Порядок заполнения

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-13-3608-ЕП від 12.03.2003
Про код товару зазначений у попередньому повiдомленнi (ПП)
Лист ДМСУ (до 2012) № 31/23-19-1149-ЕП від 18.03.2003
Про коригування класифiкаторiв i довiдникiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-4961-ЕП від 02.04.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 31/22-15-1629-ЕП від 14.04.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-5021-ЕП від 03.04.2003
Про митне оформлення товарiв, що перемiщуються поїздами комбiнованого транспорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-10049-ЕП від 25.10.2002
Щодо заповнення графи 22 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-16-8345-ЕП від 30.05.2003
Щодо контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-16-8354-ЕП від 30.05.2003
Щодо контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-16-8406-ЕП від 30.05.2003
Щодо контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-1248-ЕП від 30.05.2003
До листа Держмитслужби вiд 30.05.03 N 11/4-16-8354-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-9159-ЕП від 13.06.2003
Про внесення доповнень до Класифiкатора способiв розрахунку, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-16-9368-ЕП від 18.06.2003
До листа Держмитслужби вiд 13.06.03 N 11/4-16-9117-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-9567-ЕП від 23.06.2003
Щодо заповнення окремих граф попередньої вантажної митної декларації
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10-10720-ЕП від 16.07.2003
Щодо кодування документу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 489 від 24.07.2003
Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207)
Лист ПРМ № 1-35/05-9064 від 12.12.2002
Лист ЧРМ № 08/16-01/10743 від 07.12.2001
Щодо заповнення графи 31 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 31/22-15-3825-ЕП від 05.09.2003
Щодо формування реєстрiв залiзничних вагонiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-13457-ЕП від 16.09.2003
Про заповнення граф ВМД у разi перемiщення товарiв через митний кордон України поїздами комбiнованого транспорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-16-13867-ЕП від 24.09.2003
Щодо контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 599 від 08.09.2003
Про затвердження змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 585 від 02.09.2003
Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-14707-ЕП від 13.10.2003
Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-14889-ЕП від 15.10.2003
Щодо заповнення ВМД у разi сплати ПДВ податковим векселем на пiдставi судових рiшень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-16-14941-ЕП від 16.10.2003
Про термiн введення в дiю наказу Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/15-3008-ЕП від 16.10.2003
Щодо заповнення ВМД у разi донарахування митних платежiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 657/779 від 06.10.2003
Про проведення експерименту з митного оформлення товарiв, що перемiщуються транзитом у межах пункту пропуску для морського сполучення в Одеському морському торговельному порту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-15198-ЕП від 22.10.2003
Щодо особливостей застосування вимог наказiв Держмитслужби NN 585 та 599
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-15293-ЕП від 23.10.2003
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 13.10.03 N 11/5-10-14707
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-13-15383-ЕП від 24.10.2003
Щодо застосування вимог наказу Держмитслужби України вiд 08.09.2003 N 599
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-15388-ЕП від 25.10.2003
До листа Держмитслужби вiд 22.10.2003 N 11/5-09-15198-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-16-15410-ЕП від 25.10.2003
Щодо контролю за правильнiстю заповнення 47 та 44 граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-3179-ЕП від 28.10.2003
До листа Держмитслужби вiд 23.10.2003 N 16/16-3112-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-16-15723-ЕП від 04.11.2003
Щодо порядку заповнення граф 40 та 44 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-16-15941-ЕП від 10.11.2003
До листа Держмитслужби вiд 04.11.03 N 11/5-16-15723-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-3354-ЕП від 07.11.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-16-16888-ЕП від 28.11.2003
До листiв Держмитслужби вiд 04.11.03 N 11/5-16-15723-ЕП та вiд 10.11.03 N 11/5-16-15941-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-17261-ЕП від 04.12.2003
Щодо декларування транспортних засобiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 828 від 02.12.2003
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/13-4108-ЕП від 25.12.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18516-ЕП від 30.12.2003
Щодо продовження термiну дiї наказу Держмитслужби вiд 02.06.2003 N 380 пiсля набуття чинностi Митним кодексом України вiд 11.07.2002 N 92-IV
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18577-ЕП від 30.12.2003
Стосовно деяких питань митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV
Наказ ДМСУ (до 2012) № 930 від 30.12.2003
Про затвердження Класифiкатора країн свiту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-16-18478-ЕП від 29.12.2003
Про надiслання наказу Держмитслужби вiд 10.12.03 N 849
Наказ ДМСУ (до 2012) № 909 від 24.12.2003
Про затвердження Порядку застосування окремої митної декларацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 908 від 24.12.2003
Про затвердження Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видiв товарiв та про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-17-ЕП від 08.01.2004
Наказ ДМСУ (до 2012) № 931 від 30.12.2003
Про затвердження Порядку заповнення граф перiодичної митної декларацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 929 від 29.12.2003
Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 i вiд 30.06.98 N 380
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-342-ЕП від 16.01.2004
Про замiну наказу Держмитслужби

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.