ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

03.09.2001 р. N 2/09-4241-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення сiльськогосподарської продукцiї, отриманої громадянами-резидентами як натуроплата за виконану роботу

     У зв'язку з запитами митниць повiдомляємо, що згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2001 N 745 "Про внесення змiн до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 сiчня 1998 р. N 13" та у вiдповiдностi до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.99 N 1103 "Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 1998 р. N 203" митне оформлення сiльськогосподарської продукцiї походженням з митної територiї Росiйської Федерацiї та Республiки Бiлорусь, отриманої громадянами-резидентами України як натуральна плата за виконану роботу, необхiдно здiйснювати зi справлянням податку на додану вартiсть.

     Прошу вжити заходiв щодо iнформування громадян стосовно вимог зазначених постанов Кабiнету Мiнiстрiв України та цього листа.

     Лист Держмитслужби вiд 23.08.2001 N 2/09-4150-ЕП вважати таким, що втратив чиннiсть.

В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.