ЕКОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ

     Екологiчний контроль здiйснюється з метою забезпечення екологiчної безпеки та здоров'я населення, захисту навколишнього середовища при ввезеннi на територiю України товарiв i транспортних засобiв.

     Екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється державним iнспектором з охорони навколишнього природного середовища (крiм випадкiв здiйснення екологiчного контролю у формi попереднього документального контролю).

     Екологiчний контроль в пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється вiдповiдно до положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.95 N 198.

     Порядок iнформацiйного обмiну мiж митними органами, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016 N 364.

Наказ Мінекоресурсів № 48 від 31.01.2002
Про приведення нормативно-правових актiв мiнiстерства у вiдповiднiсть до чинного законодавства
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-2415-ЕП від 18.03.2002
Про радiологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України
Постанова КМУ № 433 від 29.03.2002
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Доручення КРМ № 78 від 19.04.2002
Щодо екологiчного контролю вантажiв та проведення вимiрювань, результати яких використовуються при здiйсненнi митних операцiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-8911-ЕП від 01.10.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-12496 від 30.12.1997
Наказ Мінекоресурсів № 48/M від 20.03.2003
Про посилення екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-30-4630-ЕП від 27.03.2003
Наказ Мінекоресурсів № 45/М від 17.03.2003
Про втрату чинностi наказу Мiнекобезпеки України вiд 07.04.98 N 46
Наказ Мінекоресурсів № 46/М від 17.03.2003
Про втрату чинностi наказу Мiнекоресурсiв України вiд 20.06.2000 N 57
Постанова КМУ № 1212 від 03.08.2000
Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ № 18 від 23.05.2001
Про затвердження Правил ядерної та радiацiйної безпеки при перевезеннi радiоактивних матерiалiв та Положення щодо аварiйних заходiв при перевезеннi радiоактивних матерiалiв
Наказ Мінекоресурсів № 66-М від 17.04.2003
Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю Азовського моря
Закон України ВР № 1264-XII від 25.06.1991
Про охорону навколишнього природного середовища
Закон України ВР № 45/95-ВР від 09.02.1995
Про екологiчну експертизу
Постанова ВР № 46/95-ВР від 09.02.1995
Про введення в дiю Закону України "Про екологiчну експертизу"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-3884-ЕП від 11.12.2003
Наказ Мінприроди (до 2011) № 64 від 23.02.2004
Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю Азовського моря
Наказ Мінприроди (до 2011) № 65 від 23.02.2004
Про затвердження Положення про Державну Азово-Чорноморську екологiчну iнспекцiю
Наказ Мінприроди (до 2011) № 47 від 10.02.2004
Щодо затвердження Положення про Мiжвiдомчу комiсiю з екологiчних питань Азовського i Чорного морiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/3941-ЕП | 7-6-191 від 01.04.2004
Щодо екологiчного контролю енергоносiїв, що перемiщується трубопровiдним транспортом
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/9589-ЕП від 02.08.2004
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 17.05.04 N 25/2-9-16/6196-ЕП
Наказ Мінприроди (до 2011) № 348 від 14.09.2004
Про внесення змiн до Положення про Державну Азово-Чорноморську екологiчну iнспекцiю та Положення про Державну екологiчну iнспекцiю з охорони довкiлля Пiвнiчно-Захiдного регiону Чорного моря
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-18/6179-ЕП від 30.05.2005
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 25.05.05. N 11/2-9/5925
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/4665 | 9/4-8-244 від 27.04.2006
Щодо екологiчного контролю енергоносiїв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/4891-ЕП від 04.05.2006
Про здiйснення екологiчного контролю енергоносiїв
Наказ Мінприроди (до 2011) № 293 від 22.06.2006
Про внесення змiн до Положення про Державну Азово-Чорноморську екологiчну iнспекцiю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/9030-ЕП від 16.08.2006
Про виконання Порядку здiйснення попереднього документального контролю товарiв у пунктах пропуску через державний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/9106-ЕП від 17.08.2006
Про внесення змiни до листа Держмитслужби вiд 16.08.2006 N 11/2-18/9030-ЕП
Наказ № 133 від 30.08.2006
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Держатомрегулювання України вiд 23.05.2001 N 18
Наказ № 132 від 30.08.2006
Про затвердження Правил ядерної та радiацiйної безпеки при перевезеннi радiоактивних матерiалiв (ПБПРМ-2006)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/13462-ЕП від 28.11.2006
Лист Мінприроди (до 2011) № 10785/27-10 від 06.12.2006
Щодо здiйснення екологiчного контролю косметичних засобiв
Постанова КМУ № 1768 від 20.12.2006
Про внесення змiн до Положення про Державну екологiчну iнспекцiю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/15129-ЕП від 29.12.2006
Щодо практичної реалiзацiї Порядку здiйснення попереднього документального контролю товарiв у пунктах пропуску через державний кордон України
Наказ Мінприроди (до 2011) № 526 від 06.12.2006
Про затвердження Положення про Державну Азово-Чорноморську екологiчну iнспекцiю
Наказ Мінприроди (до 2011) № 527 від 06.12.2006
Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю Азовського моря
Наказ Мінприроди (до 2011) № 528 від 06.12.2006
Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю з охорони довкiлля Пiвнiчно-Захiдного регiону Чорного моря
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/1844-ЕП від 22.02.2007
Щодо надання iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1/436-ЕП від 10.05.2007
Щодо Порядку застосування печаток i штампiв пiд час здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-3/737-ЕП від 03.08.2007
Про надання iнформацiї
Постанова КМУ № 1481 від 28.09.2000
Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань охорони довкiлля i використання природних ресурсiв
Наказ Мінприроди (до 2011) № 568 від 12.11.2007
Про внесення Змiн до положень про органи Мiнприроди
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1531 від 16.02.1998
Щодо затвердження постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ Мінприроди (до 2011) № 242 від 12.05.2008
Про внесення змiн до деяких положень про органи Мiнприроди
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-18/10815-ЕП від 01.10.2008
Закон України ВР № 882-VI від 15.01.2009
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо створення систем управлiння якiстю, систем екологiчного управлiння та iнших систем управлiння
Наказ ДМСУ (до 2012) № 265/211/191/210/14/147/326 від 27.03.2009
Про затвердження Перелiку товарiв, якi пiдлягають обов'язковому санiтарному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радiологiчному, екологiчному контролю та контролю за перемiщенням культурних цiнностей
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10.18/3530-ЕП від 15.04.2009
Про перелiк товарiв, якi пiдлягають обов'язковим видам контролю у пунктах пропуску через державний кордон
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10.18/3885-ЕП від 24.04.2009
Про набрання чинностi нормативно-правового акту

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.