ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-4255-ЕП від 04.09.2001
Щодо приведення нормативно-правової бази у вiдповiднiсть до Закону України вiд 05.04.2001 N 2371-III
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-4256-ЕП від 04.09.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/14-4409-ЕП від 13.09.2001
Щодо застосування специфiчних ставок ввiзного мита на товари, що входять до пiдгруп 2001 - 2008 УКТЗЕД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 575 від 22.08.2001
Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через межi територiї спецiальної економiчної зони "Азов"
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-5023-ЕП від 26.10.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-5184-ЕП від 07.11.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-6677 від 23.08.2001
Лист ВР № 06-10/629 від 06.11.2001
Стосовно митного оформлення та оподаткування товарiв, що надають до митного оформлення у тарi (упаковцi)
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-5970-ЕП від 21.12.2001
Щодо умовного нарахування податку на додану вартiсть
Наказ ДМСУ (до 2012) № 798 від 10.12.2001
Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-6066-ЕП від 27.12.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-6082-ЕП від 28.12.2001
Наказ ДМСУ (до 2012) № 832 від 26.12.2001
Про затвердження Тимчасового порядку перемiщення товарiв та iнших предметiв через територiю СЕЗ "Закарпаття" з метою здiйснення операцiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1021-ЕП від 01.02.2002
Про надiслання наказу Мiнекономiки та Держмитслужби вiд 10.12.2001 N 304/793
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-1193-ЕП від 06.02.2002
Наказ ДМСУ (до 2012) № 69 від 06.02.2002
Про внесення змін до Класифікатора видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень
Наказ ДМСУ (до 2012) № 64 від 04.02.2002
Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового ввезення/вивезення повiтряних суден, що здiйснюють мiжнароднi перевезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-1895-ЕП від 28.02.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-16-2654-ЕП від 22.03.2002
Щодо автоматизованого контролю за заповненням графи 47 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-3579-ЕП від 18.04.2002
Про класифiкацiю Акта про прийняття-передання товарiв (предметiв) на зберiгання пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-4035-ЕП від 08.05.2002
Наказ ДМСУ (до 2012) № 246 від 11.05.2002
Про затвердження Порядку проведення митними органами перевiрок правильностi оформлення вантажних митних декларацiй
Наказ ДМСУ (до 2012) № 205 від 17.04.2002
Про внесення змiн та доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-4737-ЕП від 29.05.2002
Наказ ДМСУ (до 2012) № 207 від 18.04.2002
Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї та класифiкаторiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-5225-ЕП від 13.06.2002
Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї та до класифiкаторiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-5309-ЕП від 14.06.2002
Щодо застосування положень наказу Держмитслужби України вiд 17.04.2002 N 205
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-16-5298-ЕП від 14.06.2002
Щодо автоматизованого контролю за заповненням графи 47 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-16-5455-ЕП від 20.06.2002
До листа Держмитслужби вiд 19.06.2002 N 11/3-16-5423-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-5764-ЕП від 03.07.2002
Щодо застосування положень наказу Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380
Наказ ДМСУ (до 2012) № 345 від 02.07.2002
Про затвердження Положення про попередню вантажну митну декларацію
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-7539-ЕП від 22.08.2002
Про порядок заповнення графи 39 "Квота" вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-7814-ЕП від 30.08.2002
Щодо порядку застосування окремих типiв вантажних митних декларацiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 31\23-19-2320-ЕП від 29.08.2002
Про коригування класифiкаторiв та довiдникiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-16-7871-ЕП від 02.09.2002
Щодо заповнення граф вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-9087-ЕП від 04.10.2002
Щодо заповнення графи 35 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-16-10023-ЕП від 25.10.2002
Про внесення доповнень до класифiкатора
Постанова НБУ № 378 від 02.10.2002
Про внесення змiн до Класифiкатора iноземних валют
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-10876-ЕП від 12.11.2002
Про особливостi заповнення граф 22, 24 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-11060-ЕП від 14.11.2002
Про заповнення окремих граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 31/22-15-3574-ЕП від 05.12.2002
Про надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-9888-ЕП від 23.10.2002
Щодо заповнення графи 44 ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 636 від 19.11.2002
Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв та предметiв, що перемiщуються через межi територiї спецiальної економiчної зони "Азов" резидентами
Наказ ПРМ № 351 від 21.08.2002
Про посилення контролю за заповненням графи 31 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-828-ЕП від 20.01.2003
Щодо єдиного пiдходу при формуваннi даних
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1336-ЕП від 29.01.2003
Щодо заповнення графи 31 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-1497-ЕП від 31.01.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/16-3541-ЕП від 18.07.2001
Про доведення наказу Держмитслужби від 12.07.2001 N 473
Лист ДМСУ (до 2012) № 33/1-459-ЕП від 12.03.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 137 від 28.02.2003
Про внесення змiн до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.