Экологический контроль

ЕКОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ

     Екологiчний контроль здiйснюється з метою забезпечення екологiчної безпеки та здоров'я населення, захисту навколишнього середовища при ввезеннi на територiю України товарiв i транспортних засобiв.

     Екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється державним iнспектором з охорони навколишнього природного середовища (крiм випадкiв здiйснення екологiчного контролю у формi попереднього документального контролю).

     Екологiчний контроль в пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється вiдповiдно до положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.95 N 198.

     Порядок iнформацiйного обмiну мiж митними органами, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016 N 364.

Лист № 2/1-6/601 від 16.11.2011
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-16.3/2010-ЕП від 05.12.2011
Про iнформацiю, необхiдну для здiйснення екологiчного контролю у формi попереднього документального контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/3-16.1/16238-ЕП від 02.12.2011
Про набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011 N 1030
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/2-16.3/1887-ЕП від 18.11.2011
Щодо здiйснення попереднього документального контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/3-16.3/2032-ЕП від 06.12.2011
Про iнформацiю, необхiдну для здiйснення екологiчного контролю у формi попереднього документального контролю
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1027 від 05.12.2011
Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї роботи посадових осiб митних органiв пiд час здiйснення попереднього документального контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/3-16.3/16635-ЕП від 13.12.2011
Постанова КМУ № 1282 від 14.12.2011
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань надання платних послуг екологiчного характеру
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-16.3/2095-ЕП від 13.12.2011
Про iнформацiю, необхiдну для формування ПIК по здiйсненню ПДК
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-16.3/2113-ЕП від 14.12.2011
Про iнформацiю, необхiдну для формування ПIК по здiйсненню ПДК
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/3-16.3/2055-ЕП від 07.12.2011
Про iнформацiю, необхiдну для здiйснення попереднього документального контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/774-ЕП від 31.01.2012
Щодо використання електронних копiй документiв при здiйсненнi попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/3-16.3/901-ЕП від 02.02.2012
Про застосування документiв, необхiдних для проведення попереднього документального контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-16.3/1563-ЕП від 16.02.2012
Про питання попереднього документального контролю сiрникiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12/2703-ЕП від 07.03.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/3-16.3/3829-ЕП від 04.04.2012
Щодо органiзацiї роботи посадових осiб митних органiв пiд час здiйснення попереднього документального контролю
Лист Мiнприроди № 4794/07/10-12 від 06.03.2012
Щодо надання роз'яснень стосовно сплати екологiчного податку за розмiщення вiдходiв
Наказ Мiнприроди № 162 від 19.03.2012
Про затвердження описiв i зразкiв штампiв для засвiдчення результатiв здiйснення державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища радiологiчного та екологiчного контролю вантажiв
Наказ Мiнприроди № 250 від 03.05.2012
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища
Постанова КМУ № 449 від 21.05.2012
Про внесення змiн до Порядку здiйснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України
Постанова КМУ № 452 від 21.05.2012
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031
Лист Мiнприроди № 2/1-6/673 від 22.05.2012
Щодо електронного декларування товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/3-16.3/6104-ЕП від 30.05.2012
Про виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011 N 1030
Лист ДМСУ (до 2012) № 12/2-12.2/1762-ЕП від 29.05.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/2-16.3/1163-ЕП від 31.05.2012
Про надiслання постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/2-16.3/1171-ЕП від 31.05.2012
Про застосування штампiв Державної екологiчної iнспекцiї України
Лист Мiнекономрозвитку № 4113-05/16946-14 від 04.05.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/3-16.3/7719-ЕП від 07.07.2012
Щодо здiйснення екологiчного контролю у формi попереднього документального контролю небезпечних вантажiв
Лист Мiнприроди № 2/1-6-1452 від 07.08.2012
Щодо заборони ввезення в Україну заборонених засобiв добування об'єктiв тваринного свiту
Постанова КМУ № 775 від 22.08.2012
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 12/1-12.1/2965-ЕП від 10.09.2012
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 843 від 03.09.2012
Деякi питання заготiвлi та утилiзацiї вiдходiв, що утворюються внаслiдок втрати транспортними засобами своїх споживчих властивостей
Наказ Мінфіну № 845/551/540/440/759/349/408 від 17.07.2012
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу ДМСУ, Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби, МОЗ, Мiнагрополiтики, МКТ, Мiнприроди, Мiнтрансзв'язку вiд 27 березня 2009 року N 265/211/191/210/14/147/326
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/2-16.3/2134-ЕП від 08.10.2012
Про втрату чинностi деяких наказiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-16.3/2406-ЕП від 02.11.2012
Про здiйснення екологiчного контролю пестицидiв та агрохiмiкатiв у формi попереднього документального контролю
Закон України ВР № 5456-VI від 16.10.2012
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо оптимiзацiї повноважень органiв виконавчої влади у сферi екологiї та природних ресурсiв, у тому числi на мiсцевому рiвнi
Лист Мiндоходiв № 99-24/1-01-10/678 від 29.04.2013
Про надсилання Iнструкцiї з органiзацiї роботи посадових осiб митних органiв пiд час здiйснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України
Лист МОЗ № 05.01-11/12-18624 від 27.06.2013
Лист МОЗ № 05.01-11/12-17191 від 12.06.2013
Лист МОЗ № 05.01-11/12-16762 від 06.06.2013
Лист Мiндоходiв № 12489/7/99-99-24-01-10-17 від 19.07.2013
Про посилення контролю пiд час ввезення на митну територiю України заморожених ягiд з Iталiї
Лист Мiндоходiв № 12494/7/99-99-24-01-10-17 від 19.07.2013
Про посилення контролю пiд час ввезення на митну територiю України консервованого тунця з Iспанiї
Лист Мiндоходiв № 12495/7/99-99-24-01-10-17 від 19.07.2013
Про посилення контролю пiд час ввезення на митну територiю України горiхового нуга-крему з Нiмеччини
Постанова КМУ № 544 від 07.08.2013
Про внесення змiн до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням
Лист Мiндоходiв № 15429/7/99-99-24-01-10-17 від 19.08.2013
Про бактерiально-забруднену молочну продукцiю новозеландської компанiї "Fonterra"
Лист Мiндоходiв № 15431/7/99-24-01-10-17 від 19.08.2013
Про прийняття постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013 N 544
Лист № 61513/14-210-661 від 08.08.2013
Щодо бактерiально-забрудненої молочної продукцiї новозеландської компанiї "Fonterra"
Лист МОЗ № 05.01-11/12/24511 від 09.08.2013
Лист Мiндоходiв № 16728/7/99-99-24-01-10-17 від 02.09.2013
Про посилення контролю пiд час ввезення на митну територiю України скляних чашок виробництва Китай
Постанова КМУ № 799 від 30.10.2013
Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.