Автотранспортные средства

АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ

     Для ознайомлення з правилами перемiщення через митний кордон автотранспортних засобiв перш за все необхiдно розподiлити їх за деякими ознаками. Згiдно з Українською класифiкацiєю товаров зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) автомобiлi вiднесено до групи 87, яка включає:

     код 8701 за УКТЗЕД - трактори;

     код 8702 за УКТЗЕД - автомобiлi, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя;

     код 8703 за УКТЗЕД - автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi;

     код 8704 за УКТЗЕД - автомобiлi вантажнi;

     код 8705 за УКТЗЕД - автомобiлi спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi).

     Легковi автомобiлi можуть належати як громадянину-резиденту, так i громадянину-нерезиденту, та перемiщуватися через митний кордон України з метою:

     - постiйного ввезення в Україну (iмпорт);

     - тимчасового ввезення в Україну (пiд зобов'язання про зворотнє вивезення);

     - постiйного вивезення за межi України (експорт);

     - тимчасового вивезення за межi України (пiд зобов'язання про зворотнє ввезення);

     - транзиту через територiю України.

Закон України ВР № 2725-VIII від 16.05.2019
Про внесення змiн до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електроннi довiрчi послуги"
Постанова КМУ № 416 від 22.05.2019
Про внесення змiни до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2018 р. N 1077
Постанова КМУ № 447 від 03.04.2019
Про внесення змiн до пункту 16 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв
Постанова КМУ № 447 від 03.04.2019
Про внесення змiн до пункту 16 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв
Постанова КМУ № 447 від 03.04.2019
Про внесення змiн до пункту 16 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв
Постанова КМУ № 447 від 03.04.2019
Про внесення змiн до пункту 16 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв
Постанова КМУ № 447 від 03.04.2019
Про внесення змiн до пункту 16 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв
Лист ДФСУ № 21685/7/99-99-19-04-17 від 09.07.2019
[Щодо пiдтвердження країни походження товарiв, включених до перелiку заборонених до ввезення на митну територiю України]
Закон України ВР № 73-IX від 12.09.2019
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо вiдтермiнування застосування штрафних санкцiй за порушення порядку ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Лист ДФСУ № 24394/7/99-99-20-02-02-17 від 30.07.2019
[Щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України]
Лист ДФСУ № 29135/7/99-99-20-02-02-17 від 24.09.2019
[Щодо вiдтермiнування застосування штрафних санкцiй за порушення порядку ввезення транспортних засобiв на митну територiю України]
Постанова КМУ № 862 від 02.10.2019
Деякi питання здiйснення митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України
Наказ Мінюсту № 3207/5/1033 від 21.10.2019
Про затвердження Змiн до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв
Постанова КМУ № 989 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 i вiд 25 березня 2016 р. N 260
Постанова КМУ № 989 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 i вiд 25 березня 2016 р. N 260
Постанова КМУ № 989 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 i вiд 25 березня 2016 р. N 260
Постанова КМУ № 989 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 i вiд 25 березня 2016 р. N 260
Постанова КМУ № 989 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 i вiд 25 березня 2016 р. N 260
Лист Держмитслужби № 1/15-02/7/465 від 09.12.2019
[Щодо оформленням транспортних засобiв, бувших у використаннi]
Закон України ВР № 313-IX від 03.12.2019
Про внесення змiн до статтi 2 Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї транспортних засобiв" щодо мiжнародних екологiчних вимог
Закон України ВР № 395-IX від 19.12.2019
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481
Наказ Мiнiнфраструктури № 192 від 04.03.2020
Про затвердження Змiн до Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання
Постанова КМУ № 871 від 23.09.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.