Технологии таможенного оформления

ТЕХНОЛОГIЇ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

     Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного облiку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарiв. Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, якщо iнше не передбачено Митним кодексом України. (див. статтю 246 Митного кодексу України)

     При розглядi особливостей здiйснення митного контролю на митному кордонi доцiльно враховувати вид транспорту, яким перемiщуються товари та iншi предмети. Для бiльш детального ознайомлення з особливостями  митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв в залежностi вiд виду транспорту, яким вони перемiщуються, див. пiдроздiли "ПРИ АВТОМОБIЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВIАТРАНСПОРТОМ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ" роздiлу МИТНИЙ КОНТРОЛЬ.

Постанова КМУ № 782 від 21.08.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2002 р. N 1569 та визнання таким, що втратив чиннiсть, пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 липня 2008 р. N 636
Лист ДФСУ № 24394/7/99-99-20-02-02-17 від 30.07.2019
[Щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України]
Лист ДФСУ № 29135/7/99-99-20-02-02-17 від 24.09.2019
[Щодо вiдтермiнування застосування штрафних санкцiй за порушення порядку ввезення транспортних засобiв на митну територiю України]
Постанова КМУ № 861 від 02.10.2019
Про реалiзацiю експериментального проекту з органiзацiї централiзованого надсилання правоохоронними органами в електронному виглядi доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарiв
Постанова КМУ № 862 від 02.10.2019
Деякi питання здiйснення митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України
Наказ Мінюсту № 3207/5/1033 від 21.10.2019
Про затвердження Змiн до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв
Закон України ВР № 141-IX від 02.10.2019
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв
Лист ДФСУ № 30708/7/99-99-18-02-02-17 від 06.11.2019
[Щодо питаннь здiйснення митного контролю та оформлення, контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, визначення країни походження товарiв тощо]
Наказ Мiнекономрозвитку № 1449 від 22.08.2019
Про затвердження перелiку товарiв, що ввозяться ТОВ "ЗАЗ IНДАСТРIЗ" з 01 вересня по 31 грудня 2019 року для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв
Постанова КМУ № 989 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 i вiд 25 березня 2016 р. N 260
Лист ДФСУ № 29521/7/99-99-24-01-02-17 від 04.10.2019
[Щодо застосування систему управлiння ризиками для визначення товарiв, транспортних засобiв, документiв i осiб, якi пiдлягають митному контролю]
Лист Держмитслужби № 1/15-02/7/465 від 09.12.2019
[Щодо оформленням транспортних засобiв, бувших у використаннi]
Лист Держмитслужби № 1/17-04/7/485 від 10.12.2019
[Щодо вiдповiдальнiсть за дотримання режиму, законностi та правопорядку в зонах митного контролю]
Наказ Мінекономіки № 651 від 12.12.2019
Про затвердження перелiку товарiв, що ввозяться АТ "Черкаський автобус" у перiод з 01.01.2020 по 31.12.2020 для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв
Постанова КМУ № 1118 від 27.12.2019
Деякi питання реалiзацiї експериментального проекту з органiзацiї централiзованого надсилання правоохоронними органами в електронному виглядi доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарiв
Наказ Мінекономіки № 708 від 16.12.2019
Про затвердження перелiку товарiв, що ввозяться ПрАТ "Єврокар" у перiод з 01.01.2020 по 31.12.2020 для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703
Наказ Мінекономіки № 710 від 16.12.2019
Про затвердження перелiку товарiв, що ввозяться ДП "Автоскладальний завод N 1" ПАТ "Автомобiльна компанiя "Богдан Моторс" у перiод з 01.01.2020 по 31.12.2020 для використання у промисловому виробництвi
Наказ Мінекономіки № 875 від 28.12.2019
Про затвердження перелiку товарiв, що ввозяться приватним акцiонерним товариством "АвтоКрАЗ" у перiод з 01.01.2020 по 31.12.2020 для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв
Наказ Мінекономіки № 707 від 16.12.2019
Про затвердження перелiку товарiв, що ввозяться ТОВ "Базтехсервiс" у перiод з 01.01.2020 по 31.12.2020 для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв
Наказ Мінекономіки № 706 від 16.12.2019
Про затвердження перелiку товарiв, що ввозяться ТОВ "ЗАЗ IНДАСТРIЗ" у перiод з 01.01.2020 по 31.12.2020 для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703
Лист ДПСУ № 1916/6/99-00-05-05-01-15/IПК від 16.12.2019
[Щодо внесення змiн до митної декларацiї у випадках коригування цiни товару для цiлей податкового контролю за трансфертним цiноутворенням]
Наказ Мінфіну № 8 від 14.01.2020
Про затвердження Змiн до Класифiкаторiв митних формальностей та результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками
Лист Держмитслужби № 3/16-01/7/509 від 14.01.2020
[Щодо порядку документального пiдтвердження країни походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю]
Лист Держмитслужби № 123/16-03-01 від 30.01.2020
[Щодо товарiв на перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено заборону чи обмеження]
Лист Держмитслужби № 24-05/103 від 21.02.2020
[Щодо критерiїв, за якими здiйснюється автоматизований розподiл суб'єктiв господарювання залежно вiд їхнiх характеристик, з метою врахування пiд час спрацювання АСУР Держмитслужби]
Лист Держмитслужби № 08-1/16-03-01/7/3189 від 26.03.2020
Щодо митного оформлення медичних виробiв та засобiв iндивiдуального захисту
Лист МОЗ № 25-04/8381/2-20 від 26.03.2020
Щодо застосування постанови КМУ вiд 20.03.2020 N 224 та N 226
Наказ Мінфіну № 204 від 12.05.2020
Про затвердження Змiн до Класифiкатора митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками
Наказ Держмитслужби № 167 від 07.05.2020
Про запровадження рекомендацiйно-технiчного пiлотного проєкту виконання митних формальностей в автоматичному режимi
Наказ Держмитслужби № 172 від 14.05.2020
Про затвердження Розподiлу мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль
Наказ Держмитслужби № 185 від 26.05.2020
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 07.05.2020 N 167
Постанова КМУ № 508 від 03.06.2020
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2018 р. N 960 i вiд 15 листопада 2019 р. N 1177
Лист ДФСУ № 570/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 12.02.2018
[Щодо практичного застосування норм чинного законодавства при здiйсненнi операцiї з iмпорту пiдакцизних товарiв (нафтопродуктiв) на умовах договорiв комiсiї]

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.