Льготы и преференции

ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Лист ВР № 06-10/858 від 13.12.1999
Лист ДПАУ № 330/7/12-0217|7.5/26-1865 від 11.01.2000
Закон України ВР № 1457-III від 17.02.2000
Про усунення дискримiнацiї в оподаткуваннi суб'єктiв господарювання, створених з використанням майна та коштiв вiтчизняного походження
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-632-ЕП від 25.02.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-669-ЕП від 01.03.2000
На додаток до листа ДМСУ вiд 29.12.99 N 15/1-4159-ЕП
Постанова НБУ № 63 від 16.02.2000
Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.07.1999 N 327
Лист ДПАУ № 06-214/10-4317 від 26.06.1996
Про звiльнення вiд оподаткування мiжнародної технiчної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-807-ЕП від 13.03.2000
Доручення КРМ № 23 від 25.02.2000
Про внесення доповнення до доручення по КРМ від 25.02.2000р. N 22
Доручення КРМ № 22 від 15.02.2000
Про скасування пільг підприємствам з іноземними інвестиціями
Закон України ВР № 1521-III від 02.03.2000
Про тимчасовий порядок оподаткування операцiй з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матерiалiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-865-ЕП від 16.03.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-868-ЕП від 16.03.2000
Щодо Закону України вiд 02.03.2000 N 1521-III
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/15-908-ЕП від 20.03.2000
Щодо оподаткування гуманiтарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-922-ЕП від 21.03.2000
Лист ДПАУ № 8017/5/16-1218 від 23.09.1999
Лист ДПАУ № 16-1120-10/10-1415 від 26.02.1997
Лист ДПАУ № 14294/7/16-1220-26 від 23.09.1999
Лист МЗС № 7.5/2-6-1738 від 11.12.1999
Щодо звiльнення УНТЦ вiд ПДВ
Постанова КМУ № 530 від 21.03.2000
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 66
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-960-ЕП від 22.03.2000
Закон України ВР № 1523-III від 02.03.2000
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування
Наказ ДМКУ № 18 від 17.01.1996
Про особливостi митного оформлення пiдакцизних товарiв, що ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/2-1204-ЕП від 06.04.2000
Лист ДПАУ № 6577/5/16-1218 від 27.07.1999
Закон України ВР № 1562-III від 16.03.2000
Про внесення змiни до Закону України "Про Єдиний митний тариф"
Лист ДПАУ № 5257/6/16-1220-26 від 14.09.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 845 від 22.12.1999
Про затвердження Порядку подання документiв,що пiдтверджують право суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на користування встановленими чинним законодавством податковими пiльгами
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-1299-ЕП від 12.04.2000
Закон України ВР № 1559-III від 16.03.2000
Про державну пiдтримку космiчної дiяльностi
Постанова КМУ № 89 від 26.01.1998
Про порядок ввезення та обсяги товарів, що використовуються для будівництва і виробничої діяльності підприємств із виробництва автомобілів і не оподатковуються
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/3-1421-ЕП від 21.04.2000
Закон України ВР № 1606-III від 23.03.2000
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Рені"
Закон України ВР № 1608-III від 23.03.2000
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко"
Закон України ВР № 1648-III від 06.04.2000
Про внесення змін до деяких законів України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-1639-ЕП від 06.05.2000
Щодо Закону України від 06.04.2000 N 1648-ІІІ
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-3830 від 26.04.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2-1723-ЕП від 12.05.2000
У доповнення до листа Державної митної служби від 12.04.2000 N 15/3-1299-ЕП
Постанова КМУ № 764 від 05.05.2000
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України з питань надання пільг суб'єктам господарської діяльності
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-1737-ЕП від 15.05.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-3979 від 28.04.2000
Перелік та обсяги товарів по СП "АвтоЗАЗ-ДЕУ"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 226 від 20.04.2000
Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307
Постанова КМУ № 825 від 18.05.2000
Про затвердження Порядку звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походженням з України згідно з міжнар. договорами України про уникнення подвійного оподаткування
Закон України ВР № 1714-III від 11.05.2000
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова
Закон України ВР № 1715-III від 11.05.2000
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2063-ЕП від 05.06.2000
Щодо оподаткування нафтопродуктiв
Постанова КМУ № 905 від 05.06.2000
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДПАУ № 1170/6/15-0216 від 09.03.2000
Щодо оподаткування пiдприємства як суб'єкта спецiальної економiчної зони "Закарпаття"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 300 від 24.05.2000
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї"
Указ ПУ № 1339/98 від 09.12.1998
Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття"

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.