Энергоносители

ЕНЕРГОНОСIЇ

     Вiдповiдно до статтi 247 Митного кодексу України, за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, митне оформлення пiдакцизних товарiв, природного газу, товарiв, якi вiдповiдно до законодавства пiдлягають клеймуванню державним пробiрним клеймом, а також лiкарських засобiв може здiйснюватися у спецiально визначених для цього митних органах.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-7921 від 21.08.1997
Стосовно митного оформлення бензинiв моторних
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-3663 від 14.04.1998
Стосовно митного оформлення паливно-мастильних матерiалiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-946-ЕП від 06.05.1998
Стосовно митного оформлення пiдакцизних нафтопродуктiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1667-ЕП від 28.07.1998
Щодо митного оформлення нафтопродуктiв
Постанова КМУ № 1204 від 03.08.1998
Про змiну порядку митного оформлення нафтопродуктiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8931 від 20.08.1998
Щодо митного оформлення нафтопродуктiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 510 від 17.08.1998
Порядок митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщюється лініями електропередачі
Наказ ДМСУ (до 2012) № 511 від 17.08.1998
Порядок митного контролю та митного оформлення природного газу, що перемiщується трубопровiдним транспортом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 512 від 17.08.1998
Порядок митного контролю та оформлення нафти, що переміщується через кордон України трубопровідним транспортом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 513 від 17.08.1998
Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-227 від 28.01.1999
Щодо методики визначення маси транзитних нафтопродуктiв, що перемiщуються залiзничним транспортом
Указ ПУ № 46/99 від 25.01.1999
Про державне регулювання експорту, iмпорту, оптової, роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/1067 від 08.12.1997
Лист ДПАУ № 3013/7/16-2317 від 01.03.1999
Про акцизний збiр на нафтопродукти
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1538 від 11.02.1999
Щодо визначення митної вартостi нафтопродуктiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-3368 від 26.03.1999
Щодо митного оформлення транзиту нафти
Наказ ДМСУ (до 2012) № 550 від 01.11.1997
Про передачу функцiй митного контролю та митного оформлення енергоносiїв Центральнiй спецiалiзованiй митницi
Постанова КМУ № 555 від 07.04.1999
Про розрахунки за поставлений з Туркменистану природний газ
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1242-ЕП від 27.04.1999
Стосовно декларування пально-мастильних матерiалiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1246-ЕП від 28.04.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1294-ЕП від 30.04.1999
Стосовно призупинення дiї листа Держмитслужби
Лист ДПАУ № 3949/7/16-1121 від 17.03.1999
Про оподаткування податком на додану вартiсть послуг з транспортування електроенергiї
Лист ДПАУ № 5823/7/16-0021 від 20.04.1999
Про податок на додану вартiсть
Постанова КМУ № 751 від 29.04.1999
Про затвердження Положення про порядок обчислення i сплати до Державного бюджету вiдрахувань вiд плати за транзит трубопровiдним транспортом нафти, природного газу та амiаку
Постанова КМУ № 842 від 19.05.1999
Про затвердження Положення про порядок обчислення i сплати до Державного бюджету вiдрахувань вiд плати за транзит
Наказ МЗЕЗторгу № 101 від 22.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-3764 від 06.04.1999
Постанова КМУ № 891 від 25.05.1999
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 квiтня 1999 р. N 555
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1583-ЕП від 27.05.1999
Щодо виконання положень постанови КМУ вiд 07.04.99 N 555 "Про розрахунки за поставлений з Туркменистану природний газ
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-5598 від 24.05.1999
Щодо виконання положень постанови КМУ вiд 07.04.99 N 555 "Про розрахунки за поставлений з Туркменистану природний газ
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1706-ЕП від 08.06.1999
Щодо надання звiтностi по товарним поставкам до Росiйської Федерацiї та Туркменiстану
Лист ДПАУ № 5887/7/16-1220-25 від 22.04.1999
О налоге на добавленную стоимость
Постанова КМУ № 1112 від 24.06.1999
Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 5/1-2099-ЕП від 12.07.1999
До листа Держмитслужби України вiд 24.06.99 N 15/1-1911-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-2106-ЕП від 12.07.1999
Щодо митного оформлення товарiв, що поставляються в розрахунок за спожиту електроенергiю
Постанова КМУ № 1191 від 05.07.1999
Про забезпечення потреб сiльськогосподарських товаровиробникiв у пальному для проведення збиральних та осiнньо-польових робiт у 1999 роцi
Постанова КМУ № 1230 від 12.07.1999
Про поставку сiльськогосподарським товаровиробникам пальномастильних матерiалiв АХК "Укрнафтопродукт" у 1999 роцi
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2173-ЕП від 16.07.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 404/348 від 02.07.1999
Про затвердження Порядку декларування пально-мастильних матерiалiв, що iмпортуються, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2186-ЕП від 19.07.1999
Порядок митного оформлення пально-мастильних матерiалiв, що iмпортуються в Україну
Розпорядження КМУ № 680-р від 15.07.1999
Митне оформлення зазначених пально-мастильних матерiалiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2272-ЕП від 23.07.1999
Про деякi заходи щодо спрощення митного оформлення нафти та нафтопродуктiв
Постанова КМУ № 1293 від 21.07.1999
Про деякi заходи щодо спрощення митного оформлення нафти та нафтопродуктiв
Постанова КМУ № 1373 від 29.07.1999
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 1999 р. N 1112
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2225-ЕП від 21.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-2373ЕП від 03.08.1999
Постанова КМУ № 1335 від 23.07.1999
Про забезпечення сiльськогосподарських товаровиробникiв пально-мастильними матерiалами у 1999 роцi акцiонерною холдинговою компанiєю "Укрнафтопродукт"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2445-ЕП від 29.07.1999
Закон України ВР № 958-ХIV від 15.07.1999
Про внесення змiн до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (стосовно нафтопродуктiв, що реалiзуються на ринку України)
Постанова КМУ № 1459 від 09.08.1999
Про затвердження перелiку пунктiв контролю, в яких здiйснюється митне оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.