Пограничный контроль

ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ

     Залізничне, автомобільне, морське, поромне, повітряне та інші види сполучення через державний України здійснюється лише у пунктах пропуску. Пункти пропуску поділяються на:
     - міжнародні (для пропуску громадян та транспортних засобів усіх держав);
     - міждержавні (для пропуску громадян України та громадян суміжних держав, а також транспортних засобів, що їм належать);
     - місцеві (для спрощеного пропуску громадян України та громадян суміжної держави, які проживають в прикордонних областях (районах), а також транспортних засобів, що їм належать).

     Пропуск осіб, що перетинають кордон, здійснюється Прикордонними військами України за дійсними документами на право в'їзду на територію України чи право виїзду з неї. Пропуск транспортних засобів, вантажів, товарів та іншого майна через кордон проводиться відповідно до діючого законодавства та міжнародних договорів України.

     При перетинанні громадянами кордону проводиться прикордонний контроль, який передбачає перевірку документів та підстав на право в'їзду в Україну чи виїзду з неї, а також здійснюється огляд транспортних засобів, вантажів, товарів (предметів) та іншого майна.
     Прикордонний контроль здійснюється:
     - при в'їзді в Україну - перед проведенням інших видів контролю;
     - при виїзді з України - після завершення усіх необхідних видів контролю.

     Після завершення перевірки посадовою особою пункту пропуску у паспорті громадянина ставиться штамп з відповідною позначкою “В'їзд” або “Виїзд”, а також інші необхідні позначки. Паспорт (інший документ) повертається громадянину.

Порядок перетинання кордону громадянами України:

     Перетинання кордону громадянами України здійснюється через пункти пропуску після проходження ними усіх видів контролю, передбачених діючим законодавством нашої держави. Вхід на територію пунктів пропуску громадян України, що прямують за кордон, відбувається за документами, які дають право на виїзд за кордон. До таких документів належать:
     - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
     - дипломатичний паспорт;
     - службовий паспорт;
     - посвідчення члена екіпажу;
     - посвідчення особистості моряка;
     - проїзний документ дитини (далі за текстом - паспорт), а також інші документи на право перетинання кордону, передбачені діючим законодавством та міжнародними угодами України.

     За умов втрати громадянами України паспорта за межами України необхідно заявити про це компетентним органам країни перебування для отримання довідки, що підтверджує заяву про втрату паспорта. Після цього необхідно звернутися в консульський заклад України у країні перебування для отримання посвідчення для повернення в Україну. Громадянину України ні за яких обставин не може бути відмовлено у в'їзді в Україну.

Загальні умови безвізових поїздок громадян України і перелік країн з безвізовим режимом в'їзду:

     Відповідно до міжнародних договорів України безвізовий режим поїздок для громадян України зберігається при прямуванні у наступні країни:
     а) країни СНД, крім Туркменистану (із серпня 1999 року шляхом обміну нотами між Україною та Туркменистаном встановлено візовий режим поїздок для громадян обох держав);
     б) Польща, Румунія - незалежно від мети поїздки; умовою, що обмежує в'їзд, є відсутність у громадянина України мінімальної прожиткової суми валюти (мінімум визначається імміграційними службами цих держав);
     в) Угорщина, Монголія, країни колишньої СФРЮ (крім Хорватії і Боснії та Герцеговини) - громадяни України в'їжджають залежно від мети поїздки: приватна поїздка - при наявності запрошення, виданого компетентними органами країни-прямування; поїздка на відпочинок - при наявності путівки санаторію, будинку відпочинку чи ордера-ваучера туристичної фірми; поїздки з метою лікування - при наявності листа Міністерства охорони здоров'я країни в'їзду, що підтверджує готовність прийняти на лікування чи для консультації;
     г) Куба - лише з метою лікування за наявності відповідного медичного підтвердження сторони, яка приймає.

Примітки:
     · Боснія та Герцеговина. З 1 грудня 2001 року введено візовий режим в'їзду для громадян України - власників усіх категорій паспортів.
     · Болгарія. З 1 жовтня 2001 року введено візовий режим в'їзду для громадян України.
     · Громадяни України в'їжджають у Росію, Білорусію та Молдову за внутрішніми паспортами, до інших країн СНД - за закордонними паспортами.

Порядок перетинання кордону для іноземних громадян та осіб без громадянства

     Іноземні громадяни та особи без громадянства (далі за текстом - іноземці) в'їжджають в Україну, виїжджають з неї та прямують транзитом її територією за паспортними документами з відповідними українськими візами, якщо інше не передбачене міжнародними договорами та нормативними актами Уряду України.

     Візи оформляються лише у дипломатичних та консульських закладах за кордоном. Громадяни країн, де відсутні дипломатичні представництва чи консульські заклади України, оформлюють візи в будь-якій іншій сусідній країні, де є такі заклади.

     Іноземці, що прибули в Україну на законних підставах, можуть тимчасово перебувати на території України за паспортними документами, зареєстрованими у встановленому порядку. Паспортний документ надається іноземцем для реєстрації у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Прикордонних військ.

     Реєстрація проводиться на весь період короткочасного перебування:
     · для іноземців з візовим режимом в'їзду - на весь період дії візи, але не більше 6 місяців;
     · для іноземців з країн із безвізовим в'їздом - на 90 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами.

     Реєстрація у пунктах пропуску через державний кордон передбачає позначку у паспортному документі “В'їзд” або “Виїзд”, внесення відомостей про іноземця та його паспортних даних до відповідного реєстру та заповнення імміграційної картки, у порядку, встановленому Держкомкордоном. Продовження терміну перебування в країні іноземців, що прибули на тривалий термін з метою навчання, працевлаштування, в особистих справах тощо здійснюється органами внутрішніх справ у порядку, встановленому МВС.

     Транзитний проїзд іноземців через територію України дозволяється за наявності української візи, візи країни призначення та інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки. Транзитним проїздом вважається перебування в Україні в межах часу, визначеному у проїзному квитку, протягом терміну, необхідного для фактичного перетинання території України відповідним видом транспорту. У випадку вимушеної зупинки іноземця на території України у зв'язку з надзвичайними обставинами (хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) термін перебування може бути продовжено органом внутрішніх справ (міліцією) за місцем зупинки. Транзитний проїзд автомобільним транспортом здійснюється лише дорогами категорій “М” чи “А”.

     При втраті на території України національного паспорта іноземець зобов'язаний негайно повідомити стороні, що приймає, та органу внутрішніх справ, який видає йому про це довідку. При цьому виїзд з території України здійснюється за національним паспортом, отриманим іноземцем у консульському закладі відповідної країни в Україні, і після отримання візи на виїзд, якщо безвізовий виїзд не передбачений міжнародними угодами України.

Загальні умови безвізового в'їзду іноземців на територію України

     Громадяни України, з якими Україна підписала міжнародні договори про взаємні безвізові поїздки громадян (за винятком громадян країн СНД), в'їжджають в Україну за паспортними документами за умови наявності страхового полісу і належним чином оформленого запрошення (в оригіналі) від юридичних чи фізичних осіб в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

     Іноземні громадяни держав, перерахованих у розділі “загальні умови безвізових поїздок громадян України і перелік країн з безвізовим режимом в'їзду (за паспортом громадянина України для виїзду за кордон)” (пункти а-г), в'їжджають в Україну без віз за національними паспортами на тих самих умовах, що і громадяни України (на умовах взаємності).

     Громадяни Росії, Білорусії і Молдови в'їжджають в Україну за внутрішніми паспортами, громадяни інших країн - за закордонними паспортами.

     Виконання законних вимог посадових осіб Прикордонних військ України та представників інших контрольних служб в пунктах пропуску через кордон є обов'язковим для усіх громадян, що перетинають кордон. Особи, винні в порушенні (чи при спробі порушення) кордону або правил прикордонного контролю і режиму в пунктах пропуску через кордон, а також у незаконному переміщенні (чи спробі переміщення) через кордон вантажів, товарів чи інших предметів, а також у випадку інших порушень діючого законодавства України про кордон, - несуть кримінальну, адміністративну відповідальність згідно з діючим законодавством України.

     У порядку адміністративного покарання громадянина може бути затримано на термін не більше трьох годин з обов'язковим складанням протоколу, а у випадку вилучення паспорта громадянину видається відповідна довідка. У випадку затримання на термін понад три години про це повідомляють у відповідне посольство (консульство).

Порядок реєстрації іноземців

     На виконання Указу Президента України від 15.06.2001 № 435 “Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання” з 01.07.2001 розпочато реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їхніх паспортних документів в пунктах пропуску через державний кордон.

     Реєстрація іноземців, осіб без громадянства та їхніх паспортних документів передбачає заповнення імміграційної картки та проставлення в паспортні документи відмітки Прикордонних військ України “В'їзд”, “Виїзд” (наявність відмітки Прикордонних військ України “В'їзд”, “Виїзд” та імміграційної картки є обов'язковими, у іншому випадку передбачена адміністративна відповідальність за перебування на території України без імміграційної картки та відмітки Прикордонних військ України “В'їзд”, “Виїзд”).

     Відмітка про реєстрацію іноземця в його паспортному документі дійсна на всій території держави незалежно від місця проживання іноземця в Україні. Відповідно до цього іноземці можуть знаходитися на території України без продовження терміну перебування реєстрації:
     · іноземці - громадяни країн з візовим порядком в'їзду - на період дії візи, але не більше 6-ти місяців;
     · іноземці - громадяни країн з безвізовим порядком в'їзду - на весь час перебування в Україні, але не більше 90 діб, якщо інший термін не визначено в міжнародних угодах;
     · звільняються від реєстрації іноземні туристи, які здійснюють круїз.

     Відмітки про реєстрацію проставляються:
     · іноземцям, які перетинають державний кордон за паспортними документами для закордонних поїздок - у паспортні документи та в частини “Прибуття”, “Вибуття” імміграційної картки;
     · іноземцям, які перетинають державний кордон за внутрішніми паспортними документами в частини “Прибуття”, “Вибуття” імміграційної картки.

     Частина імміграційної картки “Вибуття” залишається в іноземця на весь термін реєстрації.  Імміграційні картки іноземцям видають:

 •     в пунктах пропуску для автомобільного сполучення:
       · прикордонний наряд при в'їзді іноземця в пункт пропуску;
       · водії міжнародних автобусів, які виконують постійні перевезення, не пізніше як за годину до прибуття в пункт пропуску;

 •      в пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення:
       · під час зупинки поїзда в пункті пропуску спеціально призначені посадові особи підрозділу прикордонного контролю;
       · провідники вагонів під час посадки іноземців у поїзд, але не пізніше як за годину до прибуття поїзда в пункт пропуску;

 •      в пунктах пропуску через державний кордон для повітряного та морського сполучення:
       · прикордонний наряд перед початком здійснення прикордонного контролю;
       · обслуговуючий персонал транспортного засобу не пізніше як за годину до прибуття транспортного засобу в пункт пропуску.

     Після закінчення зазначеного терміну іноземець повинен виїхати з України або продовжити термін перебування в органах внутрішніх справ.

Постанова КМУ № 463 від 03.07.2013
Про внесення змiн до Положення про прикордонний режим
Постанова КМУ № 553 від 03.07.2013
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 451
Наказ МВС № 969/787 від 10.10.2013
Про затвердження Порядку здiйснення прикордонного контролю органiзованих груп пасажирiв у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобiльного сполучення
Лист Держкордонслужби № 0.231-9437/0/6-13 від 08.11.2013
Про ситуацiю на державному кордонi
Наказ МВС № 1127 від 20.11.2013
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 15 жовтня 2004 року N 742/1090
Розпорядження № 4172 від 19.11.2013
Про внесення змiн до Порядку укладання договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон України
Наказ МВС № 60/78 від 25.01.2014
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України вiд 11 червня 2008 року N 505/642
Лист Держкордонслужби № 0.232-3999/0/6-14 від 23.05.2014
Щодо порядку перетину кордону з тимчасово окупованою територiєю
Наказ № 118-ОД від 07.08.2014
Про запровадження додаткових тимчасових режимних обмежень в межах Городнянського, Рiпкинського та Чернiгiвського контрольованих прикордонних районiв
Лист № 2553/08/16-14 від 19.09.2014
[Щодо сплати перевiзниками штрафiв чи виконання приписiв органiв контролю у пунктах пропуску через державний кордон України]
Лист ДФСУ № 6540/7/99-99-24-01-09-17 від 07.10.2014
Про направлення iнформацiї
Постанова КМУ № 533 від 16.10.2014
Про затвердження Положення про Адмiнiстрацiю Державної прикордонної служби України
Постанова КМУ № 38 від 30.01.2015
Деякi питання пiдвищення рiвня нацiональної безпеки України
Міждержавна угода від 30.07.2014
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Бiлорусь про затвердження Положення про демаркацiю державного кордону мiж Україною i Республiкою Бiлорусь
Розпорядження КМУ № 106-р від 18.02.2015
Про закриття пунктiв пропуску через державний кордон
Постанова КМУ № 86 від 04.03.2015
Деякi питання перетинання державного кордону України
Лист ДФСУ № 7346/7/99-99-24-01-02-17 від 04.03.2015
Про доведення iнформацiї
Наказ МВС № 547 від 12.05.2015
Про внесення змiни до Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України
Постанова КМУ № 679 від 08.09.2015
Про внесення змiни до пункту 13 Типової технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв
Лист Держветфiтослужби № 15-1-1-14/24288 | 02.02/869-I від 18.09.2015
Щодо проведення прикордонного державного контролю вантажiв
Постанова КМУ № 52 від 03.02.2016
Про внесення змiн до Положення про прикордонний режим
Наказ МЗС № 28 від 08.02.2016
Про внесення змiн до Порядку оформлення документа, що дає право iноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах мiсцевого прикордонного руху
Лист ДФСУ № 2077/99-99-18-02-01-18 від 21.07.2016
Про надання iнформацiї
Наказ МВС № 647 від 12.07.2016
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України вiд 23 грудня 2011 року N 1024
Розпорядження КМУ № 1016-р від 23.12.2016
Про проведення експерименту щодо здiйснення прикордонного та митного контролю в електропоїздi "Iнтерсiтi+"
Наказ МВС № 128 від 16.02.2017
Про затвердження Iнструкцiї про порядок взаємодiї мiж посадовими особами пiдроздiлiв Державної прикордонної служби України та територiальних органiв Нацiональної полiцiї України
Постанова КМУ № 416 від 14.06.2017
Про внесення змiн до Положення про прикордонний режим
Розпорядження КМУ № 598-р від 31.05.2017
Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 2016 р. N 1016
Міждержавна угода від 05.06.2017
Протокол мiж Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України i Департаментом прикордонної полiцiї Республiки Молдова щодо органiзацiї спiльного контролю в мiжнародному пп "Маяки - Удобне - Паланка"
Міждержавна угода від 05.06.2017
Протокол мiж Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України i Департаментом прикордонної полiцiї Республiки Молдова щодо органiзацiї спiльного контролю у мiжнародному пунктi пропуску Ренi - Джюрджюлешть
Наказ МВС № 686 від 04.08.2017
Про затвердження Порядку в'їзду i перебування в мiсцевостi, яка знаходиться мiж державним кордоном i лiнiєю прикордонних iнженерних споруджень, громадян України та iнших осiб
Наказ МВС № 689 від 04.08.2017
Про затвердження Iнструкцiї про порядок взаємодiї дiльничних iнспекторiв прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дiльничних офiцерiв полiцiї Нацiональної полiцiї України
Наказ МВС № 535 від 23.06.2017
Про затвердження Порядку дiй уповноважених службових осiб Державної прикордонної служби України в разi виявлення в пунктах пропуску осiб, стосовно яких надано доручення
Наказ Мінфіну № 746/759 від 07.09.2017
Про затвердження Порядку взаємодiї iнформацiйних систем ДФСУ та Держприкордонслужби України щодо обмiну iнформацiєю, необхiдною для забезпечення контролю через державний (митний) кордон України
Постанова КМУ № 979 від 18.12.2017
Про внесення змiни до пункту 5 Типової технологiчної схеми здiйснення митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон
Наказ МВС № 993/998/421 від 05.12.2017
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 30.12.2011 р. N 1067/1852/661
Наказ Мінфіну № 295 від 19.02.2018
Про внесення змiн до Перелiку пунктiв пропуску через державний кордон України, в яких функцiонують комплекси для здiйснення автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв
Закон України ВР № 2293-VIII від 27.02.2018
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави
Наказ Мінагрополітики № 159 від 26.03.2018
Про затвердження Перелiку продуктiв, якi пiдлягають державному контролю на призначених прикордонних iнспекцiйних постах
Наказ Мінфіну № 549/477 від 06.06.2018
Про внесення змiн до Порядку взаємодiї iнформацiйних систем Державної фiскальної служби України та Державної прикордонної служби України щодо обмiну iнформацiєю, необхiдною для забезпечення контролю
Наказ Мінфіну № 704 від 20.08.2018
Про затвердження Змiн до Перелiку пунктiв пропуску через держкордон України, в яких функцiонують комплекси для здiйснення автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв
Постанова КМУ № 798 від 03.10.2018
Про затвердження Порядку реєстрацiї паспортних документiв iноземцiв та осiб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон
Наказ МВС № 849/828 від 18.10.2018
Про затвердження Порядку взаємодiї органiв Державної прикордонної служби України та Державної фiскальної служби України пiд час виявлення ознак порушень митних правил
Постанова КМУ № 1035 від 05.12.2018
Про внесення змiн до Порядку надання Державнiй прикордоннiй службi та виконання нею доручень уповноважених державних органiв щодо осiб, якi перетинають державний кордон
Наказ МВС № 971 від 30.11.2018
Про затвердження Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України
Наказ МВС № 262 від 09.04.2019
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України - командуючого Прикордонними вiйськами України вiд 05 сiчня 1996 року N 8
Постанова КМУ № 444 від 08.05.2019
Про внесення змiн до Порядку реєстрацiї паспортних документiв iноземцiв та осiб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон
Наказ МВС № 310 від 24.04.2019
Про затвердження Порядку фiксацiї бiометричних даних iноземцiв та осiб без громадянства пiд час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в'їзду-виїзду
Міждержавна угода від 16.04.2019
Угода мiж Україною та Словацькою Республiкою про внесення змiн до Угоди мiж Україною та Словацькою Республiкою про мiсцевий прикордонний рух вiд 30 травня 2008 року
Постанова КМУ № 715 від 14.08.2019
Про затвердження Порядку взаємодiї Державної прикордонної служби та Державної екологiчної iнспекцiї в разi виявлення перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.