УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про перейменування Мiнiстерства економiки України

     1. Перейменувати Мiнiстерство економiки України у Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України.

     2. Установити, що Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України є правонаступником прав i обов'язкiв Мiнiстерства економiки України.

     3. Внести змiни до таких Указiв Президента України:

     у роздiлi I Схеми органiзацiї та взаємодiї центральних органiв виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України вiд 15 грудня 1999 року N 1573 "Про змiни у структурi центральних органiв виконавчої влади" (iз змiнами, внесеними Указом вiд 5 червня 2001 року N 405), слова "Мiнiстерство економiки України" замiнити словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України";

     у статтi 1 Указу Президента України вiд 15 грудня 1999 року N 1574 "Про склад Кабiнету Мiнiстрiв України" (iз змiнами, внесеними Указом вiд 5 червня 2001 року N 405) слова "Мiнiстр економiки України" замiнити словами "Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ,
21 серпня 2001 року
N 724/2001

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.