Автотранспортные средства

АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ

     Для ознайомлення з правилами перемiщення через митний кордон автотранспортних засобiв перш за все необхiдно розподiлити їх за деякими ознаками. Згiдно з Українською класифiкацiєю товаров зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) автомобiлi вiднесено до групи 87, яка включає:

     код 8701 за УКТЗЕД - трактори;

     код 8702 за УКТЗЕД - автомобiлi, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя;

     код 8703 за УКТЗЕД - автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi;

     код 8704 за УКТЗЕД - автомобiлi вантажнi;

     код 8705 за УКТЗЕД - автомобiлi спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi).

     Легковi автомобiлi можуть належати як громадянину-резиденту, так i громадянину-нерезиденту, та перемiщуватися через митний кордон України з метою:

     - постiйного ввезення в Україну (iмпорт);

     - тимчасового ввезення в Україну (пiд зобов'язання про зворотнє вивезення);

     - постiйного вивезення за межi України (експорт);

     - тимчасового вивезення за межi України (пiд зобов'язання про зворотнє ввезення);

     - транзиту через територiю України.

Наказ Мінтрансу № 225 від 10.05.2000
Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому
Наказ Мінтрансу № 225 від 10.05.2000
Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому
Інше від 19.07.2000
Інше від 08.07.2002
Інше від 08.07.2002
Інше від 08.07.2002
Інше від 08.07.2002
Інше від 08.07.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/3-2655-ЕП від 21.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/3-2655-ЕП від 21.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-2661-ЕП від 21.07.2000
Про втрату чинностi листiв Держмиткому та Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-6636 від 24.07.2000
Про доведення наказу Мiнтрансу України вiд 10.05.2000 N 225
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-6636 від 24.07.2000
Про доведення наказу Мiнтрансу України вiд 10.05.2000 N 225
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/2-2835-ЕП від 03.08.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 406 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку митного оформлення транспортних засобiв, увезених на територiю України громадянами для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 406 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку митного оформлення транспортних засобiв, увезених на територiю України громадянами для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 407 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату
Наказ ДМСУ (до 2012) № 407 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату
Наказ ДМСУ (до 2012) № 407 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату
Наказ ДМСУ (до 2012) № 407 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату
Наказ ДМСУ (до 2012) № 407 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2-3121-ЕП від 27.08.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2-3121-ЕП від 27.08.2000
Наказ МВС № 520/390 від 07.08.2000
Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають держ. кордон України
Наказ КРМ № 680 від 05.09.2000
Про впорядкування та посилення контролю за визначенням митної вартостi транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам
Наказ КРМ № 680 від 05.09.2000
Про впорядкування та посилення контролю за визначенням митної вартостi транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3507-ЕП від 20.09.2000
Щодо митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами, які переїжджають на ПМП в Україну
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3507-ЕП від 20.09.2000
Щодо митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами, які переїжджають на ПМП в Україну
Наказ ДМСУ (до 2012) № 490 від 06.09.2000
Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав
Наказ ДМСУ (до 2012) № 490 від 06.09.2000
Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав
Наказ ДМСУ (до 2012) № 490 від 06.09.2000
Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3690-ЕП від 02.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3690-ЕП від 02.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3690-ЕП від 02.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3690-ЕП від 02.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3690-ЕП від 02.10.2000
Наказ КРМ № 817 від 11.10.2000
Про затвердження "Тимчасової технологiї митного оформлення транспортних засобiв (номерних агрегатiв), якi належать фiзичним особам"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-4362-ЕП від 14.11.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-4362-ЕП від 14.11.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 9/1-4415-ЕП від 17.11.2000
Про обкладення податками двигунiв та блокiв двигунiв механiчних транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-4863-ЕП від 13.12.2000
Щодо оформлення митних декларацiй форми МД-7
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-4863-ЕП від 13.12.2000
Щодо оформлення митних декларацiй форми МД-7
Наказ ДМСУ (до 2012) № 670 від 23.11.2000
Про внесення доповнень до Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 670 від 23.11.2000
Про внесення доповнень до Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 670 від 23.11.2000
Про внесення доповнень до Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 670 від 23.11.2000
Про внесення доповнень до Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 670 від 23.11.2000
Про внесення доповнень до Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 730 від 15.12.2000
Про проведення митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-5062-ЕП від 25.12.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-5062-ЕП від 25.12.2000

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.