Порядок заполнения

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/12890-ЕП від 20.12.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/12892-ЕП від 20.12.2007
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1086 від 19.12.2007
Про внесення змiн i доповнень до Класифiкаторiв з питань митної статистики, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 12.12.07 N 1048
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/925-ЕП від 21.12.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19/13100-ЕП від 25.12.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/13208-ЕП від 27.12.2007
Щодо формування iдентифiкацiйного номера особи
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/13288-ЕП від 29.12.2007
Щодо порядку засвiдчення окремих вiдомостей у ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1110 від 29.12.2007
Про внесення змiн до наказу Державної митної служби України вiд 29.12.06 N 1168
Наказ № 164 від 12.06.2007
Про затвердження форми довiдки з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/939-ЕП від 29.12.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/8-ЕП від 08.01.2008
Про вiдкликання листiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/2135-ЕП від 29.12.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/13311-ЕП від 31.12.2007
Про надання роз'яснення
Наказ № 476 від 28.12.2007
Про затвердження змiн до Класифiкацiї держав свiту
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/39-ЕП від 12.01.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 35/1-28-ЕП від 11.01.2008
Щодо внесення змiн до Класифiкатора держав свiту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/199-ЕП від 12.01.2008
Щодо листа Держмитслужби України вiд 20.12.07 N 11/1-19/12892-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9/191-ЕП від 12.01.2008
Про внесення змiн до листа Держмитслужби вiд 31.08.07 N 11/2-9/8896-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/71-ЕП від 16.01.2008
Наказ ДМСУ (до 2012) № 24 від 17.01.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.12.07 N 1048
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9/437-ЕП від 17.01.2008
Про внесення змiн до листа Держмитслужби вiд 31.12.07 N 11/2-9/13311-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-15/522-ЕП від 18.01.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/49-ЕП від 22.01.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10/678-ЕП від 23.01.2008
Про внесення змiн до листа Держмитслужби вiд 31.08.07 N 11/2-9/8896-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 48 від 26.01.2008
Про внесення змiн i доповнень до Класифiкаторiв з питань митної статистики, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 12.12.07 N 1048 (iз змiнами)
Наказ ДМСУ (до 2012) № 58 від 28.01.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/1145-ЕП від 04.02.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/1146-ЕП від 04.02.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/1126-ЕП від 01.02.2008
Щодо формування iдентифiкацiйного номеру особи при заповненнi гр.14 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/1532-ЕП від 12.02.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-9660 від 13.10.1997
Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/1737-ЕП від 15.02.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/217-ЕП від 15.02.2008
Щодо заповнення окремих граф внутрiшнього транзитного документа
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-4/325-ЕП від 18.02.2008
Щодо Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.12.07 N 1048
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/1893-ЕП від 20.02.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/2032-ЕП від 22.02.2008
Наказ ДМСУ (до 2012) № 165 від 22.02.2008
Про доповнення Класифiкатора способiв розрахунку
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/2045-ЕП від 22.02.2008
Щодо заповнення графи 47 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/421-ЕП від 28.02.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/424-ЕП від 28.02.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10/2262-ЕП від 27.02.2008
Щодо обiгу книжок (карнетiв) А.Т.А.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/2259-ЕП від 27.02.2008
Щодо заповнення графи В ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 188 від 29.02.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД, затвердженого наказом ДМСУ N 1048
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/2413-ЕП від 29.02.2008
Про вiдкликання листа Держмитслужби вiд 20.02.08 N 11/1-10/1893-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/2507-ЕП від 04.03.2008
Про надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/821 від 26.01.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/2578-ЕП від 05.03.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 35/1-496-ЕП від 07.03.2008
Щодо заповнення гр.22 ВМД при розрахунках у клiринговiй валютi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/507-ЕП від 12.03.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10/3065-ЕП від 19.03.2008
Про вiдкликання листа Держмитслужби вiд 24.10.2003 N 11/5-13-15383-ЕП

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.