Пограничный контроль

ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ

     Залізничне, автомобільне, морське, поромне, повітряне та інші види сполучення через державний України здійснюється лише у пунктах пропуску. Пункти пропуску поділяються на:
     - міжнародні (для пропуску громадян та транспортних засобів усіх держав);
     - міждержавні (для пропуску громадян України та громадян суміжних держав, а також транспортних засобів, що їм належать);
     - місцеві (для спрощеного пропуску громадян України та громадян суміжної держави, які проживають в прикордонних областях (районах), а також транспортних засобів, що їм належать).

     Пропуск осіб, що перетинають кордон, здійснюється Прикордонними військами України за дійсними документами на право в'їзду на територію України чи право виїзду з неї. Пропуск транспортних засобів, вантажів, товарів та іншого майна через кордон проводиться відповідно до діючого законодавства та міжнародних договорів України.

     При перетинанні громадянами кордону проводиться прикордонний контроль, який передбачає перевірку документів та підстав на право в'їзду в Україну чи виїзду з неї, а також здійснюється огляд транспортних засобів, вантажів, товарів (предметів) та іншого майна.
     Прикордонний контроль здійснюється:
     - при в'їзді в Україну - перед проведенням інших видів контролю;
     - при виїзді з України - після завершення усіх необхідних видів контролю.

     Після завершення перевірки посадовою особою пункту пропуску у паспорті громадянина ставиться штамп з відповідною позначкою “В'їзд” або “Виїзд”, а також інші необхідні позначки. Паспорт (інший документ) повертається громадянину.

Порядок перетинання кордону громадянами України:

     Перетинання кордону громадянами України здійснюється через пункти пропуску після проходження ними усіх видів контролю, передбачених діючим законодавством нашої держави. Вхід на територію пунктів пропуску громадян України, що прямують за кордон, відбувається за документами, які дають право на виїзд за кордон. До таких документів належать:
     - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
     - дипломатичний паспорт;
     - службовий паспорт;
     - посвідчення члена екіпажу;
     - посвідчення особистості моряка;
     - проїзний документ дитини (далі за текстом - паспорт), а також інші документи на право перетинання кордону, передбачені діючим законодавством та міжнародними угодами України.

     За умов втрати громадянами України паспорта за межами України необхідно заявити про це компетентним органам країни перебування для отримання довідки, що підтверджує заяву про втрату паспорта. Після цього необхідно звернутися в консульський заклад України у країні перебування для отримання посвідчення для повернення в Україну. Громадянину України ні за яких обставин не може бути відмовлено у в'їзді в Україну.

Загальні умови безвізових поїздок громадян України і перелік країн з безвізовим режимом в'їзду:

     Відповідно до міжнародних договорів України безвізовий режим поїздок для громадян України зберігається при прямуванні у наступні країни:
     а) країни СНД, крім Туркменистану (із серпня 1999 року шляхом обміну нотами між Україною та Туркменистаном встановлено візовий режим поїздок для громадян обох держав);
     б) Польща, Румунія - незалежно від мети поїздки; умовою, що обмежує в'їзд, є відсутність у громадянина України мінімальної прожиткової суми валюти (мінімум визначається імміграційними службами цих держав);
     в) Угорщина, Монголія, країни колишньої СФРЮ (крім Хорватії і Боснії та Герцеговини) - громадяни України в'їжджають залежно від мети поїздки: приватна поїздка - при наявності запрошення, виданого компетентними органами країни-прямування; поїздка на відпочинок - при наявності путівки санаторію, будинку відпочинку чи ордера-ваучера туристичної фірми; поїздки з метою лікування - при наявності листа Міністерства охорони здоров'я країни в'їзду, що підтверджує готовність прийняти на лікування чи для консультації;
     г) Куба - лише з метою лікування за наявності відповідного медичного підтвердження сторони, яка приймає.

Примітки:
     · Боснія та Герцеговина. З 1 грудня 2001 року введено візовий режим в'їзду для громадян України - власників усіх категорій паспортів.
     · Болгарія. З 1 жовтня 2001 року введено візовий режим в'їзду для громадян України.
     · Громадяни України в'їжджають у Росію, Білорусію та Молдову за внутрішніми паспортами, до інших країн СНД - за закордонними паспортами.

Порядок перетинання кордону для іноземних громадян та осіб без громадянства

     Іноземні громадяни та особи без громадянства (далі за текстом - іноземці) в'їжджають в Україну, виїжджають з неї та прямують транзитом її територією за паспортними документами з відповідними українськими візами, якщо інше не передбачене міжнародними договорами та нормативними актами Уряду України.

     Візи оформляються лише у дипломатичних та консульських закладах за кордоном. Громадяни країн, де відсутні дипломатичні представництва чи консульські заклади України, оформлюють візи в будь-якій іншій сусідній країні, де є такі заклади.

     Іноземці, що прибули в Україну на законних підставах, можуть тимчасово перебувати на території України за паспортними документами, зареєстрованими у встановленому порядку. Паспортний документ надається іноземцем для реєстрації у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Прикордонних військ.

     Реєстрація проводиться на весь період короткочасного перебування:
     · для іноземців з візовим режимом в'їзду - на весь період дії візи, але не більше 6 місяців;
     · для іноземців з країн із безвізовим в'їздом - на 90 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами.

     Реєстрація у пунктах пропуску через державний кордон передбачає позначку у паспортному документі “В'їзд” або “Виїзд”, внесення відомостей про іноземця та його паспортних даних до відповідного реєстру та заповнення імміграційної картки, у порядку, встановленому Держкомкордоном. Продовження терміну перебування в країні іноземців, що прибули на тривалий термін з метою навчання, працевлаштування, в особистих справах тощо здійснюється органами внутрішніх справ у порядку, встановленому МВС.

     Транзитний проїзд іноземців через територію України дозволяється за наявності української візи, візи країни призначення та інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки. Транзитним проїздом вважається перебування в Україні в межах часу, визначеному у проїзному квитку, протягом терміну, необхідного для фактичного перетинання території України відповідним видом транспорту. У випадку вимушеної зупинки іноземця на території України у зв'язку з надзвичайними обставинами (хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) термін перебування може бути продовжено органом внутрішніх справ (міліцією) за місцем зупинки. Транзитний проїзд автомобільним транспортом здійснюється лише дорогами категорій “М” чи “А”.

     При втраті на території України національного паспорта іноземець зобов'язаний негайно повідомити стороні, що приймає, та органу внутрішніх справ, який видає йому про це довідку. При цьому виїзд з території України здійснюється за національним паспортом, отриманим іноземцем у консульському закладі відповідної країни в Україні, і після отримання візи на виїзд, якщо безвізовий виїзд не передбачений міжнародними угодами України.

Загальні умови безвізового в'їзду іноземців на територію України

     Громадяни України, з якими Україна підписала міжнародні договори про взаємні безвізові поїздки громадян (за винятком громадян країн СНД), в'їжджають в Україну за паспортними документами за умови наявності страхового полісу і належним чином оформленого запрошення (в оригіналі) від юридичних чи фізичних осіб в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

     Іноземні громадяни держав, перерахованих у розділі “загальні умови безвізових поїздок громадян України і перелік країн з безвізовим режимом в'їзду (за паспортом громадянина України для виїзду за кордон)” (пункти а-г), в'їжджають в Україну без віз за національними паспортами на тих самих умовах, що і громадяни України (на умовах взаємності).

     Громадяни Росії, Білорусії і Молдови в'їжджають в Україну за внутрішніми паспортами, громадяни інших країн - за закордонними паспортами.

     Виконання законних вимог посадових осіб Прикордонних військ України та представників інших контрольних служб в пунктах пропуску через кордон є обов'язковим для усіх громадян, що перетинають кордон. Особи, винні в порушенні (чи при спробі порушення) кордону або правил прикордонного контролю і режиму в пунктах пропуску через кордон, а також у незаконному переміщенні (чи спробі переміщення) через кордон вантажів, товарів чи інших предметів, а також у випадку інших порушень діючого законодавства України про кордон, - несуть кримінальну, адміністративну відповідальність згідно з діючим законодавством України.

     У порядку адміністративного покарання громадянина може бути затримано на термін не більше трьох годин з обов'язковим складанням протоколу, а у випадку вилучення паспорта громадянину видається відповідна довідка. У випадку затримання на термін понад три години про це повідомляють у відповідне посольство (консульство).

Порядок реєстрації іноземців

     На виконання Указу Президента України від 15.06.2001 № 435 “Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання” з 01.07.2001 розпочато реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їхніх паспортних документів в пунктах пропуску через державний кордон.

     Реєстрація іноземців, осіб без громадянства та їхніх паспортних документів передбачає заповнення імміграційної картки та проставлення в паспортні документи відмітки Прикордонних військ України “В'їзд”, “Виїзд” (наявність відмітки Прикордонних військ України “В'їзд”, “Виїзд” та імміграційної картки є обов'язковими, у іншому випадку передбачена адміністративна відповідальність за перебування на території України без імміграційної картки та відмітки Прикордонних військ України “В'їзд”, “Виїзд”).

     Відмітка про реєстрацію іноземця в його паспортному документі дійсна на всій території держави незалежно від місця проживання іноземця в Україні. Відповідно до цього іноземці можуть знаходитися на території України без продовження терміну перебування реєстрації:
     · іноземці - громадяни країн з візовим порядком в'їзду - на період дії візи, але не більше 6-ти місяців;
     · іноземці - громадяни країн з безвізовим порядком в'їзду - на весь час перебування в Україні, але не більше 90 діб, якщо інший термін не визначено в міжнародних угодах;
     · звільняються від реєстрації іноземні туристи, які здійснюють круїз.

     Відмітки про реєстрацію проставляються:
     · іноземцям, які перетинають державний кордон за паспортними документами для закордонних поїздок - у паспортні документи та в частини “Прибуття”, “Вибуття” імміграційної картки;
     · іноземцям, які перетинають державний кордон за внутрішніми паспортними документами в частини “Прибуття”, “Вибуття” імміграційної картки.

     Частина імміграційної картки “Вибуття” залишається в іноземця на весь термін реєстрації.  Імміграційні картки іноземцям видають:

 •     в пунктах пропуску для автомобільного сполучення:
       · прикордонний наряд при в'їзді іноземця в пункт пропуску;
       · водії міжнародних автобусів, які виконують постійні перевезення, не пізніше як за годину до прибуття в пункт пропуску;

 •      в пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення:
       · під час зупинки поїзда в пункті пропуску спеціально призначені посадові особи підрозділу прикордонного контролю;
       · провідники вагонів під час посадки іноземців у поїзд, але не пізніше як за годину до прибуття поїзда в пункт пропуску;

 •      в пунктах пропуску через державний кордон для повітряного та морського сполучення:
       · прикордонний наряд перед початком здійснення прикордонного контролю;
       · обслуговуючий персонал транспортного засобу не пізніше як за годину до прибуття транспортного засобу в пункт пропуску.

     Після закінчення зазначеного терміну іноземець повинен виїхати з України або продовжити термін перебування в органах внутрішніх справ.

Постанова КМУ № 815 від 17.07.2019
Про затвердження Порядку в'їзду осiб, перемiщення товарiв на тимчасово окупованi територiї у Донецькiй та Луганськiй областях i виїзду осiб, перемiщення товарiв з таких територiй
Наказ МВС № 714 від 22.08.2019
Про затвердження Порядку проставлення вiдмiток про перетинання державного кордону України
Розпорядження КМУ № 1018-р від 23.10.2019
Про скасування деяких наказiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади
Закон України ВР № 285-IX від 12.11.2019
Про внесення змiн до Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" щодо вдосконалення дiяльностi Державної прикордонної служби України
Постанова КМУ № 953 від 20.11.2019
Про внесення змiн до Порядку в'їзду осiб, перемiщення товарiв на тимчасово окупованi територiї у Донецькiй та Луганськiй областях i виїзду осiб, перемiщення товарiв з таких територiй
Постанова КМУ № 1040 від 04.12.2019
Про затвердження Порядку здiйснення посадовими особами митних органiв контролю за дотриманням автомобiльними перевiзниками законодавства України щодо мiжнародних автомобiльних перевезень
Постанова КМУ № 62 від 29.01.2020
Деякi питання в'їзду/виїзду громадян України на тимчасово окупованi територiї у Донецькiй та Луганськiй областях
Постанова КМУ № 68 від 05.02.2020
Про затвердження перелiку призначених прикордонних iнспекцiйних постiв та призначених пунктiв пропуску через державний кордон
Наказ МВС № 220 від 03.03.2020
Про внесення змiн до Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України
Постанова КМУ № 480 від 12.06.2020
Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.