Контроль доставки (ПД, ПП, ТР.80.ВН, ЕК.10, ТР.80)

КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України декларант або уповноважена ним особа попередньо повiдомляють орган доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого товари будуть пред'явленi для митного оформлення, про намiр ввезти цi товари. (див. статтю 194 Митного кодексу України)

     Пiд час надання органу доходiв i зборiв попереднього повiдомлення про намiр здiйснити перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України органу доходiв i зборiв надаються такi документи та/або вiдомостi, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй:
     1) для ввезення товарiв на митну територiю України:
     а) заява встановленої форми про намiр здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України (попереднє повiдомлення або попередня митна декларацiя);
     б) вiдомостi про найменування, обсяг (кiлькiсть) та вартiсть товарiв, якi планується ввезти на митну територiю України;
     в) вид транспорту, яким планується здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України;
     г) назва пункту пропуску через державний кордон України (органу доходiв i зборiв), через який планується ввезення товарiв;
     ґ) вiдомостi про документи, що пiдтверджують дотримання встановлених вiдповiдно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарiв через митний кордон України;
     2) для вивезення товарiв з митної територiї України - митна декларацiя на товари або супровiднi документи на товари у випадках, встановлених Митним кодексом України, якi подаються органу доходiв i зборiв для митного контролю. (див. частину 4 статтi 335 Митного кодексу України)

     Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.10.2012 N 1066.

     Особливостi виконання митних формальностей за попередньою митною декларацiєю регламентованi Порядком виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631.

     Надання органам доходiв i зборiв забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим при ввезеннi на митну територiю України та/або перемiщеннi територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв за перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (див. статтю 305 Митного кодексу України)

     Перелiк товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 461.

     Способами забезпечення сплати митних платежiв є:
     1) фiнансовi гарантiї;
     2) гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року;
     3) гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. (див. статтю 306 Митного кодексу України)

Лист Мiндоходiв № 14769/7/99-99-24-01-06-17 від 23.06.2014
Про особливостi здiйснення митних формальностей за попередньою митною декларацiєю типу "ЕА"
Лист ДФСУ № 8945/7/99-99-24-01-01-17 від 30.10.2014
Про надання роз'яснень
Лист ДФСУ № 20635/7/99-99-24-02-02-17 від 10.06.2015
Щодо оновлення таблиць
Лист ДФСУ № 1340/99-99-24-01-03-18 від 03.06.2015
Про розгляд листа
Лист ДФСУ № 1329/99-99-24-02-01-18 від 02.06.2015
Про форматно-логiчний контроль прийняття МД
Лист ДФСУ № 20301/7/99-99-24-02-01-17 від 08.06.2015
Про виконання вимог Митного кодексу України
Лист ДФСУ № 1388/99-99-24-02-01-18 від 05.06.2015
Про форматно-логiчний контроль прийняття МД
Лист ДФСУ № 1505/99-99-24-02-01-18 від 18.06.2015
Про форматно-логiчний контроль прийняття МД
Лист ДФСУ № 1514/99-99-24-02-01-18 від 18.06.2015
Про форматно-логiчний контроль прийняття МД
Лист ДФСУ № 1443/99-99-24-02-01-18 від 12.06.2015
Про форматно-логiчний контроль прийняття МД
Лист ДФСУ № 1752/99-99-24-02-02-18 від 15.07.2015
Про форматно-логiчний контроль прийняття МД
Лист ДФСУ № 2271/99-99-18-02-02-18 від 28.09.2017
Про форматно-логiчний контроль прийняття МД
Лист ДФСУ № 15488/6/99-99-18-02-01-15 від 04.05.2018
Про розгляд звернення
Лист ДФСУ № 2211/6/99-99-18-02-01-15 від 23.01.2018
Про розгляд звернення
Лист ДФСУ № 19265/7/99-99-18-02-02-17 від 25.06.2018
Про застосування митної декларацiї типу "ЕА"
Постанова КМУ № 979 від 27.11.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 450 i N 461
Лист Держмитслужби № 18-01/288 від 06.04.2020
[Щодо забезпечення сплати митних платежiв]
Лист Держмитслужби № 18-02/409 від 24.04.2020
[Про типи декларацiй, що застосовуються для декларування товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом у митному режимi транзиту]
Лист Держмитслужби № 08-1/18-02/7/4018 від 24.04.2020
Про застосування типiв митних декларацiй
Постанова КМУ № 415 від 27.05.2020
Про внесення змiни до перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання забезпечення сплати митних платежiв

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.