Порядок заполнения

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Лист ДФСУ № 3148/99-99-18-02-02-18 від 11.12.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 2553/99-99-19-01-01-18 від 17.12.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 38676/7/99-99-19-01-01-17 від 12.12.2018
Про надання iнформацiї
Наказ Мінфіну № 1075 від 21.12.2018
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011
Лист ДФСУ № 39134/7/99-99-19-01-01-17 від 17.12.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 40850/7/99-99-18-02-02-17 від 29.12.2018
Про внесення змiн до деяких вiдомчих класифiкаторiв
Лист ДФСУ № 40851/7/99-99-19-01-01-17 від 29.12.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 1618/7/99-99-19-01-01-17 від 17.01.2019
Про надання iнформацiї
Наказ Мінфіну № 6 від 11.01.2019
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011
Лист ДФСУ № 144/99-99-19-01-01-18 від 17.01.2019
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 246/99-99-19-01-02-18 від 29.01.2019
Про заповнення митної декларацiї
Лист ДФСУ № 38547/7/99-99-19-02-01-17 від 12.12.2018
[Щодо митних формальностей пiд час оформлення товарiв за тимчасовими митними декларацiями та додатковими декларацiями до них]
Наказ Мінфіну № 81 від 22.02.2019
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011
Лист ДФСУ № 5211/7/99-99-18-03-01-17 від 18.02.2019
[Щодо митних формальностей, необхiднi для випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України пестицидiв i агрохiмiкатiв]
Лист ДФСУ № 579/99-99-19-01-01-18 від 11.03.2019
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 7803/7/99-99-19-01-01-17 від 11.03.2019
Про надання iнформацiї
Наказ ДФСУ № 235 від 26.03.2019
Про затвердження Змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв
Наказ ДФСУ № 303 від 15.04.2019
Про затвердження Змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв
Наказ Мінфіну № 162 від 19.04.2019
Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора документiв та Класифiкатора характерiв угод
Лист ДФСУ № 13238/7/99-99-18-02-03-17 від 24.04.2019
[Щодо подання митної декларацiї для завершення митного режиму тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткуванню митними платежами]
Лист ДФСУ № 2818/99-99-18-02-02-18 від 07.11.2018
Про заповнення митної декларацiї
Лист ДФСУ № 20447/6/99-99-18-02-02-15 від 26.04.2019
[Щодо заповнення графи 50 митної декларацiї]
Лист ДФСУ № 1282/99-99-18-02-02-18 від 03.05.2019
[Щодо заповнення у графi 50 митної декларацiї вiдомостей про декiлькох осiб, що приймають задекларованi товари до перевезення]
Лист ДФСУ № 15827/7/99-99-18-02-02-17 від 20.05.2019
[Щодо придбання товарiв резидентами за межами митної територiї України з помiщенням їх у митний режим переробки на митнiй територiї України]
Наказ ДФСУ № 429 від 27.05.2019
Про затвердження Змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв
Лист ДФСУ № 17598/7/99-99-19-02-01-17 від 04.06.2019
[Щодо порядку виконання митних формальностей iз застосуванням тимчасової митної декларацiї]
Лист ДФСУ № 1123/99-99-19-01-01-18 від 04.06.2019
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 19991/7/99-99-12-03-03-17 від 25.06.2019
[Щодо електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового]
Лист ДФСУ № 21685/7/99-99-19-04-17 від 09.07.2019
[Щодо пiдтвердження країни походження товарiв, включених до перелiку заборонених до ввезення на митну територiю України]
Наказ ДФСУ № 542 від 09.07.2019
Про затвердження Змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв
Лист ДФСУ № 23348/7/99-99-18-02-02-17 від 19.07.2019
[Щодо наведення у митних декларацiях коду виду умови оподаткування пального акцизним податком]
Лист ДФСУ № 23510/7/99-99-18-02-02-17 від 22.07.2019
[Щодо правил наведення у митних декларацiях коду виду умови оподаткування пального акцизним податком]
Лист ДФСУ № 23562/7/99-99-19-04-01-17 від 23.07.2019
[Щодо спецiального мита на товари походженням з Росiйської Федерацiї]
Наказ Мінфіну № 313 від 22.07.2019
Про внесення змiн до Класифiкатора характерiв угод
Лист ДФСУ № 1587/99-99-19-04-01-18 від 23.07.2019
[Про запровадження з 01 серпня 2019 року спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї при їх ввезеннi на митну територiю України]
Лист ДФСУ № 1977/99-99-18-03-01-18 від 26.07.2019
[Щодо пiдтвердження банкiвської установи про здiйснення передоплати за поставки товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї]
Наказ Мінфіну № 366 від 05.09.2019
Про затвердження Змiн до Класифiкатора документiв, Класифiкатора способiв розрахунку, Класифiкатора видiв надходжень бюджету та Класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку
Наказ ДФСУ № 679 від 06.09.2019
Про затвердження Змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв
Лист ДФСУ № 28668/7/99-99-18-02-02-17 від 11.09.2019
[Щодо внесення змiн до Класифiкатора характерiв угод]
Лист ДФСУ № 2363/99-99-18-02-02-18 від 19.09.2019
[Щодо перенести впровадження Змiн до Класифiкатора ДФС]
Наказ ДФСУ № 684 від 20.09.2019
Про внесення змiни до наказу ДФС вiд 06.09.2019 N 679
Наказ ДФСУ № 721 від 22.10.2019
Про затвердження Змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв
Наказ Мінфіну № 495 від 26.11.2019
Про затвердження Класифiкатора Державної митної служби України, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв
Постанова КМУ № 979 від 27.11.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 450 i N 461
Наказ Мінфіну № 512 від 06.12.2019
Про затвердження Змiн до Класифiкатора Державної митної служби України, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв
Наказ Мінфіну № 9 від 14.01.2020
Про затвердження Змiн до Класифiкатора умов поставки, Класифiкатора характерiв угод, Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю та Класифiкатора документiв
Наказ № 32 від 08.01.2020
Про затвердження Перелiку кодiв країн свiту для статистичних цiлей
Наказ Мінфіну № 85 від 20.02.2020
Про затвердження Змiн до Класифiкатора умов поставки та Класифiкатора документiв
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/620 від 19.03.2020
Про надання iнформацiї
Лист Держмитслужби № 18/18-01/07/29 від 28.02.2020
[Щодо внесеня змiни до Класифiкатора умов поставки та Класифiкатора документiв]

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.