ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 05.08.98 р. N 11/4-8255

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо сертифiкацiї сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться як гуманiтарна допомога

     На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.98 N13565/45 з метою забезпечення вимог положень Закону України вiд 23.12.97 N 771/97-ВР "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини" i недопущення затримок при ввезеннi сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться на митну територiю України як гуманiтарна допомога, Держстандарт України своїм листом вiд 16.07.98 N 2356/5-3 до законодавчого врегулювання зазначеного питання погодив перемiщення через митний кордон України гуманiтарних вантажiв без подання сертифiкатiв вiдповiдностi безпосередньо в пунктах пропуску за умови перебування таких вантажiв пiд митним контролем для здiйснення обов'язкової сертифiкацiї та подання згаданих сертифiкатiв у внутрiшнiх митницях, за наявностi письмового зобов'язання отримувача вантажу про вивезення цiєї продукцiї за межi митної територiї України у разi вiдмови у видачi сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання iноземного сертифiката).

Додаток: на 1 арк.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.