Технологии таможенного оформления

ТЕХНОЛОГIЇ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

     Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного облiку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарiв. Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, якщо iнше не передбачено Митним кодексом України. (див. статтю 246 Митного кодексу України)

     При розглядi особливостей здiйснення митного контролю на митному кордонi доцiльно враховувати вид транспорту, яким перемiщуються товари та iншi предмети. Для бiльш детального ознайомлення з особливостями  митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв в залежностi вiд виду транспорту, яким вони перемiщуються, див. пiдроздiли "ПРИ АВТОМОБIЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВIАТРАНСПОРТОМ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ" роздiлу МИТНИЙ КОНТРОЛЬ.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 733 від 15.11.2001
Про скасування наказу Держмитслужби вiд 28.09.2001 N 637 "Про затвердження унiфiкованої форми Акта про проведення митного огляду"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 735 від 15.11.2001
Про органiзацiю контролю за перемiщенням через митний кордон України товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 725 від 14.11.2001
Про внесення змiн та доповнень до деяких наказiв Держмитслужби України та затвердження унiфiкованої форми Акта про проведення митного огляду
Наказ КРМ № 919 від 26.11.2001
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю лiтакiв та пасажирiв на митному посту "Жуляни" Київської регiональної митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-5750-ЕП від 10.12.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/29-5779-ЕП від 11.12.2001
Про порядок iдентифiкацiї небезпечних речовин
Доручення КРМ № 106 від 25.10.2001
Щодо оформлення Акту про митний огляд, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 28.11.2000р. N 679 та наказом Київської регiональної митницi вiд 19.01.2001р. N 26
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/13-6055-ЕП від 26.12.2001
До листа Держмитслужби від 22.11.2001 N 2/09-5457-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 831 від 25.12.2001
Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 09.08.99 N 507
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-6082-ЕП від 28.12.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-2159-ЕП від 26.04.2001
Щодо посилення контролю за перемiщенням носiїв оптичної iнформацiї
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 304/793 від 10.12.2001
Про затвердження Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якiй надходять iмпортнi товари, що пiдлягають митному оформленню в режимi випуску у вiльний обiг на територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-658-ЕП від 22.01.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1021-ЕП від 01.02.2002
Про надiслання наказу Мiнекономiки та Держмитслужби вiд 10.12.2001 N 304/793
Доручення КРМ № 11 від 25.01.2002
Щодо посилення контролю при митному оформленнi товарiв iз заявленою митною вартiстю менше нiж 100 доларiв США
Доручення КРМ № 12 від 28.01.2002
Про посилення контролю за митним оформленням товарiв, якi користуються податковими пiльгами iз застосуванням "14" преференцiї
Наказ КРМ № 53 від 21.01.2002
Щодо посилення контролю та правомiрностi надання пiльг при ввезеннi на митну територiю України товарiв, якi користуються податковими пiльгами
Наказ КРМ № 76 від 25.01.2002
Про внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 09 червня 2000 року N 446
Наказ КРМ № 77 від 25.01.2002
Про посилення контролю за правомiрнiстю використання суб'єктами ЗЕД податкових пiльг, передбачених законодавством щодо товарiв у разi їх ввезення на митну територiю України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 30 від 21.01.2002
Про внесення змiн та доповнень до Типової технологiї митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-24-1192-ЕП від 06.02.2002
Про наказ Держмитслужби від 21.01.2002 N 30
Наказ КРМ № 116 від 06.02.2002
Про затвердження Технологічної схеми контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг
Наказ КРМ № 99 від 31.01.2002
Щодо внесення змiн до наказу по КРМ N 77 вiд 25.01.02 р.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 131 від 11.03.2002
Про внесення змiн до наказу ДМСУ вiд 18.01.2002 р. N 26 "Про забезпечення виконання митними органами України планових показникiв справляння податкiв та зборiв Держбюджету України"
Наказ КРМ № 254 від 30.03.2001
Про перехiд ТВВ-6 на 2-змiнний графiк роботи
Наказ КРМ № 326 від 08.04.2002
Про затвердження Технологiчної схеми пiдтвердження вiдомостей про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-3513-ЕП від 17.04.2002
До листа Держмитслужби вiд 28.12.2001 N 3/15-6082-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 246 від 11.05.2002
Про затвердження Порядку проведення митними органами перевiрок правильностi оформлення вантажних митних декларацiй
Наказ КРМ № 405 від 15.05.2002
Про затвердження Технологiчної схеми пiдтвердження вiдомостей про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 271/144 від 22.05.2002
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби та Мiнекономiки вiд 09.11.2000 N 632/242
Доручення КРМ № 102 від 30.05.2002
Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України продукцiї великої рогатої худоби та сировини тваринного походження з Польщi
Наказ КРМ № 461 від 10.06.2002
Про затвердження Технологiчної схеми проведення перевiрок правильностi оформлення вантажних митних декларацiй в Київськiй регiональнiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-5318-ЕП від 14.06.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-14.1-6021-ЕП від 10.07.2002
Про перелік товарів "групи ризику"
Лист від 10.07.2002
Наказ ДМСУ (до 2012) № 367 від 12.07.2002
Про затвердження Тимчасового порядку контролю за повнотою центральної бази даних електронних копiй МД-1, а також МД-6, МД-7
Доручення КРМ № 124 від 03.07.2002
Щодо митного оформлення яєчного порошку
Доручення КРМ № 129 від 15.07.2002
Щодо митного оформлення холодильникiв товарної позицiї УКТ ЗЕД 8418
Наказ КРМ № 552 від 11.07.2002
Про внесення змiн до наказу КРМ вiд 31.05.02 N 446 "Про затвердження Технологiї оперативного контролю за порядком заведення та провадження по справах про порушення митних правил"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-2432-ЕП від 19.07.2002
Доручення КРМ № 133 від 22.07.2002
Щодо забезпечення контролю за визначенням країни походження товарів "групи ризику"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 372 від 15.07.2002
Про затвердження Порядку проведення Держмитслужбою України деталізації товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні
Наказ КРМ № 586 від 26.07.2002
Про внесення змiн до наказу КРМ вiд 19.01.2001р. N 26 "Про затвердження Технологiї митного контролю i митного оформлення товарiв та iнших предметiв у оперативних пiдроздiлах КРМ"
Доручення КРМ № 148 від 08.08.2002
Про посилення контролю за митним оформленням товарiв, якi користуються податковими пiльгами iз застосуванням "14" преференцiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 227/409 від 30.07.2002
Про внесення змiн до Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якiй надходять iмпортнi товари, що пiдлягають митному оформленню в режимi випуску у вiльний обiг на територiї України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 261/475 від 02.09.2002
Про практичне запровадження наказу вiд 30.07.2002 N 227/409
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-7945-ЕП від 04.09.2002
Щодо митного оформлення товарiв у тарi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-8138-ЕП від 09.09.2002
Щодо iнформування суб'єктiв ЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 13.1/13.1-3113-ЕП від 13.09.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-8473-ЕП від 20.09.2002
Щодо митного оформлення товарiв у тарi

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.