Льготы и преференции

ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Розпорядження КМУ № 1096-р від 18.10.1999
Лист ГДПІ № 14-319/11-3121 від 16.05.1996
Про доповнення до листа
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3326-ЕП від 20.10.1999
Щодо угод мiж Урядом України i урядами країн СНД з питань спiвробiтництва в галузi попередження промислових аварiй
Наказ ДМСУ (до 2012) № 619 від 28.09.1999
Про порядок пiдтвердження податкових пiльг та здiйснення митного оформлення товарiв, що ввозяться в Україну в рамках мiжнародних договорiв з мiжнародними фiнансовими органiзацiями
Постанова КМУ № 2008 від 29.10.1999
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Лист ДПАУ № 15094/7/16-1220-26 від 07.10.1999
О налоге на добавленную стоимость
Лист Мінфіну № 03-217/1695 від 13.10.1999
Об освобождении от уплаты налогов
Наказ ДПАУ № 24/600 від 29.10.1999
Про внесення доповнень до наказу НАУРР та ДПА України вiд 22.12.97 N 44/461
Лист ВР № 07-6/386 від 09.09.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11700 від 10.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3666-ЕП від 22.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3685-ЕП від 23.11.1999
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 23.11.99 N 15/1-3666 ЕП.
Постанова КМУ № 2133 від 25.11.1999
Про додатковi заходи з паливозабезпечення теплових електростанцiй
Розпорядження КМУ № 1292-р від 25.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12086 від 22.11.1999
Закон України ВР № 535/97-ВР від 19.09.1997
Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi
Постанова КМУ № 2193 від 01.12.1999
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-11900 від 16.11.1999
Про гербовий збiр
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-12124 від 23.11.1999
Про гербовий збiр
Розпорядження КМУ № 1347-р від 08.12.1999
Постанова КМУ № 2280 від 11.12.1999
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 червня 1999 р. N 1080
Міждержавна угода від 14.05.1999
Протокол про виконання статті 3 Угоди між митними службами Республіки Молдова, України, Республіки Білорусь та РФ про надання пільг у разі митного оформлення плодоовочевої продукції
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8712 від 16.08.1999
Розпорядження КМУ № 1425-р від 17.12.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-4064-ЕП від 22.12.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-4084-ЕП від 24.12.1999
Лист ДПАУ № 15374/7/16-1220526 від 13.10.1999
Про податок на додану вартiсть
Закон України ВР № 1278-XIV від 03.12.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку
Лист ДПАУ № 15645/7/16-1220-01 від 18.10.1999
О распространении действия Указа Президента Украины от 02.12.98 г. N 1328/98
Закон України ВР № 1242-XIV від 18.11.1999
Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi
Розпорядження КМУ № 1470-р від 31.12.1999
Лист ДПАУ № 2818/6/15-1116 від 17.05.1999
Щодо оподаткування суб'єктiв пiвнiчнокримської експериментальної економiчної зони "Сиваш"
Наказ ДПАУ № 705 від 16.12.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку суб'єктiв вiльної економiчної зони "Порто-франко"
Закон України ВР № 1331-XIV від 21.12.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України
Лист ДПАУ № 17663/7/12-0117 від 26.11.1999
Про оподаткування податком на додану вартiсть проектiв, якi фiнансуються Урядом США i безпосередньо пов'язанi iз зняттям з експлуатацiї енергоблокiв ЧАЕС
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-153-ЕП від 19.01.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8411 від 08.09.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1271-ЕП від 16.06.1998
Лист ДПАУ № 9295/5/12-0220 від 06.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-240-ЕП від 27.01.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-284-ЕП від 01.02.2000
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 19.01.2000 N 15/1-153-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 865 від 28.12.1999
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держмитслужби
Лист МЗЕЗторгу № 01-23/1468 від 12.11.1999
Относительно вопроса о соблюдении Украинской Стороной при импорте подакцизных товаров положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова
Лист ДПАУ № 18820/7/12-0229 від 14.12.1999
Лист ГДПІ № 07-114/10-322 від 20.01.1995
Про порядок застосування Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво
Лист ДПАУ № 12-0214/10-1578 від 18.12.1996
Про звільнення від податку на добавлену вартість
Лист ДПАУ № 07-115-2/10-3768 від 06.06.1996
Про виконання програми гуманітарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-400-ЕП від 10.02.2000
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.99 N 2348
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-414-ЕП від 11.02.2000
Закон України ВР № 1375-XIV від 13.01.2000
Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.