Технологии таможенного оформления

ТЕХНОЛОГIЇ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

     Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного облiку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарiв. Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, якщо iнше не передбачено Митним кодексом України. (див. статтю 246 Митного кодексу України)

     При розглядi особливостей здiйснення митного контролю на митному кордонi доцiльно враховувати вид транспорту, яким перемiщуються товари та iншi предмети. Для бiльш детального ознайомлення з особливостями  митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв в залежностi вiд виду транспорту, яким вони перемiщуються, див. пiдроздiли "ПРИ АВТОМОБIЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВIАТРАНСПОРТОМ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ" роздiлу МИТНИЙ КОНТРОЛЬ.

Наказ ДнРМ № 163 від 25.04.2000
Про затвердження Технологiчної схеми проведення контролю носiїв iнформацiї для електронно-обчислювальних машин, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ КтРМ № 441 від 14.08.2003
Про затвердження Технологiчної схеми
Наказ ЗРМ № 67 від 02.03.2004
Про введення в дiю Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї пiдроздiлами Галицької митницi
Наказ ДнРМ № 333 від 11.10.2000
Про втрату чинностi, внесення змiн та доповнень до деяких нормативно-правових актiв Запорiзької митницi
Наказ КтРМ № 446 від 28.07.2004
Про затвердження Технологiчної схеми
Наказ № 8 від 11.01.2005
Про затвердження Технологiчної схеми з органiзацiї здiйснення митного оформлення суден закордонного плавання та товарiв, що перемiщуються ними на пасажирських причалах Севастопольського морського торг. порту
Наказ ДнРМ № 68 від 08.02.2005
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв Днiпровської регiональної митницi
Наказ № 145 від 25.04.2005
Про затвердження Технологiчної схеми органiзацiї митного оформлення i контролю нафтопродуктiв, що перемiщуються через митний кордон України у пунктi контролю ТОВ "Пiвденторсан"
Наказ № 238 від 05.07.2005
Про затвердження Технологiчної схеми з органiзацiї митного контролю та митного оформлення повiтряних суден перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються цими суднами в аеропорту "Бельбек"
Наказ Одеської митниці № 205 від 12.07.2005
Технологiчна схема проведення iдентифiкацiйного огляду товарiв декларантом в пiдроздiлах Одеської митницi
Наказ Одеської митниці № 228 від 20.07.2005
Технологiчна схема застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв в Одеськiй митницi
Наказ Одеської митниці № 251 від 28.07.2005
Про затвердження Порядку взаємодiї пiдроздiлiв Одеської митницi при митному оформленнi товарiв за листами-узгодженнями
Наказ Одеської митниці № 269 від 03.08.2005
Технологiчна схема митного контролю та митного оформлення товарiв, що пiдлягають експортному контролю в Одеськiй митницi
Наказ Одеської митниці № 271 від 03.08.2005
Порядок митного контролю та митного оформлення товарiв, що розмiщуються та зберiгаються на митних лiцензiйних складах, якi знаходяться у зонi дiяльностi Одеської митницi
Наказ № 532/167 від 26.05.2005
Про затвердження Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України в п/п "Мостиська" на вантажному напрямi осiб, залiзничних транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються ними
Наказ № 533/168 від 26.05.2005
Про затвердження Технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв та вантажiв в мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Шегинi"
Наказ ПРМ № 120 від 21.03.2000
Про введення в дiю Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади
Наказ № 302 від 08.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю у пунктi контролю "Чорноморський НДI суднобудування (Великий Iнкерман)" пп через державний кордон України "Севастопольський морський торговельний порт"
Наказ № 303 від 08.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю на територiї вантажного району Севастопольського морського торговельного порту пункту пропуску через державний кордон України "Севастопольський морський торговельний порт"
Наказ Львівської митниці № 335 від 26.10.2005
Наказ № 34 від 18.01.2001
Про внесення доповнення до Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади, затвердженої наказом по митницi вiд 21.03.2000 р. N 120
Наказ № 347 від 30.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю на причалi N 143 Севастопольського морського торговельного порту
Наказ № 348 від 30.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю на причалi N 122 Севастопольського морського торговельного порту
Наказ № 581 від 14.06.2005
Про затвердження Iнструкцiї про порядок встановлення та контролю за додержанням режиму в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України
Наказ № 830 від 16.08.2005
Про затвердження Iнструкцiї про порядок встановлення та контролю за додержанням режиму в мiсцевих пунктах пропуску через державний кордон України
Наказ № 353/26 від 14.12.2005
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Закарпатської митницi та Закарпатського обласного управлiння "Закарпаттяекокомресурси" вiд 18.04.2002 року N 133/2
Наказ № 226 від 23.08.2005
Про затвердження та введення в дiю Положення про зону митного контролю митного поста "Кам'янець-Подiльський" Хмельницької митницi
Наказ № 284 від 01.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю на територiї ТОВ "Пiвденторсан"
Наказ № 285 від 01.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю у пунктi контролю ВАТ "Пiвденрефтрансфлот" пункту пропуску через державний кордон України "Севастопольський морський рибний порт"
Наказ № 286 від 01.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю у пунктi пропуску через державний кордон України "Севастопольський морський рибний порт"
Наказ № 287 від 01.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю у пунктi контролю "СДП "Пiвденсудноремонт" АТЗТ "МIС" пункту пропуску через державний кордон України "Севастопольський морський рибний порт"
Наказ № 288 від 01.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю у пунктi контролю ЗАТ "Морбуд" пункту пропуску через державний кордон України "Севастопольський морський рибний порт"
Наказ № 300 від 08.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю у пунктi контролю "ВАТ "Персей" пункту пропуску через державний кордон України "Севастопольський морський торговельний порт"
Наказ № 301 від 08.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю у пунктi контролю "Причал N 40 Севастопольського морського торговельного порту" пункту пропуску через державний кордон України "Севастопольський морський торговельний порт"
Наказ № 304 від 08.08.2005
Про визначення меж зон митного контролю у пунктi контролю "ВАТ "Севастопольський морський завод" пункту пропуску через державний кордон України "Севастопольський морський торговельний порт"
Наказ № 347 від 30.09.2005
Про затвердження та введення в дiю положень про зони митного контролю митного поста "Нетiшин" Хмельницької митницi
Наказ № 43 від 27.01.2005
Про втрату чинностi наказу Чернiгiвської митницi вiд 09.03.2000 р. "Про введення в дiю Технологiчної схеми оформлення транзитних ВМД в вантажному секторi N 1 митного поста "Щорс"
Наказ № 59 від 14.02.2005
Про втрату чинностi наказу Чернiгiвської митницi вiд 22.01.2001 р. N 41 "Про введення в дiю Технологiї митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв" (iз змiнами та доповненнями)
Наказ № 624 від 15.11.2005
Про скасування наказiв
Наказ № 754 від 12.09.2005
Про затвердження Iнструкцiй про встановлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон
Наказ № 755 від 12.08.2005
Про затвердження Iнструкцiї про встановлення режиму в пунктi пропуску через державний кордон "Заболоття"
Наказ № 85 від 01.02.2005
Про затвердження Iнструкцiї про встановлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон на дiлянцi Чернiгiвського прикордонного загону та контроль за його додержанням
Наказ № 129 від 12.04.2006
Про втрату чинностi деяких наказiв Севастопольської митницi
Наказ № 405 від 14.09.2005
Щодо визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу вiд 21.03.2000 р. N 120
Наказ № 407 від 14.09.2005
Щодо визнання такими, що втратили чиннiсть, наказiв по митницi
Наказ № 118 від 11.02.1999
Щодо врегулювання митного оформлення та облiку товарiв, якi надходять до магазинiв безмитної торгiвлi в зонi дiяльностi Луганської митницi
Наказ № 134 від 19.02.1999
Щодо зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, ввезених на митну територiю України, пiд митним контролем
Наказ № 16-од від 31.01.2002
Об утверждении Технологической схемы по организации взаимодействия таможенного поста "Рыбпорт" и железнодорожной станции "Камышовая бухта" Крымской дирекции Приднепровской железной дороги
Наказ № 322 від 02.08.2005
Про встановлення меж зони митного контролю у мiждержавному автомобiльному пунктi пропуску "Граденицi" Роздiльнянської митницi
Наказ № 424 від 02.09.2005
Про встановлення меж зони митного контролю через державний кордон України в пунктi пропуску "Кучурган" автомобiльний Котовської митницi

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.