ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Розпорядження КМУ № 1096-р від 18.10.1999
Лист ГДПІ № 14-319/11-3121 від 16.05.1996
Про доповнення до листа
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3326-ЕП від 20.10.1999
Щодо угод мiж Урядом України i урядами країн СНД з питань спiвробiтництва в галузi попередження промислових аварiй
Наказ ДМСУ (до 2012) № 619 від 28.09.1999
Про порядок пiдтвердження податкових пiльг та здiйснення митного оформлення товарiв, що ввозяться в Україну в рамках мiжнародних договорiв з мiжнародними фiнансовими органiзацiями
Постанова КМУ № 2008 від 29.10.1999
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Лист ДПАУ № 15094/7/16-1220-26 від 07.10.1999
О налоге на добавленную стоимость
Лист Мінфіну № 03-217/1695 від 13.10.1999
Об освобождении от уплаты налогов
Наказ ДПАУ № 24/600 від 29.10.1999
Про внесення доповнень до наказу НАУРР та ДПА України вiд 22.12.97 N 44/461
Лист ВР № 07-6/386 від 09.09.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11700 від 10.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3666-ЕП від 22.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3685-ЕП від 23.11.1999
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 23.11.99 N 15/1-3666 ЕП.
Постанова КМУ № 2133 від 25.11.1999
Про додатковi заходи з паливозабезпечення теплових електростанцiй
Розпорядження КМУ № 1292-р від 25.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12086 від 22.11.1999
Закон України ВР № 535/97-ВР від 19.09.1997
Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi
Постанова КМУ № 2193 від 01.12.1999
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-11900 від 16.11.1999
Про гербовий збiр
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-12124 від 23.11.1999
Про гербовий збiр
Розпорядження КМУ № 1347-р від 08.12.1999
Постанова КМУ № 2280 від 11.12.1999
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 червня 1999 р. N 1080
Міждержавна угода від 14.05.1999
Протокол про виконання статті 3 Угоди між митними службами Республіки Молдова, України, Республіки Білорусь та РФ про надання пільг у разі митного оформлення плодоовочевої продукції
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8712 від 16.08.1999
Розпорядження КМУ № 1425-р від 17.12.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-4064-ЕП від 22.12.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-4084-ЕП від 24.12.1999
Лист ДПАУ № 15374/7/16-1220526 від 13.10.1999
Про податок на додану вартiсть
Закон України ВР № 1278-XIV від 03.12.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку
Лист ДПАУ № 15645/7/16-1220-01 від 18.10.1999
О распространении действия Указа Президента Украины от 02.12.98 г. N 1328/98
Закон України ВР № 1242-XIV від 18.11.1999
Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi
Розпорядження КМУ № 1470-р від 31.12.1999
Лист ДПАУ № 2818/6/15-1116 від 17.05.1999
Щодо оподаткування суб'єктiв пiвнiчнокримської експериментальної економiчної зони "Сиваш"
Наказ ДПАУ № 705 від 16.12.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку суб'єктiв вiльної економiчної зони "Порто-франко"
Закон України ВР № 1331-XIV від 21.12.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України
Лист ДПАУ № 17663/7/12-0117 від 26.11.1999
Про оподаткування податком на додану вартiсть проектiв, якi фiнансуються Урядом США i безпосередньо пов'язанi iз зняттям з експлуатацiї енергоблокiв ЧАЕС
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-153-ЕП від 19.01.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8411 від 08.09.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1271-ЕП від 16.06.1998
Лист ДПАУ № 9295/5/12-0220 від 06.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-240-ЕП від 27.01.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-284-ЕП від 01.02.2000
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 19.01.2000 N 15/1-153-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 865 від 28.12.1999
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держмитслужби
Лист МЗЕЗторгу № 01-23/1468 від 12.11.1999
Относительно вопроса о соблюдении Украинской Стороной при импорте подакцизных товаров положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова
Лист ДПАУ № 18820/7/12-0229 від 14.12.1999
Лист ГДПІ № 07-114/10-322 від 20.01.1995
Про порядок застосування Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво
Лист ДПАУ № 12-0214/10-1578 від 18.12.1996
Про звільнення від податку на добавлену вартість
Лист ДПАУ № 07-115-2/10-3768 від 06.06.1996
Про виконання програми гуманітарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-400-ЕП від 10.02.2000
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.99 N 2348
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-414-ЕП від 11.02.2000
Закон України ВР № 1375-XIV від 13.01.2000
Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.