Автотранспортные средства

АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ

     Для ознайомлення з правилами перемiщення через митний кордон автотранспортних засобiв перш за все необхiдно розподiлити їх за деякими ознаками. Згiдно з Українською класифiкацiєю товаров зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) автомобiлi вiднесено до групи 87, яка включає:

     код 8701 за УКТЗЕД - трактори;

     код 8702 за УКТЗЕД - автомобiлi, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя;

     код 8703 за УКТЗЕД - автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi;

     код 8704 за УКТЗЕД - автомобiлi вантажнi;

     код 8705 за УКТЗЕД - автомобiлi спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi).

     Легковi автомобiлi можуть належати як громадянину-резиденту, так i громадянину-нерезиденту, та перемiщуватися через митний кордон України з метою:

     - постiйного ввезення в Україну (iмпорт);

     - тимчасового ввезення в Україну (пiд зобов'язання про зворотнє вивезення);

     - постiйного вивезення за межi України (експорт);

     - тимчасового вивезення за межi України (пiд зобов'язання про зворотнє ввезення);

     - транзиту через територiю України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-5062-ЕП від 25.12.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-5062-ЕП від 25.12.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-5062-ЕП від 25.12.2000
Закон України ВР № 2134-III від 07.12.2000
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi
Закон України ВР № 2134-III від 07.12.2000
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi
Закон України ВР № 2134-III від 07.12.2000
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi
Закон України ВР № 2134-III від 07.12.2000
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi
Закон України ВР № 2134-III від 07.12.2000
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-099-ЕП від 12.01.2001
Щодо заповнення декларацiї МД-7
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-099-ЕП від 12.01.2001
Щодо заповнення декларацiї МД-7
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-099-ЕП від 12.01.2001
Щодо заповнення декларацiї МД-7
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-099-ЕП від 12.01.2001
Щодо заповнення декларацiї МД-7
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-099-ЕП від 12.01.2001
Щодо заповнення декларацiї МД-7
Міждержавна угода від 04.06.1956
Митна конвенція про тимчасове ввезення приватних дорожніх перевізних засобів
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-172-ЕП від 17.01.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-172-ЕП від 17.01.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-172-ЕП від 17.01.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-172-ЕП від 17.01.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 04/09-721-ЕП від 16.02.2001
Про митне оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 04/09-721-ЕП від 16.02.2001
Про митне оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-772-ЕП від 20.02.2001
Щодо застосування Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-772-ЕП від 20.02.2001
Щодо застосування Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi"
Постанова КМУ № 1276 від 18.08.2000
Про внесення змiн i доповнень до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 31 грудня 1993 р. N 1094
Постанова КМУ № 1276 від 18.08.2000
Про внесення змiн i доповнень до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 31 грудня 1993 р. N 1094
Постанова КМУ № 1276 від 18.08.2000
Про внесення змiн i доповнень до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 31 грудня 1993 р. N 1094
Постанова КМУ № 1276 від 18.08.2000
Про внесення змiн i доповнень до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 31 грудня 1993 р. N 1094
Постанова КМУ № 1276 від 18.08.2000
Про внесення змiн i доповнень до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 31 грудня 1993 р. N 1094
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-800-ЕП від 21.02.2001
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-800-ЕП від 21.02.2001
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/21-1003-ЕП від 01.03.2001
Щодо класифікації автомобілів у некомплектному стані
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/21-1003-ЕП від 01.03.2001
Щодо класифікації автомобілів у некомплектному стані
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/21-1003-ЕП від 01.03.2001
Щодо класифікації автомобілів у некомплектному стані
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/21-1003-ЕП від 01.03.2001
Щодо класифікації автомобілів у некомплектному стані
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/21-1003-ЕП від 01.03.2001
Щодо класифікації автомобілів у некомплектному стані
Наказ ДМСУ (до 2012) № 155 від 02.03.2001
Про дослiдну експлуатацiю Тимчасового порядку митного оформлення транспортних засобiв, якi перемiшуються через митний кордон України громадянами, з використанням МД-2
Доручення КРМ № 36 від 26.03.2001
Про проведення огляду кузовiв автомобiлiв та автомобiлiв у некомплектному станi
Доручення КРМ № 36 від 26.03.2001
Про проведення огляду кузовiв автомобiлiв та автомобiлiв у некомплектному станi
Доручення КРМ № 36 від 26.03.2001
Про проведення огляду кузовiв автомобiлiв та автомобiлiв у некомплектному станi
Доручення КРМ № 36 від 26.03.2001
Про проведення огляду кузовiв автомобiлiв та автомобiлiв у некомплектному станi
Доручення КРМ № 36 від 26.03.2001
Про проведення огляду кузовiв автомобiлiв та автомобiлiв у некомплектному станi
Лист ДМСУ (до 2012) № 6/20-2044-ЕП від 20.04.2001
Про внесення доповнень до листiв N 20/0141 вiд 23.01.2001 року, N 20/0945 вiд 20.03.2001 року
Лист ДМСУ (до 2012) № 6/20-2044-ЕП від 20.04.2001
Про внесення доповнень до листiв N 20/0141 вiд 23.01.2001 року, N 20/0945 вiд 20.03.2001 року
Лист ДМСУ (до 2012) № 6/20-2044-ЕП від 20.04.2001
Про внесення доповнень до листiв N 20/0141 вiд 23.01.2001 року, N 20/0945 вiд 20.03.2001 року
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/13-2349-ЕП від 07.05.2001
Про застосування вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 296 від 06.05.2001
Про проведення митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться в Україну громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Наказ ДМСУ (до 2012) № 296 від 06.05.2001
Про проведення митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться в Україну громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Постанова КМУ № 484 від 07.05.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Постанова КМУ № 484 від 07.05.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Постанова КМУ № 484 від 07.05.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Постанова КМУ № 484 від 07.05.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.