Прочие

Закон України ВР № 3353-XII від 30.06.1993
Про дорожнiй рух
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1311-ЕП від 05.05.1999
Розпорядження ПУ № 99/99-рп від 17.05.1999
Про додатковi заходи щодо стабiлiзацiї соцiально- економiчного становища в Українi
Лист від 28.01.1999
Лист ДПАУ № 3716/7/22-2217 від 15.03.1999
Закон України ВР від 28.06.1996
Указ ПУ № 601/99 від 03.06.1999
Положення про Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1703-ЕП від 08.06.1999
Закон України ВР № 685-XIV від 20.05.1999
Про внесення змiн до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2182-ЕП від 16.07.1999
Постанова КМУ № 1249 від 13.07.1999
Про порядок затвердження програми робiт щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологiчно безпечну систему
Лист НБУ № 12-211/718 від 30.06.1999
Щодо скасування наказу Держкомстату України вiд 27.07.98 N 263
Постанова КМУ № 1412 від 03.08.1999
Про внесення змiн i доповнень до Порядку формування та розмiщення державних замовлень на поставку продукцiї для державних потреб i контролю за їх виконанням
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2343-ЕП від 30.07.1999
Про реєстрацiю митних органiв як платникiв податку
Закон України ВР № 965-XIV від 15.07.1999
Про списання податкової заборгованостi пiдприємств водного транспорту, що виникла у зв'язку з обмеженням судноплавства по Дунаю
Указ ПУ № 1004/99 від 18.08.1999
Про Основнi напрями iнвестицiйної полiтики на 1999 - 2001 роки
Лист ДПАУ № 11719/7/16-1121 від 10.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2753-ЕП від 01.09.1999
Про скасування листа Держмиткому
Закон України ВР № 783-XIV від 30.07.1999
Про джерела фiнансування органiв державної влади
Наказ ДМСУ (до 2012) № 593 від 15.09.1999
Про затвердження Методичних рекомендацiй про порядок пiдготовки, подання на державну реєстрацiю, скасування та облiк нормативно-правових актiв митних органiв України
Указ ПУ № 1241/99 від 30.09.1999
Про додатковi заходи щодо забезпечення реалiзацiї антидемпiнгового законодавства
Наказ КРМ № 1291 від 20.12.2006
Про режим роботи митницi
Розпорядження КМУ № 104-р від 28.03.2007
Про участь у 2007 роцi вiтчизняних пiдприємств, установ та органiзацiй у виставкових заходах за кордоном
Наказ № 4/4гн від 08.07.2006
Про органiзацiю прокурорського нагляду за додержанням законiв органами Державної митної служби та Державної прикордонної служби України
Наказ № 86 від 16.05.2007
Про затвердження Положення про державний контроль за станом технiчного захисту iнформацiї пiд час дiяльностi на територiї України iноземних iнспекцiйних груп
Закон України ВР № 2640-IV від 02.06.2005
Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1722-ЕП від 09.09.2005
Наказ ДМСУ (до 2012) № 153 від 28.02.2006
Про затвердження Рубрикатора нормативно-правових актiв, що застосовуються при здiйсненнi митної справи, i Порядку класифiкацiї законодавчих, iнших нормативно-правових актiв з питань митної справи
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-16/2100-ЕП від 28.02.2006
Про виконання Протоколу про спiвпрацю
Постанова ВР № 357/95-ВР від 05.10.1995
Про порядок введення в дiю Закону України "Про боротьбу з корупцiєю"
Постанова ВР № 1790-XII від 05.11.1991
Про введення в дiю Закону України "Про прокуратуру"
Наказ № 260 від 08.07.2002
Про затвердження класифiкацiй валют та держав свiту
Наказ Держстандарту № 8 від 09.01.1997
Класифiкатор системи позначень одиниць вимiрювання та облiку
Постанова КМУ № 1918 від 18.10.1999
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України
Закон України ВР № 3781-XII від 23.12.1993
Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв
Лист Мінюсту № 22-42-32 від 11.11.1999
О дате вступления в силу указов Президента Украины
Лист Мінюсту № 22-5-228 від 15.09.1999
Строки набрання чинностi постановами КМ України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3293-ЕП від 18.10.1999
Указ ПУ № 1578/99 від 16.12.1999
Про лiквiдацiю Мiжвiдомчої комiсiї з питань регулювання iмпорту
Указ ПУ № 1573/99 від 15.12.1999
Про змiни у структурi центральних органiв виконавчої влади
Постанова ВР № 1332-XIV від 21.12.1999
Про прийняття за основу проекту ЗУ про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про Єдиний митний тариф"
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-020-ЕП від 05.01.2000
Закон України ВР № 1244-XIV від 18.11.1999
Про внесення змiни до статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-059-ЕП від 11.01.2000
Щодо дати на дозвiльних документах МЗЕЗторгу України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 11/6 від 05.01.2000
Про порядок взаємодiї мiж Антимонопольним комiтетом i Державною митною службою
Закон України ВР № 1329-XIV від 21.12.1999
Про внесення змiн до Закону України "Про поставки продукцiї для державних потреб"
Указ ПУ № 491/99 від 11.05.1999
Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 12 червня 1995 року N 436
Закон України ВР № 1490-III від 22.02.2000
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
Указ ПУ № 503/97 від 10.06.1997
Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності
Указ ПУ № 696/2000 від 23.05.2000
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 2 грудня 1998 року N 1328

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.