Порядок заполнения

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-507-ЕП від 20.01.2004
Щодо заповнення вантажної митної декларацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 932 від 30.12.2003
Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг)
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-174-ЕП від 19.01.2004
Щодо заповнення графи 2 вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-695-ЕП від 23.01.2004
В доповнення до вихiдного Держмитслужби вiд 20.01.2004 N 1/10-191-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-13-1014-ЕП від 31.01.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/13-420-ЕП від 04.02.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/1701-ЕП від 16.02.2004
До листа Держмитслужби вiд 16.01.2004 р. N 11/2-09-306-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/1748-ЕП від 17.02.2004
Щодо застосування положень листа Держмитслужби України вiд 31.01.04 N 11/4-15-990-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/1589-ЕП від 12.02.2004
Про застосування перiодичної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/2058-ЕП від 23.02.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/2160-ЕП від 25.02.2004
До листа Держмитслужби вiд 17.02.2004 N 25/4-14-34/1748-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/2544-ЕП від 04.03.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/3260-ЕП від 19.03.2004
Про доповнення листа Держмитслужби вiд 17.02.04 N 25/4-14-34/1748-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/3540-ЕП від 25.03.2004
Про застосування коду ПДВ при оформленнi рибопродукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/3755-ЕП від 29.03.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 41.16/16-1219-ЕП від 29.03.2004
Про змiну кодiв росiйського рубля
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/4180-ЕП від 06.04.2004
Про заповнення граф окремої митної декларацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 232 від 02.04.2004
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-1561-ЕП від 20.04.2004
Про направлення наказу Держмитслужби вiд 02.04.04 N 232
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-41.16/4817-ЕП від 19.04.2004
Щодо надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/229 від 13.04.2004
Лист № 15/18 від 15.03.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-41.16/5412-ЕП від 28.04.2004
Щодо надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/5877-ЕП від 11.05.2004
Про внесення доповнень до Класифiкатора способiв розрахунку
Наказ ДМСУ (до 2012) № 419 від 08.06.2004
Про внесення змiн до Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 420 від 08.06.2004
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Держмитслужби України вiд 02.09.2003 N 585 та внесення змiн до наказiв Держмитслужби України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 434 від 14.06.2004
Про внесення змiн i доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-2785-ЕП від 07.07.2004
Наказ ДМСУ (до 2012) № 502 від 09.07.2004
Про внесення змiн до Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 514 від 12.07.2004
Про лiквiдацiю митних постiв "Плетенiвка", "Тополi" i "Чугунiвка" Куп'янської митницi та створення вантажно-пасажирських вiддiлiв "Плетенiвка", "Тополi" i "Чугунiвка"
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/8667-ЕП від 12.07.2004
Щодо надiслання наказу Державної митної служби України та Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 08.07.04 N 494/383 та введення нового коду документа
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-41.16/8958-ЕП від 19.07.2004
Щодо формування облiкового номеру картки учасника ЗЕД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 522 від 15.07.2004
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-19/9722-ЕП від 05.08.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/10348-ЕП від 20.08.2004
Щодо заповнення графи 24 ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 611 від 20.08.2004
Про внесення змiн до Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/10578-ЕП від 27.08.2004
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 17.02.04 N 25/4-14-34/1748-ЕП
Постанова НБУ № 438 від 15.09.2004
Про внесення змiн до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 675/54 від 15.09.2004
Про затвердження Порядку застосування окремих процедур митного контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України авiацiйним транспортом за системою змiшаних перевезень
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/12255-ЕП від 08.10.2004
Наказ ДМСУ (до 2012) № 730 від 08.10.2004
Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/13272-ЕП від 05.11.2004
Щодо порядку заповнення графи 44 ВМД при декларуваннi лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/37-4986-ЕП від 05.11.2004
Про наказ Держмитслужби вiд 08.10.04 N 730
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/13477-ЕП від 10.11.2004
Про зазначення в ВМД термiну погашення податкового векселя
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-09-16/13269 | ЦЗМ-18/1743 від 05.11.2004
Про перевантаження контейнерiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/13990-ЕП від 23.11.2004
Про заповнення окремих граф ВМД при вивезеннi готової продукцiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 808 від 11.11.2004
Про внесення доповнення до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/14255-ЕП від 29.11.2004
Щодо порядку заповнення графи 44 ВМД при декларуваннi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/14195-ЕП від 27.11.2004
Про надiслання наказу Держмитслужби вiд 11.11.04 N 808
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/14342-ЕП від 01.12.2004

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.