ЕКОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ

     Екологiчний контроль здiйснюється з метою забезпечення екологiчної безпеки та здоров'я населення, захисту навколишнього середовища при ввезеннi на територiю України товарiв i транспортних засобiв.

     Екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється державним iнспектором з охорони навколишнього природного середовища (крiм випадкiв здiйснення екологiчного контролю у формi попереднього документального контролю).

     Екологiчний контроль в пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється вiдповiдно до положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.95 N 198.

     Порядок iнформацiйного обмiну мiж митними органами, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016 N 364.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10.18/3891-ЕП від 24.04.2009
Щодо здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, якi пiдлягають державним видам контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.18/3908-ЕП від 25.04.2009
Лист Мінприроди (до 2011) № 10-6-246 від 21.04.2009
Про здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю експортних партiй вантажiв
Постанова КМУ № 499 від 21.05.2009
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.18/5269-ЕП від 03.06.2009
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань екологiчного контролю
Лист Мінприроди (до 2011) № 10-8-349 від 01.06.2009
Щодо здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю товарiв у зонi дiяльностi митниць призначення i вiдправлення
Лист Мінприроди (до 2011) № 10-6/2988/0/1-5/09 від 03.06.2009
Щодо здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю товарiв у зонi дiяльностi митниць призначення i вiдправлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.18/5528-ЕП від 11.06.2009
Щодо здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю товарiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 551/439/425/413/695/308/28 від 15.06.2009
Про затвердження Перелiку пунктiв пропуску через державний кордон, у яких здiйснюється санiтарний, ветеринарний, фiтосанiтарний, радiологiчний, екологiчний контроль, ...
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1579-ЕП від 16.07.1998
Щодо постанови КМУ вiд 02.07.98 N 999
Наказ Мінприроди (до 2011) № 438 від 11.08.2009
Про внесення змiн до Положень про спецiальнi пiдроздiли Мiнприроди
Наказ Мінприроди (до 2011) № 465 від 02.09.2009
Про внесення змiни до наказу Мiнекобезпеки України вiд 08.09.99 N 204
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.09/511-ЕП від 21.01.2010
Про вiдповiднiсть транспортних засобiв екологiчним нормам
Лист Мінприроди (до 2011) № 2135/26/10-11 від 31.01.2011
Щодо уникнення дублювання при перевiрцi документiв на товари, що пiдлягають екологiчному контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/2-16.3/1540-ЕП від 12.10.2011
Про iнформацiю, необхiдну для здiйснення попереднього документального контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/3-16.3/1111-ЕП від 07.02.2012
Лист Мiнприроди № 2/1-6/39 від 24.01.2012
Щодо контролю окремих видiв небезпечних вантажiв
Лист МВС № 4/7-494 від 24.01.2012
Про свiдоцтва про допущення транспортних засобiв до перевезення визначених небезпечних вантажiв та ДОПНВ-свiдоцтва
Лист Мiнприроди № 2/1-6/312 від 06.03.2012
Щодо погодження процедури контролю
Лист Мiнприроди № 2/1-6-957 від 30.05.2012
Щодо застосування штампiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/3-16.3/13337-ЕП від 27.11.2012
Про ризики щодо продуктiв харчування
Лист МОЗ № 05.01-12-18628 від 13.11.2012
Лист Держпродспоживслужби № 60-1-4-4-1-17/1202 від 26.04.2016
Щодо перелiку документiв дозвiльного характеру
Лист № 11-7/16377-ЕП від 23.12.2011
Лист № 16-44/20-10456-ЕП від 23.12.2011
Лист № 21/26-04/20168-ЕП від 23.12.2011
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-6796 від 21.07.1997
Стосовно екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон
Лист Мінприроди (до 2011) № 20571/26/10-10 від 13.10.2010
Щодо уникнення дублювання функцiй при перевiрцi дозвiльних документiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-10.18/14328-ЕП від 18.11.2010
Про питання застосування результатiв екологiчного контролю при митному контролi та митному оформленнi товарiв
Наказ ДПАУ № 1010 від 24.12.2010
Про затвердження форми Податкової декларацiї екологiчного податку
Закон України ВР № 2973-VI від 03.02.2011
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо здiйснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через митний кордон України
Лист Мінприроди (до 2011) № 6-8/4096/0/1-5/10 від 16.08.2010
Щодо втрати чинностi листа Державної екологiчної iнспекцiї України вiд 01.06.2009 N 10-8-349
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.2/1-7/723-ЕП від 05.04.2011
Про надання iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.3/5827-ЕП від 07.04.2011
У доповнення до листа ДМСУ вiд 27.12.2010 N 11/3-10.18/16990-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.3/6075-ЕП від 12.04.2011
У доповнення до листа ДМСУ вiд 07.04.2011 N 11.1/7-12.3/5827-ЕП
Указ ПУ № 454/2011 від 13.04.2011
Про Положення про Державну екологiчну iнспекцiю України
Постанова № 2а-5634/10/2670 від 06.08.2010
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/2-16.3/212-ЕП від 30.05.2011
Про розмiщення iнформацiї в програмно-iнформацiйному комплексi
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/2-16.3/630-ЕП від 11.07.2011
Про розмiщення iнформацiї в програмно-iнформацiйному комплексi
Лист № 2/1-6/179 від 20.07.2011
Щодо погодження процедури контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.2/10699-ЕП від 21.07.2011
Постанова КМУ № 1031 від 05.10.2011
Деякi питання здiйснення державного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/3-16.3/14084-ЕП від 11.10.2011
Про здiйснення державних видiв контролю
Постанова КМУ № 1030 від 05.10.2011
Деякi питання здiйснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/2-16.3/1551-ЕП від 12.10.2011
Про розмiщення iнформацiї в програмно-iнформацiйному комплексi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/1.2-16.3/14296-ЕП від 14.10.2011
Про постанови Кабiнету Мiнiстрiв України з питань здiйснення попереднього документального контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/2-16.3/1570-ЕП від 17.10.2011
Лист № 2/1-6/487 від 19.10.2011
Щодо погодження процедури контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/14718-ЕП від 26.10.2011
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-16.3/1929-ЕП від 24.11.2011
Щодо здiйснення попереднього документального контролю небезпечних вантажiв

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.