Автотранспортные средства

АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ

     Для ознайомлення з правилами перемiщення через митний кордон автотранспортних засобiв перш за все необхiдно розподiлити їх за деякими ознаками. Згiдно з Українською класифiкацiєю товаров зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) автомобiлi вiднесено до групи 87, яка включає:

     код 8701 за УКТЗЕД - трактори;

     код 8702 за УКТЗЕД - автомобiлi, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя;

     код 8703 за УКТЗЕД - автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi;

     код 8704 за УКТЗЕД - автомобiлi вантажнi;

     код 8705 за УКТЗЕД - автомобiлi спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi).

     Легковi автомобiлi можуть належати як громадянину-резиденту, так i громадянину-нерезиденту, та перемiщуватися через митний кордон України з метою:

     - постiйного ввезення в Україну (iмпорт);

     - тимчасового ввезення в Україну (пiд зобов'язання про зворотнє вивезення);

     - постiйного вивезення за межi України (експорт);

     - тимчасового вивезення за межi України (пiд зобов'язання про зворотнє ввезення);

     - транзиту через територiю України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-627-ЕП від 01.04.1998
Про митне оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-843 від 26.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-843 від 26.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-2202-ЕП від 21.09.1998
Щодо оформлення декларацiї МД-7
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-074-ЕП від 11.01.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-074-ЕП від 11.01.1999
Лист ДМКУ № 01/3236 від 21.12.1992
Лист ДМКУ № 01/3236 від 21.12.1992
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-636-ЕП від 11.03.1999
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Постанова КМУ № 341 від 20.03.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 793
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1030-ЕП від 08.04.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1305-ЕП від 04.05.1999
Про ввезення громадянами в Україну транспортних засобiв для тимчасового користування
Постанова КМУ № 637 від 19.04.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Постанова КМУ № 637 від 19.04.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Постанова КМУ № 637 від 19.04.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Постанова КМУ № 637 від 19.04.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Постанова КМУ № 637 від 19.04.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Лист ДМКУ № 11/2-4855 від 13.11.1995
Щодо втрати чинностi нормативних документiв
Постанова КМУ № 1107 від 22.06.1999
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 липня 1998 р. N 1024
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2131-ЕП від 13.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2131-ЕП від 13.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2131-ЕП від 13.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2131-ЕП від 13.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2131-ЕП від 13.07.1999
Постанова КМУ № 1250 від 13.07.1999
Про порядок тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Постанова КМУ № 1250 від 13.07.1999
Про порядок тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2310-ЕП від 27.07.1999
Постанова КМУ вiд 13.07.99, N 1250 "Про порядок тимчасового транспортних засобiв на митну територiю України"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2310-ЕП від 27.07.1999
Постанова КМУ вiд 13.07.99, N 1250 "Про порядок тимчасового транспортних засобiв на митну територiю України"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 393 від 25.06.1999
Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 393 від 25.06.1999
Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 393 від 25.06.1999
Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 393 від 25.06.1999
Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 393 від 25.06.1999
Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2415-ЕП від 04.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2415-ЕП від 04.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2415-ЕП від 04.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2415-ЕП від 04.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2415-ЕП від 04.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2498-ЕП від 10.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2498-ЕП від 10.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2498-ЕП від 10.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2498-ЕП від 10.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2498-ЕП від 10.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2583-ЕП від 17.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2583-ЕП від 17.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2583-ЕП від 17.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2659-ЕП від 25.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2659-ЕП від 25.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2659-ЕП від 25.08.1999
Указ ПУ № 1072/99 від 25.08.1999
Про скасування постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 1999 року N 1250

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.