Льготы и преференции

ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Закон України ВР № 356-XIV від 24.12.1998
Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi
Постанова КМУ № 978 від 16.06.2000
Про затвердження перелiку суднобудiвних пiдприємств, для яких запроваджуються заходи державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2334-ЕП від 26.06.2000
Щодо Закону України вiд 18.11.99 N 1242-ХIV та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.06.2000 N 978
Закон України ВР № 1749-III від 01.06.2000
Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2350-ЕП від 27.06.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 362 від 23.06.2000
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40
Закон України ВР № 1813-III від 13.06.2000
Про внесення змiн до деяких законiв України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 285 від 17.05.2000
Про затвердження переліків товарів та інших предметів, митне оформлення яких здійснюється із застосуванням податкових пільг відповідно до актів законодавства, і документів
Наказ ДПАУ № 319 від 14.06.2000
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу ДПА України від 17.05.99 N 261
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2510-ЕП від 10.07.2000
Щодо митного оформлення товарiв та iнших предметiв iз застосуванням пiльг в оподаткуваннi
Лист ДПАУ № 8422/7/16-1321 від 16.06.2000
Про застосування нульової ставки податку на додану вартість при експорті вантажів за межі митних кордонів України та здійсненні міжнародних перевезень
Інше від 19.07.2000
Розпорядження КМУ № 294-р від 18.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-4526 від 22.05.2000
Лист ДМКУ № 11/3-852 від 21.04.1993
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/3-2696-ЕП від 25.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/3-2779-ЕП від 01.08.2000
Наказ ДПАУ № 41/654 від 29.12.1998
Про затвердження Положення про порядок звільнення від ПДВ товарів, що закуповуються на митній території України організаціями, які виконують в Україні програми та проекти мiжнародної технiчної допомоги
Лист Держпромполітики № 14/2-6-1589 від 13.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-6170 від 10.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2873-ЕП від 08.08.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2874-ЕП від 08.08.2000
Щодо розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.08.2000 N 308-р
Розпорядження КМУ № 308-р від 02.08.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2897-ЕП від 10.08.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2-2945-ЕП від 14.08.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-3120-ЕП від 23.08.2000
До листа Держмитслужби вiд 10.08.2000 N 15/3-2897-ЕП
Лист ДПАУ № 3617/5/15-1216 від 22.05.2000
Постанова КМУ № 1364 від 31.08.2000
Про затвердження перелiку бiблiотек, до яких надсилаються документи у рамках мiжнародного документообмiну, що звiльняються вiд сплати мита
Постанова КМУ № 1397 від 06.09.2000
Про призупинення дiї пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 2000 р. N 825
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 3-513/2961 від 21.08.2000
Закон України ВР № 1926-III від 13.07.2000
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо оподаткування пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-3313-ЕП від 08.09.2000
Щодо Закону України вiд 13.07.2000 N 1926-III
Лист ДМСУ (до 2012) № 5808/5/16-1218 від 18.08.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-3522-ЕП від 20.09.2000
Стосовно листа Генеральної прокуратури України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 530 від 20.09.2000
Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 531 від 20.09.2000
Про внесення змiн та доповнень до Перелiку товарiв та iнших предметiв, митне оформлення яких при ввезеннi на територiю України здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг
Міждержавна угода від 12.04.1996
Угода про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, у разі надання тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій
Закон України ВР № 1954-III від 14.09.2000
Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2-3926-ЕП від 18.10.2000
Закон України ВР № 1991-III від 21.09.2000
Про державну пiдтримку пiдприємств, науково-дослiдних iнститутiв i органiзацiй, якi розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхiмiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2-4126-ЕП від 31.10.2000
Щодо Закону України вiд 21.09.2000 N 1991-III
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-4489-ЕП від 22.11.2000
Щодо оподаткування продукцiї морського промислу
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/15-4578-ЕП від 27.11.2000
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 22.11.2000 N 15/3-4489-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11145 від 19.12.2000
Щодо перелiку компонентiв i складових машинокомплекту легкового автомобiля "Ланос"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-072-ЕП від 11.01.2001
Щодо застосування деяких норм законодавства України про iнвестицiйну дiяльнiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/3-196-ЕП від 17.01.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/3-198-ЕП від 17.01.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-493-ЕП від 06.02.2001
Щодо пiльг при вiдчуженнi транспортних засобiв, належних Посольству Федеративної Республiки Бразилiя
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-18-516-ЕП від 06.02.2001
Закон України ВР № 2211-III від 11.01.2001
Про визнання бронетанкової галузi однiєю з прiоритетних у промисловостi України та заходи щодо надання їй державної пiдтримки

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.