АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ

     Для ознайомлення з правилами перемiщення через митний кордон автотранспортних засобiв перш за все необхiдно розподiлити їх за деякими ознаками. Згiдно з Українською класифiкацiєю товаров зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) автомобiлi вiднесено до групи 87, яка включає:

     код 8701 за УКТЗЕД - трактори;

     код 8702 за УКТЗЕД - автомобiлi, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя;

     код 8703 за УКТЗЕД - автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi;

     код 8704 за УКТЗЕД - автомобiлi вантажнi;

     код 8705 за УКТЗЕД - автомобiлi спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi).

     Легковi автомобiлi можуть належати як громадянину-резиденту, так i громадянину-нерезиденту, та перемiщуватися через митний кордон України з метою:

     - постiйного ввезення в Україну (iмпорт);

     - тимчасового ввезення в Україну (пiд зобов'язання про зворотнє вивезення);

     - постiйного вивезення за межi України (експорт);

     - тимчасового вивезення за межi України (пiд зобов'язання про зворотнє ввезення);

     - транзиту через територiю України.

Постанова КМУ № 484 від 07.05.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/21-2369-ЕП від 08.05.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/21-2369-ЕП від 08.05.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/21-2369-ЕП від 08.05.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 6/21-2370-ЕП від 08.05.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-2641-ЕП від 25.05.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-2641-ЕП від 25.05.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-2641-ЕП від 25.05.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-2641-ЕП від 25.05.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-2641-ЕП від 25.05.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-2765-ЕП від 01.06.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-2765-ЕП від 01.06.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-2785-ЕП від 01.06.2001
Наказ КРМ № 227 від 27.03.2001
Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми митного оформлення транспортних засобiв, ввезених в Україну фiзичними особами, затвердженої наказом КРМ N 817
Наказ КРМ № 227 від 27.03.2001
Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми митного оформлення транспортних засобiв, ввезених в Україну фiзичними особами, затвердженої наказом КРМ N 817
Наказ КРМ № 227 від 27.03.2001
Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми митного оформлення транспортних засобiв, ввезених в Україну фiзичними особами, затвердженої наказом КРМ N 817
Наказ КРМ № 227 від 27.03.2001
Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми митного оформлення транспортних засобiв, ввезених в Україну фiзичними особами, затвердженої наказом КРМ N 817
Наказ КРМ № 227 від 27.03.2001
Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми митного оформлення транспортних засобiв, ввезених в Україну фiзичними особами, затвердженої наказом КРМ N 817
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-2859-ЕП від 07.06.2001
Щодо повернення неоформлених у митному вiдношеннi транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-2859-ЕП від 07.06.2001
Щодо повернення неоформлених у митному вiдношеннi транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-2859-ЕП від 07.06.2001
Щодо повернення неоформлених у митному вiдношеннi транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-2859-ЕП від 07.06.2001
Щодо повернення неоформлених у митному вiдношеннi транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-2859-ЕП від 07.06.2001
Щодо повернення неоформлених у митному вiдношеннi транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-2868-ЕП від 07.06.2001
Про введення в дiю третього етапу голографiчного захисту результатiв митного оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-2868-ЕП від 07.06.2001
Про введення в дiю третього етапу голографiчного захисту результатiв митного оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 6/20-3119-ЕП від 20.06.2001
Про скасування фотографування згiдно вимог листа ДМСУ за N 6/20-2044-ЕП вiд 20.04.2001.
Лист ДМСУ (до 2012) № 6/20-3119-ЕП від 20.06.2001
Про скасування фотографування згiдно вимог листа ДМСУ за N 6/20-2044-ЕП вiд 20.04.2001.
Лист ДМСУ (до 2012) № 6/20-3119-ЕП від 20.06.2001
Про скасування фотографування згiдно вимог листа ДМСУ за N 6/20-2044-ЕП вiд 20.04.2001.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 372 від 01.06.2001
Про спрощення порядку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 372 від 01.06.2001
Про спрощення порядку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-2979-ЕП від 13.06.2001
Про змiни у листi Держмитслужби України вiд 07.06.2001 N 3/09-2859-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-2979-ЕП від 13.06.2001
Про змiни у листi Держмитслужби України вiд 07.06.2001 N 3/09-2859-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-2979-ЕП від 13.06.2001
Про змiни у листi Держмитслужби України вiд 07.06.2001 N 3/09-2859-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-2979-ЕП від 13.06.2001
Про змiни у листi Держмитслужби України вiд 07.06.2001 N 3/09-2859-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-3161-ЕП від 22.06.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-3169-ЕП від 23.06.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-3169-ЕП від 23.06.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-3175-ЕП від 25.06.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-3175-ЕП від 25.06.2001
Наказ КРМ № 725 від 29.08.2001
Про затвердження Тимчасової технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв фiзичних осiб, що ввозять транспортнi засоби на митну територiю у разi переселення на постiйне мiсце проживання
Наказ КРМ № 725 від 29.08.2001
Про затвердження Тимчасової технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв фiзичних осiб, що ввозять транспортнi засоби на митну територiю у разi переселення на постiйне мiсце проживання
Лист МВС № 4/з-852 від 06.08.2001
Наказ КРМ № 822 від 16.10.2001
Про внесення змiн до наказiв КРМ щодо митного оформлення транспортних засобiв
Наказ КРМ № 822 від 16.10.2001
Про внесення змiн до наказiв КРМ щодо митного оформлення транспортних засобiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 664 від 12.10.2001
Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 664 від 12.10.2001
Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-5433-ЕП від 22.11.2001
Щодо митного оформлення транспортних засобiв з заниженою вартiстю за рiшеннями судiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-5433-ЕП від 22.11.2001
Щодо митного оформлення транспортних засобiв з заниженою вартiстю за рiшеннями судiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-5433-ЕП від 22.11.2001
Щодо митного оформлення транспортних засобiв з заниженою вартiстю за рiшеннями судiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 724 від 14.11.2001
Про внесення змiн та доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 01.06.2001 N 372

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.