiю
Лист Держмитслужби № 1/16-01-02 від 02.01.2020
Про графiк зниження ввiзних та вивiзних (експортних) мит
Лист ДПСУ № 1356/6/99-00-07-03-02-15/IПК від 15.11.2019
[Щодо можливостi застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, у разi здiйснення операцiї з постачання (продажу) резидентом нерезиденту товару, що помiщений у митний режим митного складу]
Закон України ВР № 530-IX від 17.03.2020
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)
Закон України ВР № 532-IX від 17.03.2020
Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо пiдвищення доступностi лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, якi закуповуються за кошти державного бюджету
Постанова КМУ № 224 від 20.03.2020
Про затвердження перелiку товарiв (лiкарських засобiв, медичних виробiв), якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю звiльняються вiд оподаткування ПДВ
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/620 від 19.03.2020
Про надання iнформацiї
Лист Держмитслужби № 08-1/16-03-01/7/3189 від 26.03.2020
Щодо митного оформлення медичних виробiв та засобiв iндивiдуального захисту
Лист МОЗ № 25-04/8381/2-20 від 26.03.2020
Щодо застосування постанови КМУ вiд 20.03.2020 N 224 та N 226
Закон України ВР № 540-IX від 30.03.2020
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/690 від 23.03.2020
Про надання iнформацiї
Постанова КМУ № 271 від 08.04.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДПСУ № 1674/6/99-00-07-03-02-06/IПК від 27.04.2020
[Щодо застосування положень пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України]
Закон України ВР № 466-IX від 16.01.2020
Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi
Постанова КМУ № 350 від 06.05.2020
Деякi питання закупiвлi лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються у 2020 роцi
Наказ Мінфіну № 153 від 13.04.2020
Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/1162 від 22.05.2020
Про надання iнформацiї
Лист Держмитслужби № 15/15-01-01/7/1193 від 22.05.2020
Щодо внесення змiн до Податкового Кодексу України
Наказ Мінфіну № 234 від 22.05.2020
Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/1220 від 28.05.2020
Про надання iнформацiї
Лист ДПСУ № 2297/6/99-00-07-03-02-06/IПК від 03.06.2020
[Щодо порядку застосування положень пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України]
Лист ДПСУ № 2505/6/99-00-05-06-02-06/IПК від 22.06.2020
[Щодо порядку застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, до операцiй з постачання на митнiй територiї України товарiв, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню COVID-19]
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01-02/7/7302 від 02.07.2020
Про Митний тариф України
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01/7/7259 від 01.07.2020
Про термiн дiї пiльги
Лист ДПСУ № 2521/6/99-00-05-06-02-06/IПК від 23.06.2020
[Щодо граничних термiнiв застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України]
Лист Держмитслужби № 16-01-02/570 від 01.07.2020
Про термiн дiї пiльги
Постанова КМУ № 620 від 22.07.2020
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.