Льготы и преференции

ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Наказ КРМ № 763 від 21.09.2001
Про затвердження Технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час декларування для митного оформлення з наданням пiльг
Наказ КРМ № 818 від 15.10.2001
Про внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 21 вересня 2001 р. N 763
Закон України ВР № 2744-III від 04.10.2001
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування
Закон України ВР № 2751-III від 04.10.2001
Про внесення змiн до статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
Постанова КМУ № 1395 від 26.10.2001
Про затвердження перелiку пiдприємств концерну "Бронетехнiка України", на якi поширюється дiя абзацiв 1 i 2 пункту 11.32 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть"
Постанова КМУ № 1394 від 24.10.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 1999 р. N 276
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-5116-ЕП від 02.11.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/14-5135-ЕП від 05.11.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-5139-ЕП від 05.11.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-5143-ЕП від 05.11.2001
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 242/419 від 18.10.2001
Про пiдтвердження пiльг щодо звiльнення вiд сплати ПДВ товарiв, що надходять в Україну у виглядi мiжнародної технiчної допомоги в рамках реалiзацiї Програми Тасiс
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-14-8086 від 16.10.2001
Щодо набрання чинностi Законом України вiд 17.05.2001 N 2410-III
Постанова КМУ № 1500 від 16.11.2001
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 2000 р. N 1196
Лист Мінюсту № 21-34-91 від 13.09.2001
Щодо набуття чинностi Законом України вiд 17.05.2001 N 2410-III "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-9078 від 19.11.2001
На додаток до листа ДМСУ вiд 05.11.01 N 3/15-5139-ЕП
Закон України ВР № 2779-III від 15.11.2001
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-14-8636 від 01.11.2001
Щодо перелiку компонентiв i складових машинокомплекту легкового автомобiля
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-5970-ЕП від 21.12.2001
Щодо умовного нарахування податку на додану вартiсть
Наказ ДМСУ (до 2012) № 798 від 10.12.2001
Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 799 від 10.12.2001
Про внесення змiн та доповнень до перелiкiв товарiв, митне оформлення яких при ввезеннi на митну територiю України здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-6065-ЕП від 27.12.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-6066-ЕП від 27.12.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-6082-ЕП від 28.12.2001
Закон України ВР № 2892-III від 13.12.2001
Про внесення змiн до Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi"
Закон України ВР № 2888-III від 13.12.2001
Про внесення змiн до Закону України "Про Нацiональний архiвний фонд i архiвнi установи"
Доручення КРМ № 12 від 28.01.2002
Про посилення контролю за митним оформленням товарiв, якi користуються податковими пiльгами iз застосуванням "14" преференцiї
Наказ КРМ № 53 від 21.01.2002
Щодо посилення контролю та правомiрностi надання пiльг при ввезеннi на митну територiю України товарiв, якi користуються податковими пiльгами
Наказ КРМ № 77 від 25.01.2002
Про посилення контролю за правомiрнiстю використання суб'єктами ЗЕД податкових пiльг, передбачених законодавством щодо товарiв у разi їх ввезення на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-11-1093-ЕП від 04.02.2002
Наказ КРМ № 99 від 31.01.2002
Щодо внесення змiн до наказу по КРМ N 77 вiд 25.01.02 р.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-14-1963-ЕП від 04.03.2002
Перелiк та обсяги товарiв по СП "АвтоЗАЗ-ДЕУ"
Постанова КМУ № 982 від 01.09.1997
Про затвердження перелiку товарiв спецiального призначення для iнвалiдiв, операцiї з продажу яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть
Постанова КМУ № 331 від 13.03.2002
Про затвердження перелiку та обсягiв товарiв, що ввозяться на митну територiю України i використовуються для виробничої дiяльностi пiдприємств з виготовлення боєприпасiв
Розпорядження КМУ № 153-р від 28.03.2002
Про митне оформлення тепловiзiйних камер, що ввозяться на митну територiю України для виробництва броньованих бойових машин i комплектуючих виробiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-14-3157-ЕП від 05.04.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-3608-ЕП від 19.04.2002
Закон України ВР № 3111-III від 07.03.2002
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвiдувальнi органи України"
Постанова КМУ № 519 від 12.04.2002
Про затвердження перелiку та обсягiв матерiалiв i обладнання, що використовуються для виробництва авiацiйної технiки, визначеними статтею 2 Закону України N 2660-III
Постанова КМУ № 1678 від 08.11.2000
Про перелiк та обсяги матерiалiв, що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi згiдно з контрактами, укладеними цими пiдприємствами
Постанова КМУ № 575 від 26.04.2002
Про доповнення перелiку та обсягiв матерiалiв, що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi згiдно з контрактами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-4035-ЕП від 08.05.2002
Постанова КМУ № 646 від 16.05.2002
Про затвердження перелiку пiдприємств концерну "Бронетехнiка України" i обсягiв товарiв, на якi поширюється дiя пункту 11.32 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть"
Постанова КМУ № 696 від 27.05.2002
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2000 р. N 978
Наказ ДМСУ (до 2012) № 205 від 17.04.2002
Про внесення змiн та доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-4737-ЕП від 29.05.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-4800-ЕП від 31.05.2002
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2002 N 696
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-14-4862-ЕП від 03.06.2002
Перелiк та обсяги товарiв по СП "АвтоЗАЗ-ДЕУ"
Наказ КРМ № 436 від 30.05.2002
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення майна представництв iноземних фiрм, якi користуються на територiї України митними пiльгами
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 2-222/1486 від 15.03.2002
Постанова КМУ № 737 від 01.06.2002
Про перелiк, обсяги i порядок ввезення товарiв, що використовуються для будiвництва автомобiлiв i не оподатковуються пiд час ввезення їх на територiю України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.