Контроль доставки (ПД, ПП, ТР.80.ВН, ЕК.10, ТР.80)

КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України декларант або уповноважена ним особа попередньо повiдомляють орган доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого товари будуть пред'явленi для митного оформлення, про намiр ввезти цi товари. (див. статтю 194 Митного кодексу України)

     Пiд час надання органу доходiв i зборiв попереднього повiдомлення про намiр здiйснити перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України органу доходiв i зборiв надаються такi документи та/або вiдомостi, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй:
     1) для ввезення товарiв на митну територiю України:
     а) заява встановленої форми про намiр здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України (попереднє повiдомлення або попередня митна декларацiя);
     б) вiдомостi про найменування, обсяг (кiлькiсть) та вартiсть товарiв, якi планується ввезти на митну територiю України;
     в) вид транспорту, яким планується здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України;
     г) назва пункту пропуску через державний кордон України (органу доходiв i зборiв), через який планується ввезення товарiв;
     ґ) вiдомостi про документи, що пiдтверджують дотримання встановлених вiдповiдно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарiв через митний кордон України;
     2) для вивезення товарiв з митної територiї України - митна декларацiя на товари або супровiднi документи на товари у випадках, встановлених Митним кодексом України, якi подаються органу доходiв i зборiв для митного контролю. (див. частину 4 статтi 335 Митного кодексу України)

     Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.10.2012 N 1066.

     Особливостi виконання митних формальностей за попередньою митною декларацiєю регламентованi Порядком виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631.

     Надання органам доходiв i зборiв забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим при ввезеннi на митну територiю України та/або перемiщеннi територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв за перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (див. статтю 305 Митного кодексу України)

     Перелiк товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 461.

     Способами забезпечення сплати митних платежiв є:
     1) фiнансовi гарантiї;
     2) гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року;
     3) гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. (див. статтю 306 Митного кодексу України)

Лист ДМСУ (до 2012) № 33/3-4798-ЕП від 11.12.2000
Наказ КРМ № 1055 від 29.11.2000
Щодо внесення змiн та доповнень до наказу КРМ вiд 30.06.99 р. N 429 - "Про затвердження "Тимчасової технологiчної схеми оформлення ПД/АД в КРМ"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2-4907-ЕП від 15.12.2000
Про четвертий етап впровадження системи контролю за доставкою вантажiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-4978-ЕП від 21.12.2000
Щодо введення в дiю наказу Держмитслужби вiд 10.11.2000 N 637
Наказ КРМ № 1064 від 30.11.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-049-ЕП від 10.01.2001
Щодо надання роз'яснень п. 3.2.2 листа Держмитслужби вiд 21.12.2000 N 10/2-4978-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 744 від 21.12.2000
Про виправлення технiчної помилки
Наказ ДМСУ (до 2012) № 749 від 22.12.2000
Про внесення доповнення до роздiлу 1 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-330-ЕП від 25.01.2001
Про надiслання наказу Держмитслужби вiд 22.12.2000 N 749
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-667-ЕП від 15.02.2001
Про внесення iнформацiї до електронних копiй ВМД
Наказ КРМ № 100 від 12.02.2001
Наказ КРМ № 125 від 19.02.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-1238-ЕП від 14.03.2001
Про надiслання наказу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 99 від 16.02.2001
Про спрощення митного оформлення целюлозно-паперової продукцiї та полiграфiчного обладнання
Наказ ДМСУ (до 2012) № 96 від 16.03.2001
Про проведення експерименту з митного оформлення нафтопродуктiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 264 від 19.04.2001
Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням та доставкою в митницi призначення окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/16-2819-ЕП від 05.06.2001
Про запровадження у дiю наказу Держмитслужби України вiд 19.04.2001 N 264
Наказ КРМ № 463 від 01.06.2001
Про введення в дiю Технологiї митного оформлення вантажiв з використанням ПП, ВТД, ВМД режиму ЕК, ТР-80, у вiдповiдностi з наказом Держмитслужби вiд 08.12.1998 р. N 771
Наказ ДМСУ (до 2012) № 492 від 20.07.2001
Про внесення змiн та доповнень до Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення
Наказ КРМ № 618 від 25.07.2001
Про затвердження Технологiї здiйснення контролю за доставкою вантажiв з використанням ПП, внутрiшнього транзитного документу та ВМД типiв експорт, транзит у КРМ
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-4063-ЕП від 17.08.2001
Стосовно ввезення виставкових експонатiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/10-4309-ЕП від 06.09.2001
Щодо митного оформлення зареєстрованих лiкарських засобiв
Лист СРМ № 405-16-ЕП від 12.09.2001
Про внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття
Лист ЗРМ № 19/20-5466 від 12.10.2001
Лист № 4621-17/15 від 23.10.2001
Наказ КРМ № 952 від 05.12.2001
Про доповнення до Технологiй здiйснення контролю за доставкою вантажiв з використанням попереднього повiдомлення та ВМД типу АД, ПД у Київськiй регiональнiй митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 9 від 04.01.2002
Про порядок видачi сертифiкату пiдтвердження доставки
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-09-174-ЕП від 09.01.2002
Про п'ятий етап впровадження системи контролю за доставкою
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-472-ЕП від 13.02.2002
Постанова КМУ № 390 від 29.03.2002
Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв
Лист № 01/16-602-ЕП від 21.03.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-09-3201-ЕП від 08.04.2002
В доповнення листа Держмитслужби вiд 09.01.2002 N 11/2-09-174-ЕП, про п'ятий етап впровадження системи контролю за доставкою
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-1193-ЕП від 11.04.2002
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-09-3998-ЕП від 30.04.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-5429-ЕП від 19.06.2002
Лист № 2574/07-ЕП від 25.06.2002
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 року N 721
Лист ДМСУ (до 2012) № 22/1-2878-ЕП від 02.07.2002
Про внесення змiн до перелiку мiсць прибуття
Наказ ДМСУ (до 2012) № 345 від 02.07.2002
Про затвердження Положення про попередню вантажну митну декларацію
Наказ ДМСУ (до 2012) № 386 від 23.07.2002
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10-7454-ЕП від 21.08.2002
Про надiслання наказу Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-7765-ЕП від 30.08.2002
Про заповнення ПП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-8098-ЕП від 09.09.2002
Лист № 07/15-01/10432 від 08.10.2002
Щодо внесення змiн до перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.1999 р. N 721
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-1011-ЕП від 23.01.2003
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 30.04.2002 N 11/1-09-3998-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 49 від 27.01.2003
Про посилення контролю за доставкою в митницi призначення окремих видiв товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-09-1954-ЕП від 11.02.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10784 від 14.11.1997
До листа ДМСУ від 29.09.97 р. N 11/3-9499
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-9499 від 07.10.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-2582-ЕП від 14.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-33 від 05.01.1998
Щодо внесення змін до постанови N 52

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.