Льготы и преференции

ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-3906 від 29.04.2002
Щодо перелiку компонентiв i складових машинокомплекту легкового автомобiля
Наказ Мінфіну № 245/197 від 12.04.2002
Про внесення змiни до наказу N 251/357 вiд 25 травня 2001 року
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-14-5615-ЕП від 27.06.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-14-5939-ЕП від 08.07.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-14.1-6021-ЕП від 10.07.2002
Про перелік товарів "групи ризику"
Доручення КРМ № 133 від 22.07.2002
Щодо забезпечення контролю за визначенням країни походження товарів "групи ризику"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-14-4256 від 15.05.2002
Закон України ВР № 40-IV від 04.07.2002
Про інноваційну діяльність
Доручення КРМ № 148 від 08.08.2002
Про посилення контролю за митним оформленням товарiв, якi користуються податковими пiльгами iз застосуванням "14" преференцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-14-7168-ЕП від 13.08.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-14-7348-ЕП від 19.08.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-14-7352-ЕП від 19.08.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-14-7152-ЕП від 13.08.2002
Постанова КМУ № 1239 від 23.08.2002
Про звiльнення вiд обкладення ПДВ операцiй з продажу та ввезення на митну територiю України товарiв, що ввозяться представництвом мiжнародної органiзацiї - Офiсом зв'язку НАТО
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-14-7852-ЕП від 02.09.2002
Перелiк та обсяги товарiв по СП "АвтоЗАЗ-ДЕУ"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 440 від 13.08.2002
Про внесення змiн та доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 17.05.2000 N 285
Наказ ДПАУ № 418 від 05.09.2002
Про затвердження податкового роз'яснення щодо порядку застосування нульової ставки ПДВ по операцiях з вивезення (експортування) товарiв за межi митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-14-8255-ЕП від 12.09.2002
Щодо товарiв дитячого асортименту
Лист ДМСУ (до 2012) № 13.1/13.1-3113-ЕП від 13.09.2002
Наказ ДМСУ (до 2012) № 496 від 16.09.2002
Про внесення змiн до Порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в рамках Угоди мiж Україною i США щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї ядерної зброї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-8917-ЕП від 02.10.2002
Щодо наказу Держмитслужби
Розпорядження КМУ № 580-р від 11.10.2002
Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2002 р. N 225
Постанова КМУ № 1493 від 11.10.2002
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 155 від 16.02.1998
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення акцизним збором оборотiв з реалiзацiї легкових, вантажно-пасажирських автомобiлiв, мотоциклiв, що виробляються укр. пiдприємствами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-14-10409-ЕП від 01.11.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-14-11044-ЕП від 14.11.2002
Перелiк та обсяги товарiв по СП "АвтоЗАЗ-ДЕУ"
Постанова КМУ № 1766 від 16.11.2002
Про доповнення перелiку та обсягiв матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання, що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi
Постанова КМУ № 1783 від 16.11.2002
Про внесення змiн до перелiку та обсягiв матерiалiв, комплектуючих виробiв i обладнання, що використовуються для розроблення, виробництва авiацiйної технiки
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-15-11496-ЕП від 22.11.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-15-11498-ЕП від 22.11.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/19-3737-ЕП від 09.12.2002
Лист Мінюсту № 17-9-3724 від 15.11.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-14-12436-ЕП від 13.12.2002
Закон України ВР № 291-IV від 28.11.2002
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо звiльнення вiд обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-14-12892-ЕП від 24.12.2002
Постанова КМУ № 2028 від 25.12.2002
Про затвердження додаткового перелiку пiдприємств концерну "Бронетехнiка України", номенклатури та обсягiв товарiв, на якi поширюється дiя пункту 11.32 Закону України "Про ПДВ"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-92-ЕП від 04.01.2003
Про доведення Закону України вiд 28.11.2002 N 291-IV
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-301-ЕП від 10.01.2003
Щодо спiльного наказу Мiнiстерства фiнансiв України та Держмитслужби вiд 26.12.2002 N 1083/703
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1083/703 від 26.12.2002
Про внесення змiни до наказу N 251/357 вiд 25 травня 2001 року
Закон України ВР № 330-IV від 28.11.2002
Про Товариство Червоного Хреста України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-618-ЕП від 16.01.2003
Щодо надiслання Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України"
Постанова КМУ № 82 від 18.01.2003
Про затвердження перелiку окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини, доходи заготiвельних пiдприємств вiд продажу яких звiльняються вiд оподаткування
Постанова КМУ № 1010 від 12.09.1997
Про затвердження перелiку культових послуг та предметiв культового призначення, операцiї з надання i продажу яких звiльняються вiд обкладання податком на додану вартiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-1386-ЕП від 30.01.2003
Щодо законiв України вiд 24.12.2002 N 346-IV, N 347-IV
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1483-ЕП від 31.01.2003
Щодо митного оформлення товарiв для виробництва автомобiлiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-486-ЕП від 14.01.2003
Лист МЗС № 75/26-1705 від 06.12.1999
Щодо звiльнення вiд ПДВ посольства Єгипту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-5176 від 05.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-1913-ЕП від 24.06.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2700 від 24.03.2000
В додаток до листа Держмитслужби від 22.03.2000 N 15/2-960-ЕП

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.