Экологический контроль

ЕКОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ

     Екологiчний контроль здiйснюється з метою забезпечення екологiчної безпеки та здоров'я населення, захисту навколишнього середовища при ввезеннi на територiю України товарiв i транспортних засобiв.

     Екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється державним iнспектором з охорони навколишнього природного середовища (крiм випадкiв здiйснення екологiчного контролю у формi попереднього документального контролю).

     Екологiчний контроль в пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється вiдповiдно до положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.95 N 198.

     Порядок iнформацiйного обмiну мiж митними органами, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016 N 364.

Лист Мiндоходiв № 25320/7/99-99-24-01-10-17 від 26.11.2013
Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011 N 1031
Лист Мiндоходiв № 3466/7/99-99-24-01-10-17 від 11.02.2014
Про митне оформленнi гранул, брикетiв (пелет) з деревини при вивезеннi
Постанова КМУ № 140 від 21.05.2014
Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031
Лист Мiндоходiв № 13197/7/99-99-24-01-10-17 від 05.06.2014
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України (щодо державних видiв контролю макухи та iнших твердих вiдходiв)
Рішення Держпідприємництва № 34 від 29.07.2014
Про необхiднiсть усунення Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України порушень принципiв державної регуляторної полiтики
Наказ Мiнприроди № 216 від 10.07.2014
Про внесення змiни до пункту 6 Положення про морськi екологiчнi iнспекцiї
Наказ Мiнприроди № 217 від 10.07.2014
Про внесення змiн до наказу Мiнекобезпеки вiд 08.09.99 N 204
Повідомлення Держпідприємництва від 08.10.2014
[Щодо приведення нормативних актiв у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства]
Наказ Мiнприроди № 309 від 09.10.2014
Про внесення змiн до наказу Мiнекобезпеки вiд 8 вересня 1999 р. N 204
Наказ Мiнприроди № 82 від 18.03.2015
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв у сферi здiйснення державного екологiчного контролю
Постанова КМУ № 159 від 31.03.2015
Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України
Наказ МОЗ № 111/337 від 15.06.2015
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, спiльного наказу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 18 сiчня 2000 року N 15/7
Наказ Мінфіну № 715 від 17.08.2015
Про затвердження форми Податкової декларацiї екологiчного податку
Повідомлення від 06.10.2015
[Щодо зупинення наказу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 08.09.99 N 204, в частинi необхiдностi подання Екологiчної декларацiї щодо суден та товарiв]
Наказ Мінюсту № 1915/5 від 08.10.2015
Про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта
Постанова КМУ № 953 від 13.10.2015
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю
Закон України ВР № 865-VIII від 08.12.2015
Про внесення змiн до Закону України "Про гуманiтарну допомогу" щодо недопущення затягування строкiв проведення державного санiтарно-епiдемiологiчного, ... контролю гуманiтарної допомоги
Постанова КМУ № 1198 від 25.11.2015
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031 i вiд 17 грудня 2012 р. N 1221
Лист ДФСУ № 11975/7/99-99-24-03-01-17 від 06.04.2016
Про опублiкування постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДФСУ № 14345/7/99-99-24-02-02-17 від 21.04.2016
Щодо перевiрки результатiв проведення державних видiв контролю, якi засвiдчуються вiдбитками печаток
Постанова КМУ № 364 від 25.05.2016
Деякi питання реалiзацiї принципу "єдиного вiкна" пiд час здiйснення митного, санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного, радiологiчного та iнших видiв контролю
Постанова КМУ № 370 від 08.06.2016
Про затвердження Порядку здiйснення фото-, вiдеофiксацiї митних та iнших формальностей, якi проводяться контролюючими органами
Наказ Мінфіну № 657 від 25.07.2016
Про затвердження перелiкiв даних, необхiдних для функцiонування iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи органiв доходiв i зборiв
Лист ДФСУ № 30528/7/99-99-18-03-01-17 від 14.09.2016
Про вiдображення у МД результатiв державних видiв контролю у разi застосування принципу "єдиного вiкна" вiдповiдно до постанови КМУ вiд 25.05.2016 N 364
Лист ДФСУ № 30851/7/99-99-18-03-01-17 від 16.09.2016
Про внесення змiн до листа ДФС вiд 21.04.2016 N 14345/7/99-99-24-02-02-17
Наказ Мінфіну № 900 від 25.10.2016
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 липня 2016 року N 657
Наказ Мінфіну № 1177 від 28.12.2016
Про затвердження Змiн до форми Податкової декларацiї екологiчного податку
Закон України ВР № 1829-VIII від 07.02.2017
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо iмплементацiї європейських екологiчних норм про охорону середовища рiдкiсних видiв тварин i рослин
Постанова КМУ № 239 від 10.03.2017
Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ Мінфіну № 432 від 13.04.2017
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 липня 2016 року N 657
Наказ Мiнприроди № 435 від 12.11.2015
Про скасування наказу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 8 вересня 1999 року N 204
Постанова КМУ № 878 від 22.11.2017
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2016 р. N 364
Наказ Мінфіну № 945 від 16.11.2017
Про затвердження Змiни до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 липня 2016 року N 657
Наказ Мінфіну № 35 від 25.01.2018
Про внесення змiн до Перелiку мiсць митного оформлення товарiв, в яких застосовується Порядок iнформацiйного обмiну за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї
Постанова КМУ № 44 від 31.01.2018
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031 i вiд 25 травня 2016 р. N 364
Лист ДФСУ № 3250/7/99-99-18-03-01-17 від 02.02.2018
Про органiзацiю роботи за принципом "єдиного вiкна"
Наказ Мінфіну № 323 від 28.02.2018
Про затвердження Змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 липня 2016 року N 657
Наказ Мінфіну № 368 від 16.03.2018
Про внесення змiн до Перелiку документiв, якi необхiдно подати вiдповiдному контролюючому органовi для завершення вiдповiдного виду державного контролю
Наказ Мінфіну № 494 від 07.05.2018
Про затвердження Змiн до Перелiку мiсць митного оформлення, в яких застосовується Порядок iнформацiйного обмiну за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї
Лист ДФСУ № 17135/7/99-99-18-03-01-17 від 06.06.2018
Про застосування попередньої митної декларацiї типу "ЕА"
Наказ Мінфіну № 618 від 17.07.2018
Про затвердження Змiн до Перелiку мiсць митного оформлення, в яких застосовується Порядок iнформацiйного обмiну за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї
Закон України ВР № 2496-VIII від 10.07.2018
Про основнi принципи та вимоги до органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї
Закон України ВР № 2530-VIII від 06.09.2018
Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законiв України щодо запровадження механiзму "єдиного вiкна" та оптимiзацiї здiйснення контрольних процедур при перемiщеннi товарiв через кордон
Лист ДФСУ № 2493/99-99-18-03-01-18 від 04.10.2018
Про удосконалення формато-логiчного контролю МД
Лист ДФСУ № 2496/99-99-18-03-01-18 від 04.10.2018
Про удосконалення формато-логiчного контролю МД
Лист ДФСУ № 31063/7/99-99-18-03-01-17 від 05.10.2018
Про набрання чинностi Законом України вiд 06 вересня 2018 року N 2530-VIII
Лист ДФСУ № 31275/7/99-99-18-03-01-17 від 09.10.2018
Про направлення перелiкiв
Лист Мінагрополітики № 37-32-1-13/8634 від 13.06.2014
Щодо спрощення процедури отримання висновку на транскордонне перевезення шроту/макухи
Постанова КМУ № 1212 від 21.11.2018
Про внесення змiни до пункту 11 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням
Постанова КМУ № 715 від 14.08.2019
Про затвердження Порядку взаємодiї Державної прикордонної служби та Державної екологiчної iнспекцiї в разi виявлення перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.